Contact

Klik hier om naar de contactpagina te gaan. Hierop bevinden zich per afstudeerrichting de aanspreekpersonen op de werkvloer.

De verantwoordelijke lesgever is te raadplegen in de studiefiche.

De theoretische achtergrond en communicatieve vaardigheden aangeleerd in de basisopleiding worden toegespitst op een ziekenhuisomgeving die gekenmerkt wordt door talrijke multi- en interdisciplinaire overlegmomenten. Er wordt specifiek ingezoomd op zelfreflectie: om efficiënter en doelbewuster te communiceren en te handelen is inzicht in de eigen innerlijke leef- en gevoelswereld en de daaruit voortvloeiende coping strategieën cruciaal.

Inge Antrop: inge.antrop@uzgent.be

Carine Poppe: carine.poppe@ugent.be

Ingrid Jacobs: ingrid.jacobs@uzgent.be

Engelien Lannoo: engelien.lannoo@uzgent.be

An Lievrouw: an.lievrouw@uzgent.be

Marijke Miatton: marijke.miatton@uzgent.be

Wim Schrauwen: wim.schrauwen@uzgent.be

Isabelle Stuyver: isabelle.stuyver@uzgent.be

Rita Van Damme: rita.vandamme@uzgent.be

Nathalie Vandecasteele: nathalie.vandecasteele@uzgent.be

Naomi Van De Moortele: naomi.vandemoortele@uzgent.be

Eline Van Hoecke: eline.vanhoecke@uzgent.be

Paulien Vanbrabant: paulien.vanbrabant@ugent.be

Ellen Joos: Ellen.Joos2@uzgent.be

Alle data i.v.m. communicatie vind je terug via de online agenda van MSG. Filter via keyword ‘Communicatie’ en gebruik de ‘List’ view om een overzicht van het aanbod te bekomen.

We willen iedereen de kans geven om zich te kunnen inschrijven daarom zullen personen die zich voor meer dan twee intervisiesessies inschrijven geschrapt worden voor alle intervisiesessies van dat jaar.

Aandacht!

Intekenen voor de intervisiesessies is verplicht!

Je schrijft in voor twee verplicht aan elkaar gekoppelde intervisies (=bij dezelfde psycholoog en groep). Intekenen dient te gebeuren via de online agenda minstens 7 dagen voor de intervisiesessie. Nadien worden de inschrijvingen afgesloten.

Indienen van het Medbookformulier ‘Intervisies communicatie’ is verplicht!

Om je aanwezigheid en de evaluatie door de psycholoog geregistreerd te zien in Medbook, dien je op de dag van de intervisiesessie of ten laatste de dag erna via Medbook het formulier ‘Intervisies communicatie’ in bij de verantwoordelijke psycholoog.

Deadlines volgen online lessen (enkel van toepassing voor Communicatie deel 1):

1ste zittijd: 15 april
2de zittijd: 15 augustus

Gelieve rekening te houden met deze deadlines, als je wil dat je online deelnames tijdig verwerkt worden!

Deadlines voor het drukken op de Medbook-knop “Indienen bij titularis” wanneer alle to do’s zijn afgevinkt:

1ste zittijd: 15 mei
2de zittijd: 1 september

Let op:
Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum via oasis.ugent.be

ASO’s inwendige, klinische biologie en röntgendiagnose volgen een ander traject. 

Klinische biologie en röntgendiagnose: zie studiefiche.

Inwendige geneeskunde: opdracht + sjabloon.

Communicatie deel 1 bestaat uit 2 onderdelen:

 

Onderdeel 1: vier online lessen volgen

Let op: De lessen staan niet op de afstudeerrichtingsspecifieke Ufora-site maar op de overkoepelende Ufora-site “MSG Communicatie deel 1 – DX00007”.
Werkwijze bij de eerste keer inlog op de site:

1) Ga naar ufora.ugent.be

2) Kies op het beginscherm van Ufora in de rechterkolom voor “Inschrijven in cursus”.

3) Zoek naar “MSG Communicatie deel 1 – DX00007”.

4) Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

Alle vier de online lessen binnen communicatie deel 1 moeten doorlopen worden en per les moet 60 % behaald worden.

Werkwijze bij de volgende inlog op de site:

1) Ga naar https://ufora.ugent.be/d2l/home/68492

2) Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk)

 

Onderdeel 2: twee intervisiesessies volgen

Inschrijven via online agenda

Voorbereiding intervisie: reflectierapport doormailen naar psycholoog ten laatste 1 week vóór intervisie.

ASO’s klinische biologie en röntgendiagnose volgen een ander traject. 

Klinische biologie en röntgendiagnose: zie studiefiche.

Communicatie deel 2 bestaat uit 1 onderdeel:

 

Onderdeel 1: twee intervisiesessies volgen

Inschrijven via online agenda

Voorbereiding intervisie: reflectierapport doormailen naar psycholoog ten laatste 1 week vóór intervisie.

Intervisie tijdens buitenlandse stage

Neem je deel aan een intervisie tijdens je stage in het buitenland? Vraag aan de begeleider ter plaatste onderstaand formulier in te vullen en mail het door naar msg.ge@ugent.be

Aanwezigheid/afwezigheid tijdens intervisiesessies

De intervisiesessies zijn een verplicht onderdeel van dit opleidingsonderdeel. Aanwezigheid van het begin tot het einde van de intervisiesessie is vereist. Bij niet volledige aanwezigheid gelden dezelfde regels als bij afwezigheid.

Beide intervisiesessies moeten in hetzelfde jaar gevolgd worden. Als er in een academiejaar maar één intervisiesessie gevolgd wordt, moeten in een later academiejaar beide intervisiesessies gevolgd worden.

Zodra je vaststelt dat je niet aanwezig zal kunnen zijn op een intervisiesessie waarvoor je had ingetekend, moet je zo snel mogelijk je afwezigheid melden aan msg.ge@ugent.be, met de psycholoog van de intervisiesessie in cc.

Indien je de dag zelf onverwachts afwezig bent, moet een reden worden opgegeven en één van volgende attesten bezorgd worden aan msg.ge@ugent.be (met de psycholoog van de intervisiesessie in cc):
• een attest van afwezigheid o.w.v. gegronde reden (cfr. OER artikel 75) of
• een attest ingevuld en ondertekend door de stagemeester of verantwoordelijke lesgever of verantwoordelijk staflid met de verklaring dat de ASO niet kon vrijgesteld worden van het klinisch werk.
Bij afwezigheid om een geldige reden zal er gepoogd worden om voor de ASO een inhaalsessie te voorzien, evenwel zonder garantie.