Let op:

Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum.

Als er tijdens verschillende jaren moet deelgenomen worden aan examens, kan men uiteraard wel al deelnemen aan de eerste examens maar men kan pas aan het laatste examen deelnemen als het vak opgenomen is in het curriculum.

Een volledig overzicht van de les- en examendata zijn te raadplegen in de online agenda (waarbij filters kunnen gebruikt worden om de juiste data te verkrijgen) of kunnen opgevraagd worden bij de verantwoordelijke lesgever.

Deel 1

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Evaluatie

“EDAIC Part I. EDAIC is het European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care, georganiseerd door de ESAIC. EDAIC bestaat uit 2 delen: Part I en Part II. 

Part I is een schriftelijk examen, bestaande uit twee blokken van 120 minuten met elk 300 juist/fout vragen. Dit examen wordt éénmaal per jaar wereldwijd op dezelfde dag georganiseerd. Het examen kan momenteel alleen in het Engels of het Frans gemaakt worden (geen Nederlands).”

Deel 2

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Evaluatie

  • Mondeling examen: 4 vragen volgens het OSCE-principe binnen de schoot van de erkenningscommissie
  • Algemeen: minstens 80% van de aangeboden lessen dienen te worden gevolgd.