OPLEIDING

Vrijstellingen

Eventuele vrijstellingen moeten vóór 1 maart aangevraagd worden.

Vrijstellingsaanvraag

Vrijstellingen worden rechtstreeks aangevraagd via oasis

Indien een vak niet in de uitschuiflijst verschijnt kan dit manueel toegevoegd worden (bv. “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts”  kan zelf ingevoerd worden a.d.h.v. code: D012788 en studiepunten: 12).

Bij een switch binnen UGent van de ene afstudeerrichting naar de andere worden enkel credits voor de algemene vakken (“Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek”, “Organisatie en sturing van zorgprocessen”, “Ziekenhuismanagement” en “Capita selecta voor de ziekenhuisarts (inclusief praktische oefeningen)”) automatisch toegekend. Voor de afstudeerrichtingsvakken kunnen vrijstellingen aangevraagd worden.

Bij een verandering binnen UGent van inwendige geneeskunde naar cardiologie, gastro-enterologie, geriatrie, medische oncologie, pneumologie of reumatologie dienen geen vrijstellingen aangevraagd te worden voor de afstudeerrichtingsvakken van niveau expert waarvoor reeds een credit werd behaald.

 

Vrijstelling masterproef:

Voor 1 maart van het laatste jaar van de ASO-opleiding kan een aanvraag voor de vrijstelling voor “Masterproef” (en “Voorbereiding tot masterproef” (180 SP)) ingediend worden door ASO’s die volgens bovenstaande handleiding hiervoor in aanmerking komen.

Vrijstellingsaanvraag: rechtstreeks via Oasis

In het geval van een doctor-titel:

  • Noteer bij vak ‘doctoraat + titel van proefschrift’ + namen van promotoren’.
  • Wat indienen? Bewijs diploma doctoraat

In het geval van een credit voor ‘Masterproef’ (D013314) van het 120 SP-programma:

  • Noteer bij vak ‘masterproef 120 SP-programma afstudeerrichting … + titel van masterproef + namen van promotoren’.
  • Wat indienen? Bewijs diploma MSG van de 120 SP-afstudeerrichting