De Gentse Vereniging voor Arts-specialisten in opleiding (GVA) is een onafhankelijke belangenvereniging vóór en dóór arts-specialisten in opleiding (ASO) die reeds 20 jaar bestaat. De GVA vertegenwoordigt alle ASO’s die een opleiding tot specialist volgen aan de UGent. De GVA ijvert voor een transparante, hoogkwalitatieve en toekomstgerichte opleiding in een setting met aandacht voor moderne arbeidsvoorwaarden, sociale rechten en mentaal welzijn.

De GVA is uitsluitend samengesteld uit ASO’s, die zelf een actief opleidingsplan aan de UGent hebben. De GVA bevat een mix van ASO’s in een klinische opleiding, dan wel ASO’s in een wetenschappelijk traject (doctoraat).

De GVA is vertegenwoordigd in verschillende commissies en werkgroepen aan UGent en UZ Gent, inclusief de Medische Raad van het ziekenhuis. De GVA treedt in nauw overleg met zijn leden en streeft naar een goed contact met stagemeesters, opleidingsverantwoordelijken, het decanaat, diensthoofden, hoofdartsen, bestuurders, HR-verantwoordelijken,…

Op die manier kun je bij de GVA terecht voor alles wat je MaNaMa opleiding Specialistische Geneeskunde (MSG) betreft (opleidingsplan, examens, afstuderen en erkenning,…), maar ook alles omtrent je tewerkstelling als ASO op of buiten het UZ Gent (je contract en statuut als ASO, verzekering en aansprakelijkheid, naleving arbeidsduur en -omstandigheden, …). De GVA zal elke individuele vraag of probleem zo goed mogelijk proberen beantwoorden/oplossen waarbij steeds wordt gezocht naar een positief compromis voor alle partijen met centraal de belangen van de ASO. Individuele zaken worden meegenomen om ook structurele veranderingen te bekomen indien nodig.

Om een goede vertegenwoordiging mogelijk te maken is het essentieel dat alle medische disciplines aan bod komen binnen GVA. Daarnaast streven we een mix van zowel junior als senior ASO’s na, alsook dat ASO’s die actueel op campus UZ Gent maar ook in regionale ziekenhuizen werken. Tot slot zorgen we ervoor dat clinici maar ook wetenschappers vertegenwoordigd zijn.

De GVA vergadert 1x per maand. Elke ASO uit de doelgroep is welkom om deel te nemen. Verslaggeving naar collega-ASO’s gebeurt via de aanwezige vertegenwoordigers per discipline.

Voorzitter

Miet Vandemaele, ASO radiotherapie-oncologie

 

Bestuursleden

Thomas De Corte, ASO inwendige geneeskunde

Eline Hermans, ASO pediatrie

Levi Hoste, ASO pediatrie

Gilles Soenens, ASO heelkunde

Klik hier om naar de contactpagina te gaan. Hierop bevinden zich per afstudeerrichting de ASO-vertegenwoordigers.

De GVA vergadert 1x per maand. Elke ASO uit de doelgroep is welkom om deel te nemen. Verslaggeving naar collega-ASO’s gebeurt via de aanwezige vertegenwoordigers per discipline.

Interesse om een GVA vergadering bij te wonen? Zelf de handen uit de mouwen te steken als ASO vertegenwoordiger? Heb je een vraag of opmerking over onze werking of een probleem waar jij of je collega’s tegenaan lopen? Aarzel niet om ons te contacteren! Je bent ook steeds van harte welkom op onze maandelijkse vergaderingen.

Je contacteert ons via gva.bestuur@gmail.com.

 

Of via onderstaand formulier: