INFO VOOR OPLEIDER

Deadlines AJ

EERSTEKANSEXAMENPERIODE
Begin maart t.e.m. 2 juli 2022
Periode waarin examens kunnen georganiseerd worden.
Uitgezonderd in de periodes vermeld in het OER art 2 § 4
4 juli 2022 om 12u
Deadline voor de verantwoordelijk lesgever: resultaten invoeren via oasis.ugent.be
Let wel: De scores voor de masterproef MSG worden door prof. V. Fonteyne ingevoerd. Promotoren dienen de score voor de masterproef MSG dus niet in te voeren via oasis.ugent.be
Let wel: Het is de verantwoordelijkheid van de titularis om de resultaten tijdig in te geven. Vergeet zeker niet om na invoeren van de scores tijdig op “afwerken” te klikken.
7 juli 2022
Bekendmaking resultaten aan ASO's via oasis.ugent.be
7 juli tot en met 9 juli 2022
Periode waarin ASO feedback kan vragen over een examen.

TWEEDEKANSEXAMENPERIODE
Begin 2de zittijd t.e.m. 10 september 2022
Periode waarin examens kunnen georganiseerd worden.
Zoals beschreven in het OER art 2 § 2
12 september 2022 om 12u
Deadline voor de verantwoordelijk lesgever: resultaten invoeren via oasis.ugent.be
Let wel: De scores voor de masterproef MSG worden door prof. V. Fonteyne ingevoerd. Promotoren dienen de score voor de masterproef MSG dus niet in te voeren via oasis.ugent.be
Let wel: Het is de verantwoordelijkheid van de titularis om de resultaten tijdig in te geven. Vergeet zeker niet om na invoeren van de scores tijdig op “afwerken” te klikken.
15 september 2022
Bekendmaking resultaten aan ASO's via oasis.ugent.be
15 september t.e.m. 24 september 2022
Periode waarin ASO feedback kan vragen over een examen.

Meer info over het invoeren van scores

https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/onderwijs/intern/punteninbreng

Let wel:

De puntenlijsten dienen afgewerkt te worden eens alle behaalde resultaten of codes zijn ingevuld zoniet kan de voorbereiding voor de deliberatie niet starten.

  • Het is aan te raden om eens de resultaten van jouw opleidingsonderdeel definitief zijn, deze in te brengen in OASIS (en af te werken!). Eventuele problemen met het invoeren van de punten kunnen dan tijdig opgemerkt én opgelost worden. Let wel op: afgewerkte resultaten kunnen enkel door de FSA gewijzigd worden. Heb je dus een fout gemaakt of wil je een afgewerkt resultaat nog wijzigen, gelieve dit dan zo spoedig mogelijk via mail te melden aan fsa.ge@ugent.be
  • De enige correcte studentenlijsten zijn de lijsten uit OASIS. Studentenlijsten uit Ufora zijn niet correct/betrouwbaar. Indien er op het examen een student verschijnt die niet op de studentenlijst uit OASIS staat, dient er onmiddellijk contact opgenomen te worden met de facultaire studentenadministratie (09/332.39.18 of fsa.ge@ugent.be) om dit verder uit te zoeken. Op die manier kunnen problemen achteraf vermeden worden.
  • In geval van ziekte van de student (waarbij dit gewettigd wordt door een ziektebriefje) én er geen inhaalexamen wordt afgelegd, meld je dit aan de FSA. De FSA vult dan de code ‘ziek’ in. Dit kan je als lesgever namelijk niet zelf doen.

Meer algemene info voor lesgevers over Oasis

https://oasis.ugent.be/webstart/oasis_web_handleiding_docenten_nl.pdf

Meer info over het Medbook-dashboard

Verantwoordelijke lesgevers voor alle vakken m.u.v. “Theoretische vorming …” / “Aanvullingen …” en “Klinische vorming …” / “Probleemoplossend vermogen en vaardigheden …”kunnen via het Medbook-dashboard alle info raadplegen van de ASO’s die hun to do-lijst hebben afgewerkt en doorgestuurd via de knop “Indienen bij titularis”.

Als de verantwoordelijke lesgever of zijn/haar eventuele proxy inlogt op https://www.medbook.be/login, dan kan het dashboard geraadpleegd worden en kan beslist worden om het vak te valideren of bijsturing te vragen.

Meer concrete info