Facultaire financiering

Geachte stagemeesters, geachte ASO’s,

De stuurgroep internationalisering binnen de MSG lanceert hierbij voor de vierde keer de oproep voor het toekennen van een beurs voor (bijkomende) ondersteuning van kortdurende internationaliseringsinitiatieven in 2021.

Deadline indiening aanvraag: vrijdag 28 mei 2021

Mail naar Florine.DeKeyser@UGent.be

Voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen:

 • 1 tot maximaal 2 A4 pagina’s
 • beschrijving van:
  – betrokken disciplines
  – tijdsduur en data waarop initiatief plaats zal vinden
  – aard van het initiatief: klinisch, wetenschappelijk, onderzoeksgerelateerd,…
  – benoeming en raming van de onkosten (max. aan te vragen budget: 500 euro)
 • Ondertekening (handtekening met stempel) door universitair stagemeester(s) (niet ondertekende aanvragen kunnen niet goedgekeurd worden)​

Voorwaarden waaraan het initiatief moet voldoen:

 • Internationaal karakter​
 • ​Structurele uitwisseling op termijn mogelijk maken is een plus punt​
 • Goedgekeurd door de lokale en universitaire stagemeester(s) (garantie vrijstelling betrokken ASO’s voor deelname aan initiatief)​
 • Voor uitgaande en/of inkomende ASO’s*
  (*voor inkomende ASO’s is het belangrijk te duiden wat de meerwaarde van hun bijdrage zal zijn voor de ASO’s in opleiding aan de UGent en hoe dit concreet zal ingevuld worden)​​
 • Type initiatief: kortdurend (bijvoorbeeld studiebezoek, klinische activiteiten die toegevoegde waarde hebben voor de opleiding (bijvoorbeeld klinische activiteiten welke niet/minder mogelijk zijn in Vlaanderen), humanitaire missies, wetenschappelijke activiteiten,…)​
 • ​Het initiatief kan/mag van de ASO’s zelf uitgaan.
 • ​Belangrijk: de beurs is niet bedoeld om deelname aan congressen of cursussen te financieren
 • Het initiatief moet plaatsvinden na 1 januari 2021, de kosten moeten gemaakt worden tussen 1 januari 2021 en 15 december 2021

Toekenning beurs:

 • De geselecteerde initiatieven en het toegekende budget zullen bekend gemaakt worden uiterlijk 10 juni 2021
 • Nadien kan er een verslaggeving gevraagd worden (korte getuigenis illustratief voor de MSG website of presentatie op internationaliseringsevent)