OPLEIDING

Vrijstellingen aanvragen

De opleidingscommissie Master in de Specialistische Geneeskunde heeft beslist dat onderstaande vrijstellingen standaard toegekend worden :

  1. Studenten die hun doctoraatsdiploma binnen het brede vakgebied  behaald hebben, krijgen vrijstelling voor de opleidingsonderdelen ‘Masterproef’ (in de opleiding van 120 studiepunten) of  ‘Voorbereiding tot masterproef’ én ‘Masterproef’ (in de opleiding van 180 studiepunten).
  2. Studenten die het diploma behaald hebben van Master in de Specialistische Geneeskunde, afstudeerrichting x (opleiding van 120 studiepunten) en daarna inschrijven voor de opleiding tot Master in de Specialistische Geneeskunde, afstudeerrichting y (opleiding van 180 studiepunten) krijgen vrijstelling voor de opleidingsonderdelen ‘Masterproef’ én ‘Voorbereiding tot masterproef’.

 

Deadline : 28 februari. Op deze datum worden geen uitzonderingen toegestaan.

 

Deze vrijstellingen worden echter niet automatisch in het curriculum van de student geregistreerd, maar moeten aangevraagd worden via de vrijstellingenapplicatie in OASIS. Hier kan je nalezen hoe je dit moet doen, wat de deadlines hiervoor zijn, wat de gevolgen hiervan zijn …

 

Bij een switch binnen de UGent van de ene afstudeerrichting naar de andere worden de behaalde credits voor de algemene opleidingsonderdelen uit de ‘oude opleiding’ automatisch overgezet naar deze van de ‘nieuwe’ opleiding. Hiervoor hoef je zelf niets te doen als student.

Ben je echter van mening dat je ook in aanmerking komt voor vrijstelling voor één of meerdere afstudeerrichtingsvakken, dan moet je hiervoor een vrijstellingsdossier indienen via OASIS. De procedure hiervoor kan je hier terugvinden.

 

UITZONDERING hierop : bij een verandering binnen UGent van de afstudeerrichting Inwendige Geneeskunde naar de afstudeerrichtingen Cardiologie, Gastro-enterologie, Geriatrie, Medische oncologie, Pneumologie of Reumatologie dienen geen vrijstellingen aangevraagd te worden voor de afstudeerrichtingsvakken van niveau expert waarvoor reeds een credit werd behaald. Deze vrijstellingen worden automatisch toegekend. De opleiding maakt de nodige informatie hiervoor over aan de facultaire studentenadministratie die deze vrijstellingen in het curriculum zal registreren.