Stappen voor startende ASO’s

Breng een aantal administratieve zaken in orde

Eerstejaars ASO’s vinden meer info in het document “Aanvaard als ASO! Wat nu?”.

STAP 1

Schrijf uiterlijk 30 september in voor MSG

Wie?

Alle ASO’s met een stageplan met een Gentse universitaire stagemeester

 

Hoe?

Meer info over (al dan niet laattijdig) inschrijven voor alle ASO’s

 

Vanaf wanneer?
  • Nieuw startende ASO die in het voorgaande academiejaar geen student was aan UGent: vanaf 9 augustus
  • Reeds ASO of nieuw startende ASO die in het voorgaande academiejaar al student was UGent:
    • Voor personen die een leeg curriculum hadden of in juli slaagden voor alle opgenomen vakken: vanaf dag na bekendmaking resultaten 1ste zittijd.
    • Voor personen die in juli niet slaagden voor alle opgenomen vakken: vanaf dag na bekendmaking resultaten 2de zittijd.

 

Wanneer toegang tot Medbook?

Pas als je ingeschreven bent voor MSG worden de gegevens door het decanaat aan Medbook bezorgd. De nieuwe ingeschreven ASO’s ontvangen kort nadien een startmail van Medbook.

 

Factuur bij leeg curriculum?

Er wordt initieel wel een factuur opgestuurd maar deze factuur wordt geannuleerd van zodra het leeg curriculum in september-oktober is goedgekeurd. De factuur mag dus genegeerd worden bij een inschrijving met een leeg curriculum.

STAP 2

Deel uiterlijk 30 september jouw curriculum mee via Oasis

In dit instructiefilmpje wordt alles nog eens duidelijk en in stappen uitgelegd. 

STAP 3

Vraag indien wenselijk vrijstellingen aan

Zie vrijstellingen

STAP 4

Teken tijdig in voor de intervisiesessies/workshops

  • Teken uiterlijk één week op voorhand in voor de intervisiesessies van communicatie via “signup” vermeld bij de intervisiesessie in de online agenda
  • Teken uiterlijk één week op voorhand in via “signup” vermeld bij de workshop van “Management van de gezondheidszorg, deel 1” in de online agenda

STAP 5

Betaal, indien van toepassing, het studiegeld

1. Inschrijven met een leeg curriculum

Als je inschrijft met een leeg curriculum, zal je toch een initiële factuur en herinneringen krijgen. Deze mag je negeren want zodra het curriculum in september-oktober wordt goedgekeurd, wordt het in te vorderen studiegeld-bedrag op € 0 gezet (bij een curriculum van 0 studiepunten bedraagt het studiegeld € 0).  Als je geen vakken opneemt in je curriculum, kan je wel al lessen volgen maar kan je nog niet finaal beoordeeld worden. (Je kan dus niet deelnemen aan een finaal examen)

 

2. Inschrijven voor vakken

Bij inschrijving met vakken in het curriculum kan het te betalen studiegeld (bedrag in AJ 2023-2024) als volgt berekend worden:

€ 282,10 vast bedrag + € 6,70 per studiepunt

Het berekende bedrag stort je gebruik makend van het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling vermeld op de factuur.

Bij vragen i.v.m. het studiegeld dient rechtstreeks contact opgenomen te worden met de afdeling studiegelden (studiegeld@UGent.be).

STAP 6

Vervolledig je stageplan in Medbook

STAP 7

Volg lessen, maak opdrachten en/of neem deel aan examen

Bekijk zeker http://www.msg.ugent.be > Programma en de studiefiche om te zien wat voor elk vak verwacht wordt.

STAP 8

Check regelmatig je UGent-mailadres

Het UGent e-mailadres wordt gebruikt als officieel communicatiekanaal en de ASO dient regelmatig de e-mails te lezen.

Indien je niet de tijd hebt om de UGent-e-mails via https://webmail.UGent.be te consulteren, is het interessant om jouw mails van het UGent-emailadres door te sturen naar een meer frequent bekeken e-mailadres. Dit is mogelijk door na het inloggen op “filters” te klikken en vervolgens “doorsturen” te selecteren. Je kan dan het “niet-UGent-e-mailadres” noteren en “opslaan en inschakelen”.

Het UGent-account is geldig voor de duur van de inschrijving en vervalt op 15 oktober van het volgende academiejaar.