Let op:

De masterproef kan maar verdedigd worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum (oasis.ugent.be).

Handleiding ASO's voorbereiding tot masterproef

Handleiding ASO's masterproef

Handleiding ASO's masterproef

Ten laatste op 30 november van het voorlaatste jaar van de ASO-opleiding moet het masterproefformulier volledig ingevuld doorgestuurd worden naar de coördinerende stagemeester.

Je vindt het online masterproef formulier terug in Medbook bij ‘Beoordelingen’ > ‘Masterproefformulieren’.

Kaft masterproef MSG voor ASO

Nadat het masterproefformulier (120 SP) / formulier “Voorbereiding tot masterproef” (180 SP) werd goedgekeurd, dien je het document “éénzijdige verklaring” in te vullen, te ondertekenen en op te laden in Sparta. Deze verklaring regelt de afspraken op het vlak van eigendoms- en auteursrecht met betrekking tot het onderzoek dat bijvoorbeeld in het kader van de masterproef wordt uitgevoerd.

Je vindt de eenzijdige verklaring in de rechterkolom, zie ‘eenzijdige verklaring vertrouwelijkheid en overdracht van recht.

Voor 1 maart van het laatste jaar van de ASO-opleiding kan een aanvraag voor de vrijstelling voor “Masterproef” (en “Voorbereiding tot masterproef” (180 SP)) ingediend worden door ASO’s die volgens bovenstaande handleiding hiervoor in aanmerking komen.

Vrijstellingsaanvraag: Klik hier.

In het geval van een doctor-titel:

  • Noteer bij vak ‘doctoraat + titel van proefschrift’ + namen van promotoren’.
  • Wat indienen? Bewijs diploma doctoraat

In het geval van een credit voor ‘Masterproef’ (D013314) van het 120 SP-programma:

  • Noteer bij vak ‘masterproef 120 SP-programma afstudeerrichting … + titel van masterproef + namen van promotoren’.
  • Wat indienen? Bewijs diploma MSG van de 120 SP-afstudeerrichting

‘Schrijven: van verslag tot eindwerk – do’s en don’ts’  is een unieke en praktische schrijfgids voor iedereen die een groot verslag, masterproef, bachelorproef of afstudeerwerk moet schrijven.

Cel Biostatistiek

De Cel Biostatistiek kan voor de specifieke ondersteuning van Masterscripties geconsulteerd worden. Hierbij zal de Cel enkel advies verlenen en zelf geen statistische analyses op zich nemen. Om onnodige wachttijden te vermijden wordt aanbevolen om tijdig een afspraak te maken via statcel@ugent.be. Bij de eerste afspraak wordt de aanwezigheid van de promotor of een supervisor verwacht.

Meer info is te vinden op:
https://www.ugent.be/ge/nl/dienstverlening/biostatistiek

Presentaties

Via de Ufora-cursussite van “Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek” is info over ‘Power en sample size’ beschikbaar.

Contactpersonen

Biostatistiek

Dr. Ellen Deschepper (T: 09 332 52 99)

Roos Colman (T: 09 332 83 06)

Locatie: campus UZ, ingang 42, gebouw K3, 4de verdieping, lokaal 140.029

E-mail: statcel@UGent.be

Groep 1: ASO’s die deadline van 1 mei halen

Wanneer indienen?
1 mei

Groep 2: ASO’s die voor 2de zittijd kiezen

Wanneer indienen?
1 augustus

Waar indienen?

1) UFORA (= UGent bibliotheek + plagiaatcontrole)
–  ufora.ugent.be
–  Inschrijven voor cursussite “Masterproeven faculteit GE – DX00028”
–  Ga naar “Overige Tools” en kies “Masterproef”, als jouw promotor goed is ingesteld in Oasis, kan je hier jouw masterproeftitel kiezen en de masterproef opladen. Neem een printscreen na het opladen.

2) Sparta (= beoordeling promotoren/commissarissen)
–  Sparta.ugent.be
–  Toewijzing
–  Laatste blauwe pijl
–  Klik hier om de bestaande aanvraag verdediging/evaluatie/bijlagen aan te passen

Wat indienen in Sparta?

–  Masterproef
–  Eenzijdige verklaring
–  Printscreen UFORA

Administratie masterproef

Arne Wittevrongel

masterproef.msg@ugent.be

 

Voorzitter stuurgroep masterproef

Prof. Valérie Fonteyne

Valerie.Fonteyne@UGent.be

Contactgegevens

Klik hier om naar de contactpagina te gaan. Hierop bevinden zich per afstudeerrichting de aanspreekpersonen op de werkvloer.

De verantwoordelijke lesgever is te raadplegen in de studiefiche.

Handleiding begeleiding masterproef MSG

Formulier vereisten co-auteurschap

flowchart masterproef (open in nieuw tabblad om te vergroten)