Welkom op de website

Master in de Specialistische Geneeskunde UGent

De opleiding van de medische specialist heeft tot algemeen doel bekwame specialisten te vormen in de verschillende specialismen van de geneeskunde (31 afstudeerrichtingen).

Met onze stakeholders streven we “samen naar verantwoorde zorg”!

COVID-19

Voor meer info over COVID-19 wordt verwezen naar:

T.e.m. het einde van het tweede semester van AJ 2019-2020 gaan de geplande activiteiten voor o.a. “capita selecta”, “organisatie en sturing van zorgprocessen” en “communicatie …” NIET door. Meer info hierover wordt via mail gecommuniceerd naar de ASO’s, universitaire stagemeesters en betrokken lesgevers.

Omkadering ASO

Heb je vragen? Onderstaand schema visualiseert de verschillende aanspreekpunten voor ASO’s die allen op hun manier bijdragen aan het uitbouwen van een veilige leeromgeving.

  . . . over MSG Algemeen: hele lijst!
www.msg.ugent.be/contact
☛ Voorzitter & Ondervoorzitter MSG
☛ Curriculum Manager
Ombudspersoon
. . . over afstudeerspecifieke inhoud
☛ Stagemeester
☛ Mentor
☛ ASO vertegenwoordiger
. . . over algemene vakken
www.msg.ugent.be/vakken
☛ Verantwoordelijk lesgever
. . . over persoonlijke problemen
werkstress.ge@ugent.be
☛ prof. Gwendolyne Portzky
  . . .over medbook
helpdesk@medbook.be
. . .over praktische afstudeerrichtingsspecifieke problemen
☛ dienstsecretariaat