MENTORSCHAP

Contact

Klik hier om naar de contactpagina te gaan. Hierop bevinden zich per afstudeerrichting de mentoren.

ALS MENTOR PARAAT

De Master Specialistische Geneeskunde stimuleert de verschillende afstudeerrichtingen om mentoren in te schakelen voor de ASO’s.

Een mentor (vast staflid, universitair of niet-universitair) is verantwoordelijk voor een groepje van 8 ASO’s gedurende hun opleiding.

De mentor fungeert als klankbord, begeleider, facilitator die de ASO helpt inzicht te krijgen in zijn groeiproces naar het behalen van de vereiste competenties. Hierbij leert de mentor de ASO (h)erkennen wat binnen zijn eigen verantwoordelijkheid valt en wat eerder behoort tot de verantwoordelijkheid van de organisatie. Hij/zij coacht de ASO’s ook door het MSG traject.

 • Jaar 1 :
  • Kennismaking, belang van vertrouwelijkheid, uitklaring van verwachtingen
  • Omgaan met stress
 • Jaar 2
  • Omgaan met onzekerheid
  • Omgaan met feedback
 • Jaar 3
  • Omgaan met conflict
  • Omgaan met tijd
 • Jaar 4
  • Omgaan met rouw en verlies
  • Omgaan met work-life balans

Train the trainer

Inhoudelijke materiaal

Inleidende presentatie rol mentor

Draaiboek sessies 1e jaar ASO’s

Cruciale stappen intervisieformat

FAQ

Wat is de bewegingsruimte van de mentor? (vraag OC 15/02/2019)

 1. De grootste bewegingsruimte die een mentor moet nemen binnen zijn/haar eigen agenda is beschermde TIJD voor het begeleiden van de toegewezen ASO’s

Als je opgeslorpt wordt door je werk/eigen functie kan je de rol als mentor niet opnemen

 1. De basisvoorwaarde voor een vertrouwelijke relatie met een ASO is garanderen dat jij de ontvangen informatie niet gaat doorvertellen tenzij de ASO hier de toestemming voor geeft

Het is niet aan de mentor om de problemen op te lossen!

Het is niet aan de mentor om te beoordelen/evalueren! Wat je als mentor wel kan doen is samen met de ASO reflecteren over een beoordeling/functioneringsgesprek.

Het is wel aan de mentor om de verschillende to do’s op te volgen die er moeten uitgevoerd worden voor de MSG (coachende houding: samen tussentijdse deadlines prikken).

Het is wel aan de mentor om door te verwijzen naar externe hulp (zie onderstaand schema) en opvolgen wat werd ondernomen.

Concreet:

 • je kan het advies geven: “Neem contact op met je stagemeester”
 • je kan het voorstel doen: “Ik zie dat het voor jou moeilijk is om contact op te nemen met je stagemeester, is het ok voor jou als ik dit doe en deze zaken met hem/haar aankaart”