INFO VOOR ASO

Verschillende soorten trajecten

Er wordt aangeraden om in twee jaren vakken op te nemen in het curriculum (zie modeltrajecten). Neem enkel vakken op indien je dat jaar ook effectief kan geëvalueerd worden, anders betaal je nutteloos inschrijvingsgeld. Bij inschrijven met een leeg curriculum ben je geen inschrijvingsgeld verschuldigd.

Voor de meeste vakken moeten doorheen de opleidingsjaren al activiteiten uitgevoerd worden, ook al zijn deze vakken nog niet opgenomen in het curriculum.

Alle ASO’s, ook ASO’s die het modeltraject volgen, moeten jaarlijks hun curriculum controleren en in voorstel plaatsen.

Modeltraject

Voor iedere afstudeerrichting is een modeltraject opgesteld waarbij in 2 jaren (2de/3de jaar en laatste jaar) vakken worden aangeraden. Bijkomend is voor ieder jaar van iedere afstudeerrichting uitgeschreven wat wanneer gedaan moet worden.

 

De hierna beschreven modeltrajecten worden aangeraden aan ASO’s:

  • met een opleiding in België
  • zonder wetenschappelijk traject
  • zonder langdurige onderbreking van de opleiding (door ziekte).

Als je opleiding voldoet aan bovenstaande voorwaarden en je de vakken conform het modeltrajectjaar in je curriculum opneemt, wordt je curriculum goedgekeurd zonder dat je motivering moet toevoegen via oasis.

 

Gestart met MSG in AJ 2017-2018 of vroeger: “Programma 120 SP”.
Gestart met MSG in AJ 2018-2019 of later: “Programma 180 SP”.

Geïndividualiseerd traject

1. Meer vakken opnemen

Meer vakken opnemen in je curriculum dan aangeraden in het modeltraject kan als het gaat over vakken die geen volgtijdelijkheid hebben. We willen hier benadrukken dat het de verantwoordelijkheid van de ASO is om voor de vakken die bovenop het modeltraject worden opgenomen goed in te schatten of het haalbaar is om te slagen op het einde van het academiejaar.

 

2. Vakken spreiden

De vakken spreiden over 3 jaren i.p.v. 2 jaren is perfect mogelijk. Hou hier wel rekening mee dat er een extra jaar inschrijvingsgeld zal moeten betaald worden.

 

3. Niet geslaagd voor vakken

Indien je niet geslaagd was voor een vak met volgtijdelijkheid zal je een extra jaar inschrijvingsgeld moeten betalen. Je moet immers geslaagd zijn voor de vakken met volgtijdelijkheid alvorens de vervolgvakken te kunnen opnemen.

 

4. Wetenschappelijk traject

In geval van een wetenschappelijk traject vermeld je bij het indienen van het curriculum via Oasis na het klikken op de knop “Voorleggen ter goedkeuring” volgende zaken:

– van wanneer tot wanneer je wetenschappelijk traject loopt

– wanneer je stageplan eindigt

– wanneer je eerste voltijdse jaar in de kliniek start

 

Let op bij wetenschappelijk traject:

– “Klinische vorming …, deel 1” / “Probleemoplossend vermogen …, deel 1” en “Communicatie …, deel 1” kunnen pas in het curriculum opgenomen worden als de ASO op het einde van dat academiejaar één jaar voltijds in de kliniek zal hebben gestaan.

Heb je inhoudelijk vragen over het volgen van een wetenschappelijk traject binnen je MSG-opleiding?

– De Gentse Vereniging van Arts-Specialisten in Opleiding (GVA) stelde hiervoor deze brochure op.

 

5. Buitenlandse stage of van (langdurige) onderbreking door bv. ziekte
  • In geval van een buitenlandse stage, vermeld je bij het indienen van het curriculum via Oasis na het klikken op de knop “Voorleggen ter goedkeuring” de begin- en einddatum van de buitenlandse stage en plaats van de buitenlandse stage. Als je afwijkt van het modeltraject, motiveer je ook waarom je afwijkt van het modeltraject.
  • In geval van (langdurige) onderbreking door bv. ziekte, vermeld je bij het indienen van het curriculum via Oasis na het klikken op de knop “Voorleggen ter goedkeuring” de begin- en einddatum van de onderbreking en de einddatum van het stageplan. Als je afwijkt van het modeltraject, motiveer je ook waarom je afwijkt van het modeltraject.