Welkom op de website

Master in de Specialistische Geneeskunde UGent

De opleiding van de medische specialist heeft tot algemeen doel bekwame specialisten te vormen in de verschillende specialismen van de geneeskunde (31 afstudeerrichtingen).

Met onze stakeholders streven we “samen naar verantwoorde zorg”!

Omkadering ASO

Heb je vragen? Onderstaand schema visualiseert de verschillende aanspreekpunten voor ASO’s die allen op hun manier bijdragen aan het uitbouwen van een veilige leeromgeving.

  . . . over MSG Algemeen: hele lijst!
www.msg.ugent.be/contact
☛ Voorzitter & Ondervoorzitter MSG
☛ Curriculum Manager
Ombudspersoon
. . . over afstudeerspecifieke inhoud
Stagemeester
Mentor
☛ ASO vertegenwoordiger
. . . over algemene vakken
www.msg.ugent.be/vakken
☛ Verantwoordelijk lesgever
. . . over persoonlijke problemen
werkstress.ge@ugent.be
☛ prof. Gwendolyne Portzky
  . . .over medbook
helpdesk@medbook.be
. . .over praktische afstudeerrichtingsspecifieke problemen
☛ dienstsecretariaat