VROEGTIJDIG STOPPEN

Als een ASO vroegtijdig stopt met de ASO-opleiding, moet onderstaand modelattest ingevuld worden en optie C1 aangekruist worden. Tevens moet hierbij de datum vanaf wanneer de stopzetting ingaat vermeld worden.

Na ondertekening door de kandidaat en de universitaire stagemeester wordt het attest bezorgd aan MSG.GE@UGent.be, zodat het attest door de Decaan kan ondertekend worden.

Vervolgens wordt het attest aan de dienst bezorgd die het op haar beurt naar het agentschap Zorg en Gezondheid bezorgt.

Het Team Zorgberoepen informeert na ontvangst en controle het RIZIV en de betrokken erkenningscommissie.

De dienst kan vervolgens deze contingentplaats aan een andere kandidaat toewijzen.

 

Info i.v.m. inschrijving MSG

ASO’s kunnen zelf hun inschrijving online stopzetten in Oasis.

Aangezien we graag in kaart willen brengen waarom ASO’s vroegtijdig stoppen (opdat de opleiding anoniem kan bekijken of er algemene problemen zijn die door de opleiding kunnen worden aangepakt) wordt gevraagd om naar MSG.GE@UGent.be een antwoord te sturen op volgende vragen:

  • Waarom wordt de ASO-opleiding en dus ook de MSG vroegtijdig beëindigd?
  • Wordt een andere opleiding gevolgd? Zo ja, welke opleiding, aan welke universiteit en wanneer? Zo neen, welke activiteit zal uitgeoefend worden (bv. wetenschappelijk onderzoek)?

 

Info i.v.m. opzeg

§2. De aanstelling van de ASO-er is tijdens het eerste jaar van zijn opleiding op proef. De opzeggingstermijn voor beide partijen bedraagt één maand.

Gedurende de daaropvolgende opleidingsperiode bedraagt de opzeggingstermijn voor beide partijen telkens 3 maanden.

Dit kan natuurlijk afwijken indien anders overeengekomen met de universitaire stagemeester.