OPLEIDING

Vrijstellingen

Eventuele vrijstellingen moeten vóór 1 maart aangevraagd worden.

Vrijstellingsaanvraag

Volg onderstaande link om een vrijstelling aan de vragen.

Indien een vak niet in de uitschuiflijst verschijnt kan dit manueel toegevoegd worden (bv. “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts”  kan zelf ingevoerd worden a.d.h.v. code: D012788 en studiepunten: 12).

Bij een switch binnen UGent van de ene afstudeerrichting naar de andere worden enkel credits voor de algemene vakken (“Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek”, “Organisatie en sturing van zorgprocessen”, “Ziekenhuismanagement” en “Capita selecta voor de ziekenhuisarts (inclusief praktische oefeningen)”) automatisch toegekend. Voor de afstudeerrichtingsvakken kunnen vrijstellingen aangevraagd worden.

Bij een verandering binnen UGent van inwendige geneeskunde naar cardiologie, gastro-enterologie, geriatrie, medische oncologie, pneumologie of reumatologie dienen geen vrijstellingen aangevraagd te worden voor de afstudeerrichtingsvakken van niveau expert waarvoor reeds een credit werd behaald.