Indien de 25 lesuren capita selecta reeds behaald zijn in het jaar waarin de vakken van niveau expert worden opgenomen, kan capita selecta perfect in dat AJ opgenomen worden.

Als het vak effectief in het laatste jaar van de opleiding wordt opgenomen, wordt sterk aangeraden om in ieder jaar van de opleiding capita selecta te volgen en bij voorkeur in het begin van de opleiding, aangezien ze vaak algemene informatie bevatten die nuttig is bij het betreden van een ziekenhuis.

Doel van het vak:

 • De ASO laten verdiepen in een selectie van ziekenhuis en tweede lijn gerelateerde problemen
 • De ASO inzicht te geven in een juridisch, economisch en wetenschappelijk verantwoorde functionering in een ziekenhuismilieu
 • De ASO vormen in zelfontplooiing en omgang met psychische problemen
 • Een brug slaan tussen de vorming als basisarts en de vorming als arts-specialist

De onderwerpen beogen een bredere vorming dan de strikt (sub)specialist-gerichte opleiding. De keuze uit de diverse onderwerpen laat de ASO toe zelf zijn vorming te richten in functie van de noden die hij/zij ervaart in de loop van zijn/haar opleiding.

De ASO volgt tenminste 25 lesuren uit de lijst van ongeveer 50 aangeboden onderwerpen.

 

Er zijn 2 mogelijkheden:

1) capita selecta in “real life”: zie online agenda

De ASO dient bij het begin en op het einde van de les een aanwezigheidslijst te ondertekenen. Enkel indien een ASO beide aanwezigheidslijsten heeft ondertekend, zal de aanwezigheid door ons geregistreerd worden in Medbook.

Vragen i.v.m. aanwezigheden, inclusief praktische oefeningen” dienen gestuurd te worden naar Arne.Wittevrongel@UGent.be

 

2) capita selecta via on-line leerpaden: zie online-knop bij lesonderwerpen

De deelname wordt beoordeeld volgens:

– Tijd: Is de les wel degelijk bekeken?
– Vragen: Zijn minimaal 50% van de vragen correct beantwoord?

Enkel als het antwoord op beide vragen ja is krijgt de ASO een PASS voor dit caput.

 

Alle lessen die de ASO (succesvol) (online of in real life) volgt worden door ons aan Medbook bezorgd. In het elektronisch portfolio kan de ASO het aantal gevolgde uren capita selecta opvolgen via “opleiding” > “opleidingsplan”.

Vragen i.v.m. valorisatie van gevolgde e-learning modules dienen gestuurd te worden naar Leen.Aper@UGent.be.

'live' lessen

Verplicht intekenen voor de lessen dient te gebeuren één week op voorhand via “sign up“ in de online agenda.

Indien je verkeerdelijk intekende of verhinderd bent, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan MSG.GE@UGent.be.

Bij een zeer beperkt aantal ingeschreven personen kan de lesgever zelf bepalen of hij / zij de les laat doorgaan.

Deadlines volgen online lessen:

1ste zittijd: 15 april
2de zittijd: 15 augustus

Gelieve rekening te houden met deze deadlines, als je wil dat je online deelnames tijdig verwerkt worden!

Deadlines voor het drukken op de Medbook-knop “Indienen bij titularis” wanneer alle to do’s zijn afgevinkt:

1ste zittijd: 15 mei
2de zittijd: 1 september

Let op:
Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum via oasis.ugent.be

Aanbod capita selecta

De capita selecta worden onderverdeeld in verschillende categorieën.

Alle data van de capita selecta vind je terug via de online agenda van MSG.

Let op: De lessen staan niet op de afstudeerrichtingsspecifieke Ufora-site maar op de overkoepelende Ufora-site “MSG Capita selecta voor de ziekenhuisarts – DX00011”.
Werkwijze bij de eerste keer inlog op de site:

1) Ga naar ufora.ugent.be

2) Kies op het beginscherm van Ufora in de rechterkolom voor “Inschrijven in cursus”.

3) Zoek naar “MSG Capita selecta voor de ziekenhuisarts – DX00011”.

4) Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

Werkwijze bij de volgende inlog op de site:

1) Ga naar https://ufora.ugent.be/d2l/home/68496

2) Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

Lesgever: prof. Joris Delanghe

Inhoud:

 • Een aantal casussen worden voorgesteld waarbij de ASO’s in een eerste fase worden gevraagd om gerichte laboratoriumanalysen aan te vragen. In een tweede fase worden resultaten gegeven, die besproken en geïnterpreteerd worden.
 • De voor- en nadelen en de valkuilen van POCT (point of care testen) worden hierbij ook besproken Er zal met stembakjes gewerkt worden.

Doelpubliek:

Alle ASO’s die laboratoriumtesten aanvragen

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

In de 2de master geneeskunde wordt er 4 uur gegeven over aanvragen en interpreteren van laboratoriumanalysen in de 1e lijn. De capita selecta lessen zullen gericht zijn op de 2de lijn.

Lesgevers: prof. Peter De Paepe – prof. Hilde Lapeere
Inhoud:

 • Inzicht verwerven in de pathofysiologie van anafylaxie
 • Inzicht verwerven in de diagnostische criteria van anafylaxie
 • In staat zijn om een anafylactische reactie adequaat te behandelen
 • Inzicht verwerven in de correcte doorverwijzing na een anafylactische reactie (zorgpad anafylaxie UZ Gent)
 • Inzicht verwerven in de indicaties voor auto-injecteerbare adrenaline

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Het thema anafylaxie komt twee maal voor in de basisopleiding, doch eerder beperkt. Deze les gaat veel dieper in op deze thematiek waarbij vooral het zorgpad anafylaxie van naald tot draad wordt aangeleerd.

Lesgever: prof. Pieter Depuydt

Inhoud:

 • Opfrissen basiskennis omtrent microbiologie
 • Opfrissen basiskennis omtrent community-acquired en nosocomiale infecties
 • Kennis verwerven omtrent de verschillende antibioticaklassen, de antibiotica zelf en hun spectrum om zelfstandig zowel een empirische als gerichte antibioticatherapie te kunnen opstarten
 • Aan de hand van enkele casuïstieken bovenstaande kennis kunnen toepassen

Doelpubliek:

In eerste instantie ASO’s inwendige, heelkunde, pediatrie, urgentiegeneeskunde, klinische biologie en eventueel ook voor geïnteresseerde ASO’s van andere disciplines

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Beperkte overlap met de vakken microbiologie en infectiologie. Grotere overlap met de les “Infectiologie” in de introductie-opleiding van het UZ Gent.

Lesgever: Dr. Anna Vantilborgh

Inhoud:

 • Richtlijnen over stoppen en starten van anti-aggregantia bij invasieve procedures
 • Richtlijnen over VTE-profylaxis en -behandeling

Doelpubliek:

o.a. ASO’s dermato-venereologie, ASO’s otorhinolaryngologie, ASO’s oftalmologie

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Deze les wordt niet in basisopleiding gegeven.

Lesgever: Dr. Eric Schoentjes

Inhoud:

 • Kennismaking met de internationale, nationale en regionale wet- en regelgeving met betrekking tot deze materie
 • Opfrissing van de Code van Geneeskundige Plichtenleer waar relevant voor dit onderwerp
 • Structuren en organisaties betrokken bij de Bijzondere Jeugdzorg
 • Implicaties van de regelgeving en van de bestaande organisaties voor de klinische praktijk
 • Bespreking van een aantal klinische casussen op basis van materiaal aangeleverd door de ASO

Doelpubliek:

Voornamelijk ASO die in hun werk in contact komen met minderjarigen (en hun gezinnen).

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: Dr. Alain Kalmar

Inhoud:
– Schetsen van de atmosferische chemie en fysica, energiestromen in-en uit de aardse atmosfeer
– Verklaring van amplificerende ecologische effecten van relatief kleine temperatuurverschillen
– Fysische achtergrond van het broeikaseffect en toelichting van de onderliggende determinanten die bepalen in welke mate gassen een verwarmend of koelend effect hebben
– Concept “Global Warming Potential” als maat voor cumulatieve “radiative forcing” van (medische) gassen
– Fysische achtergrond van het ozondestructief effect van (medische) gassen
– Illustratie van verschillende medische gassen en hun relatief impact
– Klimatologische effecten van keuze uit medische gassen. Dit moet een gefundeerde afwegingen uit verschillende alternatieven toelaten.

Doelpubliek:
– Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
– Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Koenraad Verstraete

Inhoud:
Deze uiteenzetting overloopt de beeldvorming van alle fracturen en luxaties van het bekken bij kinderen en volwassenen, met zowel aandacht voor frequente als minder frequente, en dus niet te missen fracturen en luxaties. Er wordt aandacht geschonken aan de ontstaansmechanismen van deze fracturen.

Doelpubliek:
O.a. ASO’s fysische geneeskunde en revalidatie, orthopedische heelkunde, pediatrie, reumatologie, röntgendiagnose, urgentiegeneeskunde

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Koenraad Verstraete

Inhoud:
Deze uiteenzetting overloopt de beeldvorming van bot- en weke delen tumoren bij kinderen en volwassenen, met speciale aandacht voor don’t touch lesions, goedaardige en kwaadaardige letsels, diagnose, biopsie planning en follow-up.

Doelpubliek:
O.a. ASO’s fysische geneeskunde en revalidatie, orthopedische heelkunde, pediatrie, reumatologie, röntgendiagnose, urgentiegeneeskunde

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
Geen info meegedeeld

Lesgever: Dr. Veroniek Van Driessche

Inhoud:
Deze uiteenzetting overloopt de beeldvorming van de twaalf craniale zenuwen over het volledige intra- en extracraniële verloop.

 • Illustratie van de normale anatomie aan de hand van CT- en MR-beelden.
 • Korte bespreking van de verschillende MR-sequenties die gebruikt worden om elk segment optimaal in beeld te brengen, inclusief enkele opkomende technieken.
 • Overzicht van de frequente en minder frequente maar niet te missen pathologie die elk van deze zenuwen kan treffen.

Doelpubliek:
O.a. ASO’s neurochirurgie, neurologie, oftalmologie, otorhinolaryngologie, röntgendiagnose, stomatologie en MKA

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Koenraad Verstraete

Inhoud:
Deze uiteenzetting overloopt de beeldvorming van traumatische en degeneratieve letsels van de knie, met speciale aandacht voor meniscus-, kraakbeen- en ligament letsels, en de postoperatieve knie.

Doelpubliek:
O.a. ASO’s fysische geneeskunde en revalidatie, orthopedische heelkunde, pediatrie, reumatologie, röntgendiagnose, urgentiegeneeskunde

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Koenraad Verstraete

Inhoud:
Deze uiteenzetting overloopt de beeldvorming van alle fracturen en luxaties van de bovenste en onderste ledematen bij kinderen en volwassenen, met zowel aandacht voor frequente als minder frequente, en dus niet te missen fracturen en luxaties.

Doelpubliek:
O.a. ASO’s fysische geneeskunde en revalidatie, orthopedische heelkunde, pediatrie, reumatologie, röntgendiagnose, urgentiegeneeskunde

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Koenraad Verstraete

Inhoud:
Deze uiteenzetting overloopt de beeldvorming van het beenmerg, met zowel aandacht voor normaal beenmerg, reconversie, benigne en maligne infiltratie, metastasen, bloedziekten en het fenomeen “beenmergoedeem”.

Doelpubliek:
O.a. ASO’s fysische geneeskunde en revalidatie, inwendige geneeskunde (hematologie, infectiologie), orthopedische heelkunde, pediatrie, reumatologie, röntgendiagnose, urgentiegeneeskunde

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
Geen info meegedeeld

Lesgever: Stijn Van De Sypt

Inhoud:
NA

Doelpubliek:
O.a. ASO’s anesthesie-reanimatie, heelkunde, intensieve zorgen, inwendige geneeskunde, orthopedische heelkunde, pediatrie, urgentiegeneeskunde

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
Geen info meegedeeld

Lesgever: Dr. C. Lecluyse – Dr. P. Smeets

Inhoud:
Deze uiteenzetting overloopt de soorten contrastmiddelen, indicaties voor gebruik, complicaties (o.a. allergische reacties en effecten op de nier), en preventie van contrastallergie en contrast geïnduceerde nefropathie.

Doelpubliek:
O.a. ASO’s anesthesie-reanimatie, fysische geneeskunde en revalidatie, heelkunde, inwendige geneeskunde, röntgendiagnose

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Sofie Bekaert

Doel:

 • Kennismaking van vereisten, kostprijs van en noodzaak aan cel- en biobanking

Inhoud:

 • Inzicht verwerven in de obstakels, uitdagingen en globale trends in translationeel biomedisch onderzoek
 • Inzicht verwerven in de algemene regelgeving omtrent het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal
 • Inzicht verwerven in de specifieke regelgeving omtrent biobanking
 • Overzicht van de lokale en internationale initiatieven omtrent biobanking
 • Lokale processen van beheer van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoeksdoeleinden

Doelpubliek:

Alle ASO’s.

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Tom Goffin

Doel:
– Kennismaking met de juridisch kaders waarmee rekening moet gehouden worden bij het gebruik van clinical decision support-systemen

Inhoud:
– Verduidelijking van enkele centrale concepten zoals therapeutische vrijheid, richtlijnen, recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening
– Verduidelijking van de aansprakelijkheidsregels die daarbij relevant zijn
– Verduidelijking van de juridische grenzen van de mogelijkheden van het gebruik van clinical decision support systemen bij de klinische besluitvorming

Doelpubliek:
– Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
– Geen info meegedeeld

Doel:

 • Kennis vergaren over COVID-19

Inhoud:

 • COVID-19: klinische presentatie, standaard supportive care en praktische organisatie cohorte-afdelingen (2u15)
 • Infectiepreventie van thuis tot hospitaal (prof. Isabel Leroux-Roels) (0u20)
 • COVID-19: wat bij kinderen (prof. Petra Schelstraete (i.s.m. Naima Hammami) – Dr. Kristof Vandekerckhove – Dr. Jef Willems – Dr. Filomeen Haerynck) – (1 u)
 • Clinical trials (prof. Eva Van Braeckel – prof. Bart Lambrecht – prof. Steven Callens) (1u15)
 • Verdiepend klinisch redeneren 2020 (1u40)Het doornemen van één of meerdere van bovenstaande lessen via Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCbdtqD-70TWAf0cFWpIA6YQ *) kan ook gevaloriseerd worden als gevolgde uren capita selecta als na het bekijken per ASO één verklaring op eer wordt gestuurd naar Fanny.Maes@UGent.be .
  Het is echter wenselijk om de lessen via Ufora te volgen en de verklaring op eer daar in te vullen! De deadline hiervoor in 1ste zittijd is 1 mei en in 2de zittijd is 1 augustus. Na deze deadlines worden de gevolgde uren ingevoerd in Medbook.Doelpubliek:Alle ASO’s.Info over mogelijke overlap met basisopleiding:Geen info meegedeeld

Lesgevers: Dr. Griet Vandenberghe – Dr. Katrien Van CrombruggeInhoud:

 • Inzicht krijgen in risico’s verbonden aan werken in het ziekenhuismilieu tijdens de zwangerschap: risico’s door fysische, chemische en biologische agentia
 • Nadenken over mogelijke adviezen en beschermingsmaatregelen
 • Kennis verwerven over rechten en plichten van de zwangere (arts) werkend in het ziekenhuismilieu

Doelpubliek:

Vrouwelijke ASO’s en hun mannelijke collega’s van elk specialisme

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgevers: Dr. Michel Van Zandijcke – prof. Ingeborg Dhooge

Inhoud:

 • Het onderscheid leren maken tussen de diverse vormen van duizeligheid, met aandacht voor de specifieke kenmerken van vertigo
 • Klinisch leren differentiëren tussen vertigo van centrale of perifere oorsprong
 • De belangrijkste oorzaken van vertigo opfrissen: benigne paroxismale positieduizeligheid, neuronitis vestibularis, beroerte in de posteriorcirculatie, vestibulaire migraine, …

Doelpubliek:

Dit caput richt zich vooral naar ASO’s neurologie, NKO en urgentiegeneeskunde maar staat ook open voor ASO’s inwendige geneeskunde. Sommige delen zijn vrij diepgaand en vereisen een zekere mate van voorkennis (neurologie, NKO). Andere delen zijn technisch maar misschien voor sommige disciplines facultatief.

Lesgever: prof. Steven Van Laecke

Inhoud:
– Hyponatriëmie (theorie, diagnostiek, therapie in acute en chronische setting)
– Hypokaliëmie
– Hyperkaliëmie

Doelpubliek:
– Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
– Dit komt aan bod in de themalessen in basisopleiding (3de Ba)

Lesgever: prof. Heidi Mertes

Doel:

– Kennismaking met de ethische principes die de basis vormen voor besluitvorming binnen de medisch geassisteerde voortplanting en met concrete dilemma’s waar de arts voor kan komen te staan.

Inhoud:
– Verduidelijking van enkele centrale concepten zoals reproductieve vrijheid en het recht om een gezin te stichten
– Verduidelijking van de specifieke context van de medisch geassisteerde voortplanting met betrekking tot ethische besluitvorming, met aandacht voor het welzijn van het toekomstig kind en het ‘non-identity-argument’
– Het belang en de grenzen van patiëntenautonomie in de context van behandelingsopties (lage slaagkansen, problematische gezinssituaties, vraag naar onnodige medische interventies,…)

Doelpubliek:
– Alle ASO’s, maar specifiek degene betrokken bij medisch geassisteerde voortplanting

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
– Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Jeroen Trybou

Inhoud:

 • Inzicht verwerven in de uitdagingen van de gezondheidssector en globale trends in de gezondheidssector
 • Inzicht verwerven in de opties voor het gezondheidsysteem van de toekomst
 • Inzicht verwerven in de verschillende betalingsmodaliteiten van artsen en ziekenhuizen
 • Gezondheidseconomische evaluaties begrijpen en interpreteren
 • De afweging tussen maatschappelijke en individuele belangen begrijpen

Doelpubliek:

Alle ASO’s.

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

De les bouwt verder op de basisopleiding en behandelt met de studenten de noodzaak van de recente hervormingen in de gezondheidssector.

Bijkomend leermateriaal:

“Gezondheidseconomie voor niet-economen” dat gedeeltelijk in te kijken is op https://www.pelckmanspro.be/gezondheidseconomie-voor-niet-economen.html

Lesgever: prof. Mahsa Shabani

Inhoud:
– Achtergrond m.b.t. delen van genetische gegevens in de klinische context
– Relevante richtlijnen voor het delen van genetische gegevens
– Inzicht verwerven over de bestaande genetische databanken
– Inzicht verwerven over de ethische- en juridische aspecten van genetische databanken

Doelpubliek:
– Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
– Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. David Creytens

Inhoud:

 • Korte inleiding en opfrissing basisbegrippen morfologie en histologie van cel- en weefseltypes
 • Een aantal frequente inflammatoire en niet inflammatoire (oncologische) aandoeningen (besproken op een zeer praktische en interactieve manier aan de hand van deze histomorfologische basisbegrippen)
 • Rol van aanvullende histologische, immunohistochemische en moleculaire technieken in klinische diagnostiek

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Er kan enige overlap zijn met de lessen die gegeven worden in de basisopleiding

Lesgever: prof. Kristien Roelens

Inhoud:

Het UZ Gent is sinds 2003 een nationale voortrekker op gebied van opvang van slechtoffers van seksueel geweld. In 2017 werden 3 pilootcentra ‘zorgcentra na seksueel geweld’ opgericht in België, waaronder ook in het UZ Gent. De pilootcentra worden bestendigd en uitbreiding wordt voorbereid. De aanpak is vernieuwend zowel op medisch, forensisch als psychosociaal vlak.

Doelpubliek:

Vooral ASO’s die in contact komen met slachtoffers van acuut seksueel geweld: spoed, gynaecologie, psychiatrie, pediatrie, urologie, … maar ook alle andere geïnteresseerde ASO’s.

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Deze les wordt niet in basisopleiding gegeven.

Lesgever: Dr. Daniël Devos

Inhoud:
– ‘Pictorial’ overzicht van al wat lichaamsvreemd is op een RX thorax
– Herkennen, juist benoemen, positie beoordelen

Doelpubliek:
NA

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Eric Achten

Inhoud:

 • Korte inleiding basisbegrippen informatica, met een bespreking van computerhard- en
  software, netwerken, client-serverarchitectuur
 • Bespreking van de principes van Elektronisch patiëntendossier (EPD), HIS-RIS (Hospital
  information System, Radiology Information System), PACS (Picture Archiving and
  Communication System)
 • Er wordt tevens ingegaan op archivering van data, een aantal belangrijke standaarden
  zoals HL7 en DICOM en aspecten van databeveiliging.

Doelpubliek:

ten stelligste aanbevolen aan ASO’s nucleaire geneeskunde en aanbevolen aan ASO’s
röntgendiagnose; zinvol voor ASO’s van klinische specialismen

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Deze les wordt niet in basisopleiding gegeven.

Lesgever:
NA

Inhoud:

 • Wordt nog uitgewerkt in de toekomst

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Eric Hoste

Inhoud:

 • Inzicht over adequaat vochtbeleid bij volwassen patiënten in verschillende settings
 • De verschillende crystalloid en colloid oplossingen
 • Chronische vochttherapie bij patiënten die geen vocht per os kunnen nemen
  A. met specifieke aandacht hypo-en hypernatriëmie
  B. met specifieke aandacht voor problematiek van hyperchloremie.
 • Vochttherapie in acute omstandigheden
  A. Wat als een patiënt minder plast – Hoe behandel ik acute oligurie
  B. Wat is de optimale vochttherapie bij ernstige sepsis/septische shock
 • Vochttherapie voor preventie van contrast geassocieerde acute nierinsufficiëntie
 • Wat en hoe: centraal en perifeer infuus

Doelpubliek:

Alle ASO’s die vochttherapie toepassen

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Een deel van de behandelde onderwerpen is een herhaling van het capita selecta in de 4de master geneeskunde. Deze les zal een meer pragmatische -“bed side”- aanpak voor vochtbeleid aanleren, terwijl de les in de 4de master een meer theoretische basis zal verschaffen..

Lesgevers: prof. Isabel Leroux-Roels

Doel:
– Opfrissen van de basisprincipes van infectiepreventie/ziekenhuishygiëne

Inhoud:
Standaard voorzorgen, met focus op handhygiëne en reiniging en desinfectie van
zorgmateriaal
– Overzicht van de isolatiemaatregelen
– Procedure meldingsplichtige infectieziekten
– Waar kunnen de richtlijnen geraadpleegd worden (iprova)?

Lesgevers: prof. Tom Goffin – prof. Mahsa Shabani – prof.  Heidi Mertes

Doel:
– Kennismaking met de juridische en ethische aspecten van teleconsultatie zodat deze op een optimale manier geïmplementeerd kan worden

Inhoud:
– Het belang van teleconsultatie in tijden van corona en vergrijzing
– Juridische mogelijkheden en beperkingen van teleconsultatie
o Wat zegt Europa? GDPR, de e-privacyrichtlijn en de rechten van de patiënt
o Wat zegt de Belgische Wet Patiëntenrechten? therapeutische relatie, diagnose vs opvolging, keuzevrijheid van de patiënt
– Deontologische aspecten
o Wat zijn de regels die de Orde der artsen oplegt aan teleconsultatie
– Financiële aspecten
o Hoe worden teleconsultaties vergoed binnen het Belgisch gezondheidszorgsysteem?
– Ethische aspecten van teleconsultatie
o Kwaliteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg

Doelpubliek:

– Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

– Geen info meegedeeld

Lesgever: Nele Desmet

Inhoud:Inzicht verwerven in het inschatten van de wilsbekwaamheid van minderjarige patiënten. Minderjarigen zijn volgens het Belgische Burgerlijke Wetboek handelingsonbekwaam en vallen daarom onder het ouderlijke gezag van hun ouders. Uit art. 12 W.P. kan echter afgeleid worden dat wanneer minderjarige patiënten tot een redelijke beoordeling van hun belangen in staat worden geacht (door de betrokken beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg) deze als wilsbekwaam kunnen
worden beschouwd.
– Inzicht verwerven in de uitoefening van het ouderlijk gezag van ouders van minderjarige patiënten. Het ouderlijk gezag van ouders van wilsbekwame, minderjarige patiënten wordt beperkt. Deze ouders hebben geen recht om beslissingen te nemen m.b.t. de gezondheidszorg aan hun wilsbekwame, minderjarige kinderen en geen recht op vertrouwelijke informatie vanwege de betrokken beroepsbeoefenaars.
– Inzicht verwerven in de verdeling van het ouderlijk gezag wanneer er conflicten bestaan tussen ouders (van wilsonbekwame minderjarige patiënten)

Doelpubliek:

Voornamelijk ASO die in hun werk in contact komen met minderjarigen (en hun gezinnen)

Lesgevers: prof. Tom Balthazar – prof. Gwen Sys

Inhoud: tijdens deze les wordt dieper ingegaan op de thema’s beroepsgeheim, privacybescherming en attestering.

 • Korte herhaling van de algemene beginselen
 • Interdisciplinair werken
 • Dilemma’s in het omgaan met familie van (wilsonbekwame en/of minderjarige) patiënten
 • Dilemma’s in het omgaan met artsen met een niet-curatieve taak (arbeidsgeneesheer, mutualiteitsarts, verzekeringsarts, controlearts, arts-deskundige, …)
 • Dilemma’s in het omgaan met politie en gerecht
 • Dilemma’s in het omgaan met de media
 • Het elektronisch patiëntendossier
 • Attesten (arbeidsongeschiktheidsattesten, attesten op vraag van de patiënt, attesten op vraag van andere artsen of instanties, …)

Doelpubliek:

Elke ASO die meer wil weten over zijn positie in het juridisch kader van de gezondheids-zorg in de brede zin en hoe zich te gedragen naar de verschillende actoren waarmee hij/zij interageert met respect voor het beroepsgeheim en de privacy van de patiënt.

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Eric Achten

Inhoud:

 • Waarom zijn kwantitatieve gegevens belangrijk en nuttig in de kliniek?
 • Segmentatie van MRI beelden: hoe verschillende hersenweefsels en MRI eigenschappen isoleren voor kwantificatie
 • Meten van het werkende brein met spectroscopie, perfusie, fMRI en diffusie technieken
 • Variantie in de data: waar komt die vandaan en hoe onder controle brengen?
 • MRI biomerkers voor de hersenen, een overzicht

Doelpubliek:

Alle ASO’s, maar vooral diegenen die met neurologische en psychiatrische aandoeningen te maken krijgen

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Klinisch kijken naar MRI wordt in de masteropleiding geneeskunde toegelicht. Hier ligt de nadruk op het meten van eigenschappen van de hersenen.

Lesgever: Dr. René Heylen

Inhoud:

 • Gerechtelijke procedures
 • Fonds medische ongevallen
 • Informed consent
 • Casuïstiek aansprakelijkheid ASO’s

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: Dr. Erwin Crombez (Multidisciplinair Centrum MPC)

Inhoud

 • Wanneer is pijn neuropathisch?
 • Waarom moet het onderscheid kunnen worden gemaakt tussen verschillende soorten pijn?
 • Hoe kan neuropathische pijn herkend worden?
 • Hoe kan neuropathische pijn behandeld worden?
 • Welke behandelingen zijn zinvol, evidence based?

Doelpubliek:

 • Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Ruth Piers

Doel

 • Kennis verdiepen en competenties versterken betreffende het nemen van einde leven beslissingen en betreffende communicatie rond therapiebeperkende beslissingen in team, en met patiënt en familie in moeilijke omstandigheden.

Inhoud

 • Verdiepende inzichten meegeven rond omgaan met moeilijke einde leven beslissingen
 • Interactie rond voorbeeldcasussen en rollenspel

Doelpubliek:

 • ASO’s die zich verder wensen te bekwamen in therapiebeperkende beslissingen

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

 • Deze les wordt niet in basisopleiding gegeven.

Lesgevers: Dr. Erik Ranschaert – mevr. Karlien Wouters

Inhoud:

 • Wat is de pers? Een overzicht van de gedrukte media, de audiovisuele, de digitale, de sociale en de gemengde platforms. Professional versus civic journalism.
 • Hoe werkt de pers? Funding, bronnen van informatie, invloed van derden
 • Wat is nieuws, wat is geen nieuws?
 • Wat doe je als arts wanneer je door de pers wordt benaderd? Do’s en don’ts
 • Case study’s uit de praktijk van het UZ Gent

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Deze les wordt niet in basisopleiding gegeven.

Lesgever:
Mevr. Justine Callens – mevr. Annick Eelbode

Inhoud:

 • Een inleidende presentatie over hoe perfectionisme zich kan manifesteren, de gevolgen ervan, bewustwording en reflectie over eigen perfectionistisch handelen.
 • Publicatie van Willems, Ruben & Monten, Chris & Portzky, Gwendolyn. (2019): Burn-out bij Belgische arts-specialisten in opleiding: exploratie van het relatieve belang van werkorganisatorische risicofactoren.
 • Fysieke training (2u) waarbij aan de hand van (eigen) casussen de ASO’s ‘uitgedaagd’ worden om anders te (leren) reageren op een perfectionistische drang.

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Nele Van Den Noortgate

Inhoud:

 • Inzicht verwerven in de verschillende stadia van dementie
 • De alarmsignalen van dementie kennen
 • Op een correcte manier communiceren met personen in de verschillende stadia van dementie
 • De wilsbekwaamheid van personen met dementie kunnen inschatten

Doelpubliek:

Alle ASO’s die ouderen zullen behandelen: ASO’s inwendige geneeskunde, ASO’s IZ, ASO’s urgentiegeneeskunde, ASO’s neurologie, ASO’s anesthesie-reanimatie, AO’s heelkunde, ASO’s urologie, ASO’s oftalmologie, ASO’s orthopedische heelkunde, ASO’s fysische geneeskunde en revalidatie, ASO’s dermato-venereologie, ASO’s otorhinolaryngologie en alle geïnteresseerden.

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Dominique Benoit

Inhoud:

 • Belang van tijdig bespreekbaar maken van therapie-abstinentie bij kind en volwassene
 • Verwerkingsproces van beslissing bij arts, patiënt en familie

Doel:

 • Overlijden in de 21ste eeuw: een update
 • Hoe gaat de doorsnee arts om met (prognostische) onzekerheid en therapiebeperking?
 • (Prognostische) onzekerheid: gevolgen voor de patiënt, de familie, de arts en het team
 • Tips om beter om te gaan met (prognostische) onzekerheid en therapiebeperking
 • Een interactieve casus

Doelpubliek:

Alle ASO’s, vooral de niet geïnteresseerden

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Dirk Vogelaers

Inhoud:

 • Inzicht verwerven in de epidemiologie, presentaties en realiteit van lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten
 • Kennis verwerven van de belangrijkste syndromale definities (fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, IBS,…)
 • Het evalueren van eerder verrichte investigaties en het vinden van een balans met nieuwe investigaties, gekoppeld aan een correcte affirmatieve communicatiestijl
 • Leren werken vanuit een biopsychosociaal in plaats van een louter biologisch model
 • Het herkennen van comorbiditeiten
 • Het leren werken in een interdisciplinair model met deze patiëntengroepen

Doelpubliek:

ASO’s uit verschillende subdisciplines worden allen frequent met patiënten met lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten met uiteenlopende presentaties geconfronteerd (atypische thoracale pijn, chronische invaliderende vermoeidheid, pijn,…)

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Kennis verwerven van de belangrijkste syndromale definities (fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, IBS,…)

Lesgever: prof. Gwendolyn Portzky

Inhoud:
– Van stress tot burnout, theoretisch kader
– Diagnose, risicofactoren
– Preventie en interventie binnen organisaties
– Kennismaking met specifieke technieken voor persoonlijke stress-coping
– Nuttige “links” ea informatiebronnen

Doelpubliek:

Alle geïnteresseerde ASO’s. Gezien het niet gaat om een strikt “medisch” onderwerp zijn ASO’s van alle disciplines welkom, in het bijzonder diegenen bij wie de fysiek of psychische stress door de aard van hun activiteiten hoog ligt.

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Hannelore Denys

Inhoud:
Aanvullen en uitdiepen van kennis m.b.t. oncologische urgenties, diagnose en behandeling.
Volgende onderwerpen komen aan bod:
– Ruggemergcompressie
– Vena Cava superior syndroom
– Hypercalcemie
– Maligne pericarditis
– Febriele neutropenie

Doelpubliek:

ASO’s inwendige geneeskunde, ASO’s heelkunde, ASO’s anesthesie-reanimatie en ASO’s met oncologische interesse.

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Deze les wordt niet in basisopleiding gegeven.

Lesgever:
Dhr. Tom Braekeleirs – ASO Dr. Eva Degraeuwe

Inhoud:

 • Waarom wordt (digitaal) ondernemerschap belangrijk?
 • Hoe ziet de toekomst van gezondheidszorg eruit?
 • Wat is ondernemerschap en de startup mindset?
 • Hoe begin je eraan?
 • Inspirerende casus van ASO Dr. Eva Degraeuwe over app  die mensenlevens redt: EVapp (Emergency Volunteer Application)

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Gilbert Lemmens

Inhoud:

 • Inzicht verwerven in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg onder invloed van Art. 107 met oprichting van o.a. mobiele teams
 • Inzicht verwerven in de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg binnen de 1-2-3 lijn
 • Inzicht verwerven in de organisatie van consultatieve en liaisonpsychiatrie binnen een ziekenhuis.
 • Detectie en behandeling van psychiatrische co-morbiditeit bij somatische aandoeningen

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Patrick Wouters

Inhoud:

 • Definitie van sedatie/anesthesie
 • Bespreking van de klinische farmacologie van de voornaamste sedativa en anesthetica
 • Bespreking van de fysiologische veranderingen tijdens sedatie en anesthesie
 • Bespreking van neveneffecten van algemene en locoregionale anesthesie

Doelpubliek:

Alle ASO’s van snijdende en interventionele disciplines

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

In capita selecta 4de master worden de basisbegrippen ook behandeld.

Lesgever: : Dr. Martine De Laat

Inhoud:
Tijdens de confrontatie met een levensbedreigende aandoening en wanneer genezing niet meer mogelijk is heeft iedere patiënt in dit ziekenhuis recht op palliatieve zorg.
Tijdens dit onderdeel wordt stilgestaan bij:

 • Het herkennen van palliatieve zorgbehoeften
 • Het opstellen van een palliatief zorgplan
 • De communicatie over het opstarten van palliatieve zorg met patiënt en naasten
 • De werking van een palliatief support team
 • De organisatie van een palliatief ontslag

Doelpubliek:

ASO’s die regelmatig in contact komen met palliatieve patiënten of interesse hebben in de begeleiding van palliatieve patiënten

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Deze les wordt niet in basisopleiding gegeven.

Lesgever:
Dr. Margareta Haelterman

Inhoud:

 • Kennismaking met concept patiëntveiligheid
 • Kennismaking met veiligheidsmanagementsysteem en patiëntveiligheidscultuur
 • Situering van het meerjaren programma kwaliteit en patiëntveiligheid
 • Methodes om patiëntveiligheid te meten
 • Belang van leiderschap
 • Wie zijn de slachtoffers bij een incident?

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: Dr. Sam Schelfout

Inhoud:

 • Op praktijk gerichte informatie voor het opstellen van een stapsgewijze medicamenteuze aanpak van acute pijn.
 • Het leren herkennen van neuropathische pijn (t.o.v. nociceptieve pijn).
 • Informatie over mogelijke risicofactoren voor de ontwikkeling van chronische (posttraumatische of postoperatieve) pijn.
 • Aandachtspunten bij het gebruik van (sterke) opioïden met informatie over de verschillende toedieningsvormen
 • Gezien de geringe praktische ervaring van de lesgever met pijn bij kinderen is de les gericht op de behandeling van volwassenen

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Er kan enige overlap zijn met de lessen die gegeven worden in de basisopleiding.

Lesgever: Koen Van Landeghem – Hanne Craeymeersch (Multidisciplinair Centrum MPC)

Inhoud:

 • Het belang van pijneducatie
 • Een biopsychosociale aanpak van pijn

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgevers: prof. Patrick Wouters – prof. Eric Derom – prof. Michel De Pauw
Inhoud:

 • De ASO verwerft inzicht in de aard, incidentie en pathofysiologie van perioperatieve verwikkelingen.
 • De ASO begrijpt de principes en doelstellingen van preoperatieve voorbereiding, inclusief medicatiebeleid, nuchterbeleid, risicobepaling en -klassificatie.
 • De ASO neemt kennis van de huidige richtlijnen en aanbevelingen voor het aanvragen van preoperatieve labo- en technische onderzoeken.
 • De ASO neemt kennis van op evidentie gebaseerde strategieën voor risicoreductie en -optimalisatie in de preoperatieve voorbereiding.
 • De ASO leert deze principes en bestaande richtlijnen omtrent preoperatieve oppuntstelling op een patiënt-gerichte manier (case-based) toe te passen aan de hand van enkele klinische voorbeelden.

Doelpubliek:

Alle ASO’s die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten die een chirurgische ingreep of invasieve diagnostisch/therapeutische interventie moeten ondergaan. Dit omvat vrijwel alle snijdende specialismen, maar ook verwijzende disciplines en technisch-interventionele specialismen.
Niet voor ASO’s anesthesie-reanimatie (dit onderwerp wordt er veel extensiever behandeld in ‘aanvullingen’) en minder voor ondersteunende disciplines.

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Inhoudelijk wordt hierover vrijwel niets in de basisopleiding gedoceerd. De besproken technische onderzoeken zijn wel gekend uit de basisopleiding doch deze les richt zich vooral op indicatiestelling in de preoperatieve context, i.e. de kosten/baten verhouding en de impact op het perioperatieve proces.

Lesgever: prof. Kurt Audenaert

Inhoud:

 • Aandacht voor de herkenning van alarmsignalen die nakende agressieve achting-out kunnen voorspellen
 • Bespreking en illustratie van een preventief protocol bij dreigende agressie
 • Bespreking en illustratie van een behandelingsprotocol, met inbegrip van fysieke en farmacologische behandelingsstrategiën, bij agressieve achting out
 • Aandacht voor vervolgbehandeling na een agressieve achting-out

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Deze les wordt niet in basisopleiding gegeven.

Lesgevers: prof. Guy T’Sjoen – prof. Bruno Lapauw – prof. Samyah Shadid

Inhoud:

 • Aanvullen en uitdiepen van kennis m.b.t. endocrinologische urgenties
 • Volgende onderwerpen worden behandeld: praktische aanpak hypoglycemie en hyperglycemie, diabetische ketoacidose en niet-ketotisch coma, thyroid storm, myxoedeem, feochromocytoma en Addison-crisis.
 • In het tweede deel van de les worden de inzichten omtrent glycemieregeling in acute situaties uitgediept.

Doelpubliek:

ASO’s inwendige geneeskunde, ASO’s anesthesie-reanimatie, ASO’s pediatrie , ASO’s heelkunde

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Basisconcepten diabetes en schildklierlijden worden kort herhaald. Praktische richtlijnen naar behandeling hypo- en hyperglycemie worden uitvoerig besproken.

Lesgever: prof. Jo Van Dorpe

Inhoud:

 • Rationale en gebruik van histopathologische testen en technieken uitleggen.
 • Kosten baten aantonen van pathologie.
 • De les wordt interactief gegeven. Na een korte inleiding wordt aan de hand van enkele speciale gevallen geïllustreerd hoe door het combineren van morfologie en moleculaire pathologie tot een specifieke diagnose kan worden gekomen. Deze les zal duidelijk maken dat pathologische anatomie een bij uitstek klinisch specialisme is waarbij aanvullend op een rationele manier gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technieken op eiwit-, DNA- en/of RNA-niveau.

Doelpubliek:

ASO’s van elke discipline die gebruik maken van het labo voor pathologie.

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Deze les wordt niet in basisopleiding gegeven.

Lesgever: Dr. Sam Schelfout (Multidisciplinair Centrum MPC)

Inhoud

 • Casussen
 • Definitie
 • Classificatie
 • Werkingsmechanisme
 • Bijwerkingen
 • Geschiedenis
 • Opioïdencrisis
 • Algemene aanbevelingen

Doelpubliek:

 • Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever:
NA

Inhoud:

 • NA

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Gwendolyn Portzky

Inhoud:

 • Wat is secundaire traumatisering en hoe wordt dit gedefinieerd? Welke is de evidentie voor dit klinisch verschijnsel en wat is de controverse hierrond?
 • Wat is het onderscheid met Post-Traumatische Stressstoornis?
 • Inzicht verwerven in de prevalentie
 • Kennis verwerven van de risicofactoren voor de ontwikkeling van secundaire traumatisering
 • Inzicht verwerven in de preventie-en behandelingsmogelijkheden

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgevers: Taïssa Majieva (Ingeborg Scheiris) (contactpersoon Isabel Vantwembeke)

Inhoud:

– Toelichting over verschillende vormen van taalbijstand in ziekenhuizen.
– Onderscheid tussen interculturele bemiddelaars, professionele tolken en ad-hoc tolken.
Het belang van professionele taalbijstand in de gezondheidszorg.
– Do’s en don’ts van communicatie met anderstaligen.
– Casuïstiek, probleemgevallen en oplossingen.

Doelpubliek:
Alle ASO’s

Lesgevers: (Taïssa Majieva) Ingeborg Scheiris (contactpersoon Isabel Vantwembeke)

Inhoud:

– Inzicht verwerven in de heterogene doelgroep van dove en slechthorende patiënten
– Communicatie met (gebarentalige) dove en slechthorende patiënten: aandachtspunten
– Overlopen van casussen uit de praktijk
– Tips voor een optimale communicatie

Doelpubliek:
Alle ASO’s

Lesgever: prof. Lucien Noens

Inhoud:

 • Onderscheid kunnen maken tussen continue en adequate dosering (persistence vs. execution) voor adherentie aan chronische orale behandelingen
 • Therapietrouw kunnen inkaderen in een globale visie over het probleem van adherentie
 • Pertinente voorbeelden van de impact en van de marge van niet-adherentie kunnen geven
 • Inzicht verwerven in de redenen en motieven van niet-adherentie
 • De betekenis van de arts-voorschrijver als factor bij niet-adherentie leren inzien
 • Modellen om therapietrouw te verbeteren kunnen beschrijven
 • Praktische methoden om therapietrouw te meten en bij te sturen kunnen beschrijven

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Recent voor de eerste keer opgenomen in de donderdagnamiddag lessen voor ASO’s inwendige geneeskunde.

Lesgever: Dr. Anna Vantilborgh

Inhoud:

 • Basisrichtlijnen voor thromboprofylaxie in de algemene populatie
 • Specifieke richtlijnen voor thromboprofylaxie bij patiënten met onderliggende stollingsproblemen
 • Management van thrombofylaxie bij patiënten onder anti-aggregantia en anticoagulantia

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld.

Lesgever: Dr. Anna Vantilborgh

Inhoud:

 • Inzicht verwerven in bloedtransfusie als proces
 • De transfusiereacties begrijpen en differentiëren
 • Een adequate aanpak bij transfusiereacties ontwikkelen
 • De rol van de transfunderende arts in hemovigilantie kennen
 • EBM toepassen bij de indicatiestelling tot transfusie van EC, PC en Plasma

Doelpubliek:

 • Alle ASO’s die bij transfusies betrokken (zullen) worden: vrijwel alle snijdende specialismen, ASO’s IZ en urgentiegeneeskunde, ASO’s inwendige geneeskunde, ASO’s pediatrie, ASO’s anesthesie-reanimatie, en deels ook ASO’s klinische biologie.
 • Batig nut voor haio’s, ASO’s dermato-venereologie, en anderen

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld.

Lesgever: prof. Patrick Van de Voorde

Inhoud:

 • Inzicht verwerven in de complexiteit van de multipel getraumatiseerde patiënt
 • Opfrissing van de systematische approach (ABCDE)
 • Specifieke aandachtspunten per subgroep: cerebraal trauma, thoraxtrauma, abdominaal trauma, bekkentrauma, pediatrische patiënt, geriatrische patiënt
 • Bespreking van scoresystemen bij trauma en benchmarking

Doelpubliek:

 • ASO’s anesthesie, heelkunde, orthopedische heelkunde, pediatrie, urgentiegeneeskunde.
 • Alle ASO’s die betrokken zijn bij trauma opvang.

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

De theoretische aspecten ter voorbereiding worden gegeven in de basisopleiding. De capita selecta zijn een verdere uitdieping van het onderwerp.

Lesgever: Dr. Veroniek Van Driessche

Inhoud:
Deze uiteenzetting overloopt de beeldvorming bij neurologische en neurochirurgische urgenties alsook urgenties in het hoofd- en halsgebied: zowel traumatische letsels als niet-traumatische aandoeningen (infectie, bloeding, intoxicatie, hydrocefalie, vasculaire complicaties,…) die een snelle herkenning en behandeling vereisen en waarbij beeldvorming cruciaal is. Zowel frequente als minder frequente maar niet te missen pathologie komt aan bod. Er wordt telkens benadrukt welke beeldvormingstechniek (CT, MR, echografie) geïndiceerd is, wat de typische kenmerken, aandachtspunten en pitfalls zijn, en ev. differentiaaldiagnosen.

Doelpubliek:
O.a. ASO’s neurochirurgie, neurologie, oftalmologie, otorhinolaryngologie, röntgendiagnose, stomatologie en MKA

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
Geen info meegedeeld

Lesgevers: prof. Nicolaas Lumen – prof. Eric Van Laecke

Inhoud:

 • Aan de hand van acute, reële urologische probleemgevallen die zich voordoen op niet urologische dienst worden richtlijnen meegegeven hoe die aan te pakken

Doelpubliek:

ASO’s urgentiegeneeskunde, ASO’s werkend op hospitalisatie afdelingen

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Deze les wordt niet in basisopleiding gegeven

Lesgever: prof. Gunter Heylens

Inhoud:

 • Wanneer spreek je van misbruik, overdosis, afhankelijkheid, verslaving?
 • Welke tekenen wijzen op dreigende of bestaande afhankelijkheid?
 • Welke zijn daar de onderliggende oorzaken van? Spelen genetische factoren hierin een rol?
 • Wat kun je doen om dit te voorkomen?
 • Wat moet je doen om dit te behandelen?

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgevers: prof. Yves Van Nieuwenhove – prof. Jan De Waele
Inhoud:

 • Achtergrond van malnutritie in het ziekenhuis
 • Patiënten nuchter houden (zin en onzin) en principes van snelherstel
 • Leren screenen op ondervoeding met voorbeelden
 • Starten met klinische voeding met praktische voorbeelden van hoe dit voor te schrijven
 • Bijzondere situaties (IZ, diabetes,…)

Doelpubliek:

Alle ASO’s die met patiënten werken.

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

In de basisopleiding wordt over ondervoeding en screening in een ziekenhuismilieu gesproken. De nadruk lig op tools voor screening (BMI meten, NRS..) terwijl in de MSG de echt praktische elementen aan bod komen (hoe voeding voorschrijven toegangswegen, home-TPN, …).

Lesgever: Dr. Daniël Devos

Inhoud:
– Aandachtspunten voor verwijzing
– Uitleg aan patiënt
– Onderzoeken met >1000 beelden: hoe vind je wat je wil zien?
– Semeiologie en pathofysiologische achtergrond
– Verschillende image browsers

Doelpubliek:
O.a. ASO’s cardiologie, cardio-chirurgie, röntgendiagnose

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:
Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Catherine Van Der Straeten

Doel:

stimuleren van zorgvuldige en integere wetenschapspraktijk en rapportering van onderzoeksresultaten; uitstippelen van gedragscode voor integere wetenschapsbeoefening.

Inhoud:

 • Tijdens deze les wordt dieper ingegaan op de thema’s wetenschappelijke integriteit, onderzoeksethiek, wetenschappelijke deontologie, auteursrecht en plagiaat.
 • Algemene beginselen van wetenschappelijke integriteit: principes van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
 • Verschillen en raakvlakken tussen wetenschappelijke integriteit en onderzoeksethiek.
 • Inbreuken op de wetenschappelijke deontologie.
 • Beleid UGent: preventief tweesporenbeleid: 1) sensibilisering en stimuleren van ‘Good Research practices’ met als oogpunt kwaliteitsverbetering en 2) kwaliteitscultuur bevorderen via detectie en controle
 • Repressief beleid bij detectie van fraude: optreden en sanctioneren indien nodig via Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de UGent.
 • Wetenschappelijke integriteit bij het FWO, Vlaams CWI en internationale instanties
 • Wetgeving omtrent auteursrechten en plagiaat

Doelpubliek:

Alle ASO’s

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld

Lesgever: prof. Gunter Heylens

Inhoud:

De wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, vaak “de collocatiewet” genoemd, voorziet in het opstellen van een omstandig geneeskundig verslag. Dit verslag is een wettelijke vereiste om de geestezieke patiënt te laten opnemen onder gedwongen statuut. Aangezien elke arts hierbij kan betrokken worden, is kennis van de wetgeving en de praktische implicaties daarvan noodzakelijk voor alle artsen. Het onderscheid tussen gedwongen opname en gedwongen behandeling wordt uiteengezet, alsmede de overlap met de wet op de patiëntenrechten

Doelpubliek:

Alle ASO’s.

Info over mogelijke overlap met basisopleiding:

Geen info meegedeeld