Master in de Specialistische Geneeskunde

Missie & visie

Missie

In deze missie is elk woord belangrijk:

“SAMEN” slaat op de betrokkenheid van alle stakeholders waar de opleiding sterk op inzet.

“NAAR” verwijst naar een opleiding met begin- en eindtermen die bereikt dienen te worden.

“VERANTWOORDE” mag in de meest brede zin van het woord geïnterpreteerd worden en wijst op de medische, wetenschappelijke, economische, ethische en sociaal verantwoorde patiëntenZORG.

Met deze missie geeft de MSG een gerichte invulling aan de zes onderwijsdoelstellingen van de UGent (met name “denk breed”, “blijf ondernemen”, “steun talent”, “bouw mee”, “verleg grenzen” en “kies kwaliteit”) en staat de MSG garant voor het opleiden van arts specialisten die durven denken over de uitdagingen van morgen (cfr. zes.ugent.be).

De opleiding Master in de Specialistische Geneeskunde (MSG) van de UGent beoogt arts-specialisten te vormen die:

beschikken over adequate kennis en vaardigheden om hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen binnen de samenleving, rekening houdend met actuele, maatschappelijke, economische en ethische ontwikkelingen,

zich via een houding van wetenschappelijke nieuwsgierigheid en leergierigheid levenslang blijven bijscholen (evidence-based) in een vakgebied dat zowel wetenschappelijk als technisch snel evolueert,

via reflectie hun medisch handelen kritisch evalueren bijsturen en aanpassen,

streven naar een multidisciplinaire aanpak door open en respectvol te communiceren met patiënten, collega’s en andere zorgverleners,

werken in een veilig constructief leer- en werkklimaat waarin het vanzelfsprekend is continu feedback te geven en te krijgen.