Let op:

Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum.

Als er tijdens verschillende jaren moet deelgenomen worden aan examens, kan men uiteraard wel al deelnemen aan de eerste examens maar men kan pas aan het laatste examen deelnemen als het vak opgenomen is in het curriculum.

Een volledig overzicht van de les- en examendata zijn te raadplegen in de online agenda (waarbij filters kunnen gebruikt worden om de juiste data te verkrijgen) of kunnen opgevraagd worden bij de verantwoordelijke lesgever.

Deel 1

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Studiemateriaal

Aangeraden literatuur (https://www.esahq.org/education/edaic/how-to-prepare-for-the-exam)

Voorbeeldvragen (https://www.esahq.org/education/edaic/how-to-prepare-for-the-exam)


Toelichting werkvorm

Het vak omvat de theoretische lessen (www.msg.ugent.be/agenda en zelfstudie en het daarbij horend internationale examen.


Evaluatie

EDAIC part I-examen https://www.esahq.org/education/edaic/about

EDAIC is het European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care, georganiseerd door de ESA. Het EDAIC part-I is een schriftelijk examen, bestaande uit twee blokken van 120 minuten met elk 300 juist/fout vragen. Dit examen wordt éénmaal per jaar wereldwijd op dezelfde dag georganiseerd.  Het is de bedoeling dat je hieraan meedoet aan het einde van je tweede jaar. Je kan in principe ook vroeger meedoen met het examen, vanaf het behalen van je diploma master in de Geneeskunde.

Om te slagen moet je een bepaalde score halen, die ieder jaar op een ander niveau vastgelegd wordt.

Indien je niet slaagt voor dit EDAIC part 1 examen, bestaat nog altijd de mogelijkheid om een mondeling herexamen af te leggen voor de erkenningscommissie anesthesie. Je kan ook vragen om het examen een jaar later opnieuw af te leggen.

Deel 2

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Studiemateriaal

Clinical Anesthesia: Ed. Paul G. Barash; Lippincott-Williams & Wilkins 2006

Cursus AVU. Slides beschikbaar op de website van de BeSARPP


Toelichting werkvorm

Het vak omvat de theoretische lessen (www.msg.ugent.be/agenda) en zelfstudie en het daarbij horend theoretische eindexamen.


Evaluatie

Mondeling examen: 4 vragen volgens het OSCE-principe binnen de schoot van de erkenningscommissie