TRAIN THE TRAINER – WERKPLEK

Coachende vaardigheden voor opleiders

Doelgroep

UGent en UZ Gent organiseren op regelmatige basis de opleiding Train the trainer MSG. Deze is gericht naar alle artsen die ASO’s op de werkplek begeleiden en heeft als doelstelling om artsen te professionaliseren in hun rol als opleider.
De deelnemers ontvangen een attest van deelname en de opleidingen zijn geaccrediteerd. Officiële stagemeesters voldoen hiermee ook aan de jaarlijks opgelegde vorming, met inbegrip van vorming in de evaluatie van kandidaten (MB 13/9/2016).

De thema’s zijn divers maar richten zich steeds op de verbinding van de deelcompetenties van de opleider: het toepassen van de basisprincipes van het opleiden van een ASO; het opleiden op de werkplek; het stimuleren, toetsen en bewaken van de voortgang.
De thema’s worden meermaals per jaar georganiseerd en worden steeds uitgebreid en afgewisseld. Je kan inschrijven voor de trainingen die nauw aansluiten bij je interesses en leerbehoeften.

Werkwijze

Met deze modules zetten we tegelijk in op bewustwording én op vaardigheidstraining. Daarnaast willen we een inspirerende wisselwerking stimuleren tussen vorming en praktijk. Hiervoor wordt geregeld beroep gedaan op de persoon van de deelnemer. Inhouden worden degelijk vertaald, geoefend en toegepast op de werksituatie. Daarom bestaat de groepsgrootte voor de trainingen uit min 8 en maximum 15 deelnemers.

De basistraining bestaat uit 2 modules. Aanwezigheid bij beide modules is gewenst. Er kan pas ingetekend worden op de vervolgtrainingen na het volgen van de basistrainingen.

Basismodule (bestaande uit 2 opeenvolgende sessies)

De opleiding van de ASO verloopt in de eerste plaats via werkplekleren. De werkplek kan een krachtige leeromgeving zijn op voorwaarde dat deze doelmatig wordt aangewend: met name kwaliteitsvolle begeleiding met transparante en betrouwbare evaluaties zijn essentieel. Feedback gericht op groei staat hierbij centraal. Deze materie wordt in twee sessies behandeld met een interval van 3 à 4 weken zodat de deelnemers tussentijds met het geleerde aan de slag kunnen gaan. In de tweede sessie wordt verder gebouwd op deze ervaringen. Aanwezigheid bij beide sessies wordt aangeraden.
Sessie 1:

• Planningsgesprek
• Doelen op stage
• Feedback geven (2 modellen)
• Vaardigheden aanleren aan de ASO
Sessie 2:

• Functionerings- en evaluatiegesprek
• Je rol als opleider
• Valkuilen bij beoordelen

Door het succes van de basismodules en de reeds bestaande vervolgmodule, hebben de UGent en het UZ Gent de mogelijkheden voor vervolgmodules uitgebreid.

De vervolgmodules zijn een verdieping of uitbreiding op de thema’s die aan bod kwamen tijdens de basismodules. Zo kan je je als opleider van de ASO’S blijven ontwikkelen als coach op de werkvloer.

Bekijk hieronder de 4 vervolgmodules:

Verdiepingsmodule Feedback

vervolgmodule Train the Trainer

Feedback op de werkvloer is onontbeerlijk voor de lerende ASO. In de basismodule maakten we kennis met enkele elementen rond feedback geven. In deze verdiepingsmodule zoomen we in op het hele proces van Feed-Up, Feedback en Feed-forward. We richten onze pijlen ook op de mogelijkheid en voordelen van 360° feedback. Zodoende kunnen we bij het werkplekleren een feedbackcultuur installeren waar iedereen waar iedereen bij betrokken is.

Hoe je ASO laten groeien door te reflecteren

vervolgmodule Train the Trainer

ASO’s zijn verantwoordelijk om hun leertraject in handen te nemen, en als opleider ondersteunen we hen daarin. Reflecteren is hierbij een waardevolle methodiek om de ASO bewust te laten worden van zijn eigen gedrag en zijn handelen om dit te verbeteren in de toekomst. Deze sessie gaat over: wat is reflecteren, hoe laten we ASO’s reflecteren, enkele reflectietools als keuzepallet en goede vragen stellen die aanzetten tot reflectie.

Oefensessie met ASO’s

vervolgmodule Train the Trainer

Deze sessie doen we samen met ASO’s. En dat is altijd fun, leerrijk en een echte eye-opener! Het is de ideale gelegenheid voor beiden om samen te oefenen op wat aan bod komt in de formele gesprekken:

• Doelstellingen formuleren
• Wederzijdse verwachtingen bespreken
• Uitdagen tot reflecteren
• Gesprekstechnieken inoefenen
• Wat werkt (niet) beter… ontdekken

De opleider als aanspreekpunt bij persoonlijke problemen

vervolgmodule Train the Trainer

In het werkplekleren word je als arts wel eens geconfronteerd met assistenten die met onderliggende persoonlijke problemen zitten. Dat kan gaan over burn-out, verlies (wat hen soms net stimuleerde om geneeskunde te gaan doen), over conflicten, faalangst enz.
Het is niet de bedoeling dat dit uitgebreid wordt opgenomen als supervisor, we zijn immers geen psychologen of therapeuten. Maar hoe kunnen we daar binnen onze rol dan wél mee omgaan? En welke afspraken maken we met de ASO om op de werkvloer mee verder te gaan? In deze sessie belichten we dit, alsook hoe we best reageren op deze emoties en naar waar eventueel door te verwijzen.

De opleider in de spotlight!

vervolgmodule Train the Trainer

In deze sessie zetten we jouw rol als opleider volledig in de spotlight!
We worden ons bewuster van het feit dat je een rolmodel bent. Wat maakt iemand tot een goede opleider en wat zijn de effecten daarvan op de ASO? In welke vaardigheden en kwaliteiten blink jij uit als opleider en in welke kan je groeien?
Deze sessie is heel praktijkgericht en ‘uit jullie leven gegrepen’.

Praktisch

Locatie:
De trainingen gaan door op de campus UZ Gent. Bij inschrijving ontvang je een bevestiging en 2 weken voor de training krijg je nog een mail met praktische gegevens.
Na het volgen van de training(en) krijg je per mail een attest van deelname.

Contact
De trainingen worden gegeven door mevr. Vanessa Claeys.
Mevr. Claeys is dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig op het decanaat van de faculteit geneeskunde (Campus UZ Gent, ingang 42, 3K3).
Contact: Vanessa.Claeys@UGent.be of +32 (0)9 332 87 84

Voor het administratieve luik kan u contact opnemen met mevr. Stephanie Baudoncq. Mevr. Baudoncq is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig op de vormingsdienst van het UZ Gent. Contact: Stephanie.Baudoncq@uzgent.be of +32 (0)9 332 03 44

Gelijkaardige opleidingen

De opleidingen worden interuniversitair op elkaar afgestemd. Indien handiger, kan ook een opleiding uit het aanbod van de andere instellingen gevolgd worden: AntwerpenBrusselLeuven. Met de opleidingen van het ICHO voor arts-specialisten die Ziekenhuisopleider (ZIPO) van een huisarts in opleiding (HAIO) willen worden, wordt ook voldaan aan de vereisten voor de jaarlijks opgelegde vorming.

Brochure MSG Stagemeesters

Voor wie op zoek is naar handvatten rond het stagemeesterschap binnen de MSG, is er de brochure waarin je alles kan terugvinden.