INFO VOOR OPLEIDER

Info oasis - medbook

Meer info over het invoeren van scores

https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/onderwijs/intern/punteninbreng

Let wel:

De puntenlijsten dienen afgewerkt te worden eens alle behaalde resultaten of codes zijn ingevuld zoniet kan de voorbereiding voor de deliberatie niet starten.

  • Het is aan te raden om eens de resultaten van jouw opleidingsonderdeel definitief zijn, deze in te brengen in OASIS (en af te werken!). Eventuele problemen met het invoeren van de punten kunnen dan tijdig opgemerkt én opgelost worden. Let wel op: afgewerkte resultaten kunnen enkel door de FSA gewijzigd worden. Heb je dus een fout gemaakt of wil je een afgewerkt resultaat nog wijzigen, gelieve dit dan zo spoedig mogelijk via mail te melden aan fsa.ge@ugent.be
  • De enige correcte studentenlijsten zijn de lijsten uit OASIS. Studentenlijsten uit Ufora zijn niet correct/betrouwbaar. Indien er op het examen een student verschijnt die niet op de studentenlijst uit OASIS staat, dient er onmiddellijk contact opgenomen te worden met de facultaire studentenadministratie (09/332.39.18 of fsa.ge@ugent.be) om dit verder uit te zoeken. Op die manier kunnen problemen achteraf vermeden worden.
  • In geval van ziekte van de student (waarbij dit gewettigd wordt door een ziektebriefje) én er geen inhaalexamen wordt afgelegd, meld je dit aan de FSA. De FSA vult dan de code ‘ziek’ in. Dit kan je als lesgever namelijk niet zelf doen.

Meer algemene info voor lesgevers over Oasis

https://oasis.ugent.be/webstart/oasis_web_handleiding_docenten_nl.pdf

Meer info over het Medbook-dashboard

Verantwoordelijke lesgevers voor alle vakken m.u.v. “Theoretische vorming …” / “Aanvullingen …” en “Klinische vorming …” / “Probleemoplossend vermogen en vaardigheden …”kunnen via het Medbook-dashboard alle info raadplegen van de ASO’s die hun to do-lijst hebben afgewerkt en doorgestuurd via de knop “Indienen bij titularis”.

Als de verantwoordelijke lesgever of zijn/haar eventuele proxy inlogt op https://www.medbook.be/login, dan kan het dashboard geraadpleegd worden en kan beslist worden om het vak te valideren of bijsturing te vragen.

Meer concrete info