Contact algemeen

Over selectie ASO

Prof. Steven Weyers, voorzitter stagemeesterscommissie
Prof. Peter Vermeir
Marie Blankaert

Over MSG Algemeen

Effectief

prof. Karen Geboes

Plaatsvervangend

prof. Wim Ceelen

Als je je in een situatie bevindt waarbij je voor lessen, evaluaties, examens, … een klacht hebt of zaken op vlak van onderwijs/examens die je als oneerlijk/onduidelijk/… ervaart, dan kan je naar de ombudspersoon van je opleiding stappen.

De ombudspersoon is laagdrempelig en bemiddelt of kan mee helpen kijken voor een oplossing. Het kan immers zijn dat bij het aanspreken van de betrokkene het probleem wordt opgelost, de ombudspersoon is dus tweedelijns.

Voorzitter OC
prof. Annelies Moerman
Secretaris OC
prof. Myriam Van Winckel
Curriculum Manager (CM):
Marijke Dhondt
Medewerker CM:
Klara Bundervoet
Adres Decanaat

UZ Gent – 3K3 – ingang 42
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent

Voorzitter examencommissie
prof. Patrick Wouters
Secretaris examencommissie
prof. Alain Verstraete
Examen secretariaat
M. Dhondt

Conform artikel 54 van het OER worden aan het examensecretariaat onder andere gemeld:

  • adreswijzigingen tijdens de examens
  • wijzigingen in de examenregeling
  • GEATTESTEERDE afwezigheden
  • alle feiten die de examenregeling in het gedrang kunnen brengen of een vlot verloop van de examens kunnen verhinderen

Over trajectbegeleiding en personeelszaken in UZ Gent

Trajectbegeleiding / monitoraat

Verzekeringen en andere personeelszaken

Over train the trainer

Trainer

Vanessa Claeys

Over Medbook

Over GVA

Bestuur GVA

Over persoonlijke problemen

De faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen heeft een Intern Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag opgericht, dat bemand wordt door een ervaren psycholoog die onafhankelijk en neutraal werkt. Het Intern Meldpunt is laagdrempelig en staat open voor elke melding, al dan niet anoniem, en zowel van slachtoffers als van getuigen.

Meer info vind je op https://www.ugent.be/ge/nl/studenten/grensoverschrijdendgedrag.htm

Prof. Gwendolyn Portzky

Veel werkuren, hoge workload, veel verantwoordelijkheden, interpersoonlijke spanningen op de werkvloer, vaak moeilijke combinatie werkuren en privé, en emotionele distress bij sommige casussen komen regelmatig voor tijdens de opleiding. Als gevolg hiervan kunnen klachten optreden zoals slaapproblemen, oververmoeidheid, gebrek aan energie, uitputting of minder betrokken voelen bij het werk.

Alle ASO’s ingeschreven als student aan UGent die nood hebben aan een gesprek kunnen contact opnemen met één van onderstaande instanties. De begeleiding gebeurt in alle discretie en met inachtneming van het beroepsgeheim.

Team Welzijn UZ Gent

Katleen Moortgat & Evy Grootvriendt
  • 09 264 12 30

Klinisch psychologen

die intervisiesessies communicatie-vakken begeleiden

Arts in Nood