Contact

Over selectie ASO

Prof. Steven Weyers, voorzitter stagemeesterscommissie
Prof. Peter Vermeir
Marie Blankaert

Over MSG Algemeen

Effectief

prof. Karen Geboes

Plaatsvervangend

prof. Wim Ceelen

Als je je in een situatie bevindt waarbij je voor lessen, evaluaties, examens, … een klacht hebt of zaken op vlak van onderwijs/examens die je als oneerlijk/onduidelijk/… ervaart, dan kan je naar de ombudspersoon van je opleiding stappen.

De ombudspersoon is laagdrempelig en bemiddelt of kan mee helpen kijken voor een oplossing. Het kan immers zijn dat bij het aanspreken van de betrokkene het probleem wordt opgelost, de ombudspersoon is dus tweedelijns.

Voorzitter OC
prof. Annelies Moerman
Secretaris OC
prof. Myriam Van Winckel
Curriculum Manager (CM):
Marijke Dhondt
Medewerker CM:
Arne Wittevrongel
Adres Decanaat

UZ Gent – 3K3 – ingang 42
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent

Voorzitter examencommissie
prof. Patrick Wouters
Secretaris examencommissie
prof. Alain Verstraete
Examen secretariaat
M. Dhondt

Conform artikel 54 van het OER worden aan het examensecretariaat onder andere gemeld:

  • adreswijzigingen tijdens de examens
  • wijzigingen in de examenregeling
  • GEATTESTEERDE afwezigheden
  • alle feiten die de examenregeling in het gedrang kunnen brengen of een vlot verloop van de examens kunnen verhinderen

Over trajectbegeleiding en personeelszaken in UZ Gent

Trajectbegeleiding / monitoraat

Verzekeringen en andere personeelszaken

Over train the trainer

Trainer

Vanessa Claeys

Over Medbook

Over GVA

Bestuur GVA

Over persoonlijke problemen

Prof. Gwendolyn Portzky

Veel werkuren, hoge workload, veel verantwoordelijkheden, interpersoonlijke spanningen op de werkvloer, vaak moeilijke combinatie werkuren en privé, en emotionele distress bij sommige casussen komen regelmatig voor tijdens de opleiding. Als gevolg hiervan kunnen klachten optreden zoals slaapproblemen, oververmoeidheid, gebrek aan energie, uitputting of minder betrokken voelen bij het werk.

Alle ASO’s ingeschreven als student aan UGent die nood hebben aan een gesprek kunnen contact opnemen met prof. Gwendolyn Portzky via: bovenstaande contactgegevens. De begeleiding gebeurt in alle discretie en met inachtneming van het beroepsgeheim.

Team Welzijn UZ Gent

IDEWE

Katleen Moortgat & Evy Grootvriendt
  • 09 264 12 30

Klinisch psychologen

die intervisiesessies communicatie-vakken begeleiden

Arts in Nood

Adviescentrum

voor Studenten UGent

Contactgegevens per afstudeerrichting

klik om de informatie uit te klappen

Anesthesie-reanimatie

Cardiologie

Universitaire stagemeester:
Michel.DePauw@UGent.be

Dienstsecretariaat:
Karlien.Geenens@UZGent.be

Lieve.Buysse@UZGent.be

Dermato-venereologie

Universitaire stagemeester:
Evelien.Verhaeghe@UZGent.be

Dienstsecretariaat:
Tanya.Struik@UGent.be

Fysische geneeskunde en revalidatie

Gastro-enterologie

Universitaire stagemeester:

Karen.Geboes@UZGent.be

Dienstsecretariaat:

Maud.DeBuck@UZGent.be

Lieve.Buysse@UZGent.be

Gerechtelijke geneeskunde

Universitaire stagemeester:
Evy.DeBoosere@UZGent.be

Dienstsecretariaat:
Katrien.VanBost@UGent.be

Geriatrie

Universitaire stagemeester:
Mirko.Petrovic@UGent.be

Dienstsecretariaat:
Mieke.Laforce@UZGent.be

Lieve.Buysse@UZGent.be

Gynaecologie-verloskunde

Universitaire stagemeester:

Steven.Weyers@UGent.be

Dienstsecretariaat:

Joy.VanPoucke@UZGent.be

Maurina.Dumon@UZGent.be

Heelkunde

Universitaire stagemeester:
Piet.Pattyn@UGent.be

Dienstsecretariaat:
Leen.DeGezelle@UZGent.be

Inwendige geneeskunde - algemeen

Universitaire stagemeester:

Steven.Callens@UGent.be

Dienstsecretariaat:

Lieve.Buysse@UZGent.be

Inwendige geneeskunde - endocrinologie

Inwendige geneeskunde - klinische hematologie

Universitaire stagemeester:

Fritz.Offner@UGent.be

Dienstsecretariaat:

Isabelle.Dhondt@UZGent.be

Lieve.Buysse@UZGent.be

Inwendige geneeskunde - nefrologie

Universitaire stagemeester:

Wim.VanBiesen@UGent.be

Dienstsecretariaat:

Chantal.Bergen@UGent.be

Lieve.Buysse@UZGent.be

Inwendige geneeskunde - intensieve zorgen

Universitaire stagemeesters:

Dominique.Benoit@UGent.be

Dienstsecretariaat:

Lisa.Malfait@UZGent.be

Klinische biologie

Universitaire stagemeester:
Alain.Verstraete@UGent.be

Dienstsecretariaat:
stage.klinischebiologie@UZGent.be

Klinische genetica

Universitaire stagemeester:
Bruce.Poppe@UGent.be

Dienstsecretariaat:

Juri.Planckaert@UGent.be

Medische oncologie

Universitaire stagemeester:

Hannelore.Denys@UGent.be

Dienstsecretariaat:

Lieve.Buysse@UZGent.be

Neurochirurgie

Universitaire stagemeester:
Edward.Baert@UZGent.be

Dienstsecretariaat:
Ilse.Noterman@UZGent.be

Nucleaire geneeskunde

Universitaire stagemeester:

Ingeborg.Goethals@UGent.be

Dienstsecretariaat:

Eva.DeMunck@UZGent.be

Tina.Vanloocke@UZGent.be

Oftalmologie

Universitaire stagemeester:

Bart.Leroy@UGent.be

Dienstsecretariaat:

Ingrid.Vervenne@UZGent.be

Orthopedische heelkunde

Universitaire stagemeester:
Jan.Victor@UZGent.be

Dienstsecretariaat:
Isabelle.VandenBulck@UZGent.be

Otorhinolaryngologie

Universitaire stagemeester:

Ingeborg.Dhooge@UGent.be

Dienstsecretariaat:

Kimbry.Baute@UZGent.be
Linda.Versluys@UGent.be

Pathologische anatomie

Universitaire stagemeester:
Jo.VanDorpe@UZGent.be

Dienstsecretariaat:

pathologie@UZGent.be

Pediatrie

Universitaire stagemeester:

Myriam.VanWinckel@UGent.be

Dienstsecretariaat:

Petra.Claus@UZGent.be

Beatrijs.Vermaercke@UGent.be

Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Universitaire stagemeester:

Eric.Schoentjes@UGent.be

Dienstsecretariaat:

Kinderpsychiatrie@UZGent.be

Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie

Radiotherapie-oncologie

Reumatologie

Universitaire stagemeester:
Filip.VandenBosch@UGent.be

Dienstsecretariaat:
Kim.DeWispelaere@UGent.be

lieve.buysse@UZGent.be

Röntgendiagnose

Universitaire stagemeester:

Koenraad.Verstraete@UGent.be

Dienstsecretariaat:

radiologie@UGent.be

Stomatologie en MKA

Universitaire stagemeester:
c.politis@village.uunet.be

Dienstsecretariaat:

nathalie.vits@uzleuven.be

Urologie

Universitaire stagemeester:

Karel.Everaert@UZGent.be

Dienstsecretariaat:

Severine.Raa@UGent.be