WETGEVING

2021 - KB van 19/07/2021

KB m.b.t. collectieve overeenkomst over minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsen-specialisten in opleiding worden afgesloten

2018 - KB van 1/02/2018 tot wijziging van KB van 1983

KB tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van o.a. arts-specialisten

2017 - MB van 6/10/2017 tot wijziging van MB 2014

MB tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten

2017 - Toepassingsbesluit van 24/02/2017

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van o.a. arts-specialisten

2016 - MB van 13/09/2016 tot wijziging van MB 2014

MB tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten

2014 - MB van 23/04/2014 m.b.t. transversale Criteria

MB tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten

2010 - Wet van 12/12/2010

Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van o.a. kandidaat-geneesheren in opleiding

1999 - MB Colla van 30/04/1999

MB tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten