12/11/2021 – Lijst vaardigheden in inwendige geneeskunde, deel 1 is aangepast (Programma > Afstudeerrichting 180 SP > Vaardigheden > rechterkolom Inwendige geneeskunde)