OPLEIDING

Vrijstellingen aanvragen

Studenten die denken in aanmerking te komen voor een vrijstelling, moeten dit aanvragen via OASIS.

Hier kan je nalezen hoe je dit moet doen, wat de deadlines zijn, wat de gevolgen hiervan zijn …

UITZONDERING HIEROP :

 1. Studenten die hun doctoraatsdiploma binnen het brede vakgebied  behaald hebben, krijgen vrijstelling voor de opleidingsonderdelen ‘Masterproef’ (120 studiepunten) of  ‘Voorbereiding tot masterproef’ én ‘Masterproef’ (180 studiepunten).

Deze vrijstellingen moeten niet via OASIS aangevraagd worden maar via volgende procedure:

Stuur een e-mail naar vrijstellingen.ge@ugent.be van zodra je ingeschreven bent.

 • Onderwerp: Aanvraag vrijstelling ‘Masterproef’ en Voorbereiding tot masterproef’ (indien van toepassing) in de master in de Specialistische Geneeskunde
 • Inhoud:
  • Voornaam + naam
  • Studentennummer
  • Opleiding waarvoor je ingeschreven bent
 • Bijlage: Je doctoraatsdiploma (als pdf !)

Deadline : 28 februari. Op deze datum worden geen uitzonderingen toegestaan.

 1. Studenten die het diploma behaald hebben van Master in de Specialistische Geneeskunde, afstudeerrichting x (opleiding van 120 studiepunten) en daarna inschrijven voor de opleiding tot Master in de Specialistische Geneeskunde, afstudeerrichting y (opleiding van 180 studiepunten) krijgen vrijstelling voor de opleidingsonderdelen ‘Masterproef’ én ‘Voorbereiding tot masterproef’.

Deze vrijstellingen moeten niet via OASIS aangevraagd worden maar via volgende procedure:

Stuur een e-mail naar vrijstellingen.ge@ugent.be van zodra je ingeschreven bent.

 • Onderwerp: Aanvraag vrijstelling ‘Masterproef’ en Voorbereiding tot masterproef’ in de master in de Specialistische Geneeskunde
 • Inhoud:
  • Voornaam + naam
  • Studentennummer
  • Afstudeerrichting x waarvan je het diploma reeds hebt behaald en afstudeerrichting y waarvoor je nu bent ingeschreven
 • Bijlage: Je diploma van afstudeerrichting x (als pdf !)

 

Deadline : 28 februari. Op deze datum worden geen uitzonderingen toegestaan.

 1. Bij een switch binnen de UGent van de ene afstudeerrichting naar de andere worden de behaalde credits voor de algemene opleidingsonderdelen uit de ‘oude opleiding’ automatisch overgezet naar deze van de ‘nieuwe’ opleiding. Hiervoor hoef je zelf niets te doen als student.

Ben je van mening dat je ook in aanmerking komt voor vrijstelling voor één of meerdere afstudeerrichtingsvakken, dan moet je hiervoor een vrijstellingsdossier indienen via OASIS. De procedure hiervoor kan je hier terugvinden.

UITZONDERING hierop : bij een verandering binnen UGent van de afstudeerrichting Inwendige Geneeskunde naar de afstudeerrichtingen Cardiologie, Gastro-enterologie, Geriatrie, Medische oncologie, Pneumologie of Reumatologie dienen geen vrijstellingen aangevraagd te worden voor de afstudeerrichtingsvakken van niveau expert waarvoor reeds een credit werd behaald. Deze vrijstellingen worden automatisch toegekend. De opleiding maakt de nodige informatie hiervoor over aan de facultaire studentenadministratie die deze vrijstellingen in het curriculum zal registreren.