De FOD Volksgezondheid heeft het initiatief genomen om alle informatie omtrent de opleiding van artsen-specialisten te bundelen in een e-brochure.

U vindt er onder andere:

  • de actoren die de ASO zal ontmoeten
  • de wetgeving die op de ASO van toepassing is
  • de administratieve stappen die de ASO moet ondernemen
  • aanbevelingen om de kwaliteit van de praktijk te waarborgen
  • informatie over de relatie met de patiënten
  • de geldende voorschriften in verband met het statuut en arbeidsvoorwaarden
  • de stappen die de ASO dient te ondernemen om uw beroep uit te oefenen na de voltooiing van uw opleiding
  • de personen tot wie de ASO zich kan wenden in geval van moeilijkheden.

De e-brochure is in het Nederlands beschikbaar via volgende linken: