Let op:

Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum.

Als er tijdens verschillende jaren moet deelgenomen worden aan examens, kan men uiteraard wel al deelnemen aan de eerste examens maar men kan pas aan het laatste examen deelnemen als het vak opgenomen is in het curriculum.

Een volledig overzicht van de les- en examendata zijn te raadplegen in de online agenda (waarbij filters kunnen gebruikt worden om de juiste data te verkrijgen) of kunnen opgevraagd worden bij de verantwoordelijke lesgever.

Deel 1

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.

 

Evaluatie

Dit onderdeel wordt geëvalueerd op basis enerzijds de portfolio, en anderzijds op basis van het theoretisch luik (CME) op het interuniversitair examen ingericht door de erkenningscommissie Dermatologie-Venereologie (periode april – mei).

Deel 2

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.

 

Evaluatie

Dit onderdeel wordt geëvalueerd op basis van het theoretisch luik op het universitair mondeling examen, samen met de niet-universitaire stagemeesters. De evaluatie vindt plaats op het einde van de opleiding.