CHARTER

Charter

voor een kwaliteitsvolle opleiding tot arts-specialist

Het UZ Gent en de faculteit voor Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent streven naar een kwalitatief hoogstaande opleiding tot arts-specialist, waar ook het welzijn van de arts een plaats krijgt. In het kader van de kwaliteit van de opleiding zijn wij van mening dat de MSG-opleiding een belangrijke meerwaarde is. De bedoeling van dit charter is een kader te creëren binnen dewelke de ASO’s optimaal kunnen profiteren van de geacademiseerde opleiding, waarbij zij via een gestructureerde vorm van werkplekleren de nodige ervaring kunnen opdoen, dit terwijl de klinische productie niet in het gedrang komt. We zijn er ons van bewust dat dit een delicate evenwichtsoefening is maar zijn er evenwel van overtuigd dat dit te realiseren valt.

Het charter heeft als doel een gestructureerd overzicht te geven van de noodzakelijke omkadering om de doelstellingen te realiseren. Binnen dit charter werd rekening gehouden met de verwachtingen van vertegenwoordigers van de ASO’s die vanuit het UZ Gent een opleiding genieten enerzijds en van de (ook geaffilieerde) stagemeesters van verschillende disciplines anderzijds.

Vanaf 2016 wordt via Medbook aan zowel ASO’s als stagemeesters en supervisoren gevraagd om het charter van UGent te ondertekenen.