AFSTUDEREN EN ERKENNING

Als men uiterlijk op 31 december van jaar x erkend zal zijn, kan men het MSG-diploma behalen in jaar x (en kan men dus ook geproclameerd worden in jaar x).

Belangrijke data

Proclamatie promovendi

Nuttige links

Aanvraag van erkenning

Vanaf 3 maanden voor het einde van jouw opleiding als arts-specialist kan je jouw erkenningsaanvraag indienen bij het Vlaamse agentschap Zorg en Gezondheid. Vraag tijdig (bij bv. je universitaire stagemeester) na wanneer de erkenningscommissie vergadert zodat je hiermee kan rekening houden.

Bezorg aan het Agentschap Zorg en Gezondheid o.a. het attest van slagen of diploma MSG.

Attest van slagen en diploma

Je kan vanaf de datum van bekendmaking van examenresultaten (zie online agenda) in afwachting van het diploma een “attest van slagen” downloaden via “attesten” op Oasis. Het “attest van slagen” (dat een authenticiteitscode bevat op basis waarvan de betrokken instanties via deze link de echtheid kunnen controleren) heeft dezelfde juridische waarde als het diploma en wordt door het Agentschap Zorg en Gezondheid aanvaard.

Als de erkenningscommissie vergadert voor de datum van bekendmaking, dan wordt (cfr. interuniversitaire afspraken) gevraagd dat het dossier al door de erkenningscommissie wordt beoordeeld onder voorbehoud van het nasturen van het “attest van slagen” van zodra dit beschikbaar is.

Kort na succesvol beëindigen van de MSG worden je diploma en diplomasupplement in pdf-formaat gemaild naar je UGent-mailadres en naar je privé-mailadres. De papieren versie van je diploma wordt overhandigd op de plechtige proclamatie.

Kruispuntbank

Als je jou als arts-specialist als zelfstandige beroepsuitoefenaar vestigt is de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen verplicht. De arts-specialist krijgt dan een ondernemingsnummer dat dient als uniek identificatienummer t.o.v. alle overheden. Een nuttige link is www.startersgps.be