Contact

Klik hier om naar de contactpagina te gaan. Hierop bevinden zich per afstudeerrichting de aanspreekpersonen op de werkvloer.

De verantwoordelijke lesgever is te raadplegen in de studiefiche.

ASO’s worden aangespoord levenslang kritisch te staan tegenover hun eigen handelen maar ook tegenover de in de literatuur aangeboden evidentie.

Tools en technieken aanreiken om gepubliceerde studies en richtlijnen te analyseren.

ASO’s stimuleren om de “beste” behandeling te kaderen in een maatschappelijke, culturele en economische context en aldus te komen tot een meer globale en duurzame visie op de toepassing van de vakspecifieke kennis.

EBM deel 1

Het vak EBM deel 1 (dat 2 oefeningen omvat) neemt men pas op in het curriculum in het AJ waarin men oefening 2 uitvoert.

OEFENING 1

Men dient oefening 1 in bij voorkeur in AJ 1.

Deadline oefening 1: bekijk de presentatie op de Ufora-site van EBM Deel 1 – Oefening 1.

OEFENING 2

Oefening 1 is bij voorkeur volledig afgewerkt vooraleer aan oefening 2 wordt gestart.

Deadline oefening 2:
1ste zittijd: 15 mei
2de zittijd: 1 september

 

EBM deel 2

Deadlines voor het drukken op de Medbook-knop “Indienen bij titularis” wanneer alle to do’s zijn afgevinkt:

1ste zittijd: 15 mei
2de zittijd: 1 september

Let op:
Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum via oasis.ugent.be

EBM Deel 1

Meer info is te vinden op de Ufora-site “MSG Evidence Based Medicine deel 1”

 

Inschrijven op cursus?

Let op: De lessen staan niet op de afstudeerrichtingsspecifieke Ufora-site maar op de overkoepelende Ufora-site “MSG Evidence Based Medicine deel 1 – DX00005”.
Werkwijze bij de eerste keer inlog op de site:

1) Ga naar ufora.ugent.be

2) Kies op het beginscherm van Ufora in de rechterkolom voor “Inschrijven in cursus”.

3) Zoek naar “MSG Evidence Based Medicine deel 1 – DX00005”.

4) Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

Werkwijze bij de volgende inlog op de site:

1) Ga naar https://ufora.ugent.be/d2l/home/68490

2) Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

Online theoretische les van oefening 2

De les ‘Evidence Based Medicine voor …, deel 1 (EBM niveau expert) – oefening 2‘ van prof. Wim Van Biesen is gedigitaliseerd en kan online gevolgd worden.

Deze les bestaat uit twee video’s. Je mening over de video’s moet gegeven worden via de Medbook to do “Geef je mening over de theoretische les van Oefening 2”.

Hoe de online les bekijken?

Let op: De lessen staan niet op de afstudeerrichtingsspecifieke Ufora-site maar op de overkoepelende Ufora-site “MSG Evidence Based Medicine deel 1 – DX00005”.
Werkwijze bij de eerste keer inlog op de site:

• Ga naar Ufora.UGent.be
• Kies op het beginscherm van Ufora in de rechterkolom voor “Inschrijven in cursus”.
• Zoek naar “MSG Evidence Based Medicine deel 1 – DX00005”.
• Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

Werkwijze bij de volgende inlog op de site:

• Ga naar https://ufora.ugent.be/d2l/home/68490
• Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

Oefening 2

Evidence Based Oplossen van een klinisch probleem door gebruik te maken van een beschikbare systematic review

Einddoel

de ASO kan zelfstandig tot een evidence based besluit komen voor een bepaalde klinische vraagstelling.

Methode

kritische analyse volgens een welbepaald sjabloon van een systematic review over een welbepaald klinische vraagstelling naar aanleiding van een klinisch probleem

 • Behandelingsprobleem
 • Diagnostisch probleem (cave: deze zijn conceptueel duidelijk veel moeilijker!)
Eindproduct

Word document met als inhoud:

 1. Beschrijving klinische casus die aanleiding is voor de vraagstelling (max 150- 200 woorden)
 2. Korte beschrijving en kadrering vraagstelling en problematiek (max 300-400 woorden)
 3. Geargumenteerde PICO vraag (sjabloon via Ufora-site “MSG Evidence Based Medicine deel 1″*)
 4. Geargumenteerde AMSTAR2 analyse (sjabloon via Ufora-site “MSG Evidence Based Medicine deel 1”)
 5. Geargumenteerde sjabloon klinische relevantie (sjabloon via Ufora-site “MSG Evidence Based Medicine deel 1”)
 6. Conclusie en besluitvorming (max 500 woorden)
Oefening
 • Definieer een klinische vraagstelling op basis van een casus.
 • Zet de vraag om in een PICO(M) formaat (zie sjabloon via Ufora-site “MSG Evidence Based Medicine deel 1”).
 • Bespreek/overleg met de EBM aanspreekpersoon op de werkvloer of de PICO vraag:
  • OK is,
  • haalbaar/realistisch is,
  • relevant is.
 • Search strategy: Vertrek van een bestaande systematic review rond je probleem
  • zoek eerst via Cochrane,
  • daarna via Pubmed,
  • update zoekstrategie tot op vandaag, waarbij je de zoekstrategie van de SR mag gebruiken.
 • Evalueer de kwaliteit van de systematic review op zich (gebruik Amstar2, zie sjabloon via Ufora-site “MSG Evidence Based Medicine deel 1”).
 • Evalueer de klinische relevantie van de bevindingen voor jouw patiënt(enpopulatie)(zie sjabloon via Ufora-site “MSG Evidence Based Medicine deel 1”).
 • Schrijf een samenvatting van je bevindingen en bezorg deze via Medbook aan de EBM aanspreekpersoon op de werkvloer.
 • Bijkomende literatuur is te vinden op Ufora-site “MSG Evidence Based Medicine deel 1”.
 • Een videoles met achtergrondinformatie is beschikbaar op Ufora.

* Op volgende manier kan je deze vinden:

Let op: De lessen staan niet op de afstudeerrichtingsspecifieke Ufora-site maar op de overkoepelende Ufora-site “MSG Evidence Based Medicine deel 1 – DX00005”.
Werkwijze bij de eerste keer inlog op de site:

• Ga naar Ufora.UGent.be
• Kies op het beginscherm van Ufora in de rechterkolom voor “Inschrijven in cursus”.
• Zoek naar “MSG Evidence Based Medicine deel 1 – DX00005”.
• Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

Werkwijze bij de volgende inlog op de site:

• Ga naar https://ufora.ugent.be/d2l/home/68490
• Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

Online theoretische les van oefening 2

De les ‘Evidence Based Medicine voor …, deel 1 (EBM niveau expert) – oefening 2‘ van prof. Wim Ceelen is gedigitaliseerd en kan online gevolgd worden.

Hoe de online les bekijken?

Let op: De lessen staan niet op de afstudeerrichtingsspecifieke Ufora-site maar op de overkoepelende Ufora-site “MSG Evidence Based Medicine deel 1 – DX00005”.
Werkwijze bij de eerste keer inlog op de site:

• Ga naar Ufora.UGent.be
• Kies op het beginscherm van Ufora in de rechterkolom voor “Inschrijven in cursus”.
• Zoek naar “MSG Evidence Based Medicine deel 1 – DX00005”.
• Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

Werkwijze bij de volgende inlog op de site:

• Ga naar https://ufora.ugent.be/d2l/home/68490
• Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

Oefening

 1. Stel PICO op (mag dezelfde zijn als voor oefening 1).
 2. Selecteer een recente meta-analyse over het onderwerp.
 3. Ga na of er na publicatie van de meta-analyse nog bijkomende trials zijn verschenen (Cochrane database, Embase, WoS, Pubmed) en voeg die toe.
 4. Beoordeel kwaliteit van de meta-analyse: ROBIS tool (https://www.bristol.ac.uk/population-health-sciences/projects/robis/)
  1. Lees begeleidende informatie en instructies
  2. Vul Word-template in
 5.  Kies en beoordeel één individuele studie op kwaliteit:
  1. Voor RCT: lees achtergrondinfo over de Cochrane RoB tool en beoordeel risk of bias in 7 domeinen (zie Tabel 2, BMI 2011 paper)
  2. Indien geen RCT’s beschikbaar over het onderwerp: gebruik ROBINS-I tool
  3. Vul het Word sjabloon in (EBM checklist)
 6. Evalueer evidentie en formuleer besluit met betrekking tot relevantie voor de (eigen) klinische praktijk. Bezorg dit besluit, het ROBIS sjabloon en de EBM checklist via mail aan prof. Wim Ceelen (Wim.Ceelen@UGent.be).
 7. Taal: Engels (bij voorkeur) of Nederlands.

 

Bijlagen:

EBM expert 2019: pdf van de lesinhoud (pptx)
EBM checklist (Word)
Cochrane tool
ROBINS-I BMJ 2016: achtergrondpaper over ROBINS-I tool (evaluatie niet gerandomizeerde studies)
ROBINS-I detailed guidance: uitleg over gebruik ROBINS-I tool
ROBINS-I tool template
ROBIS pdf: achtergrondpaper over ROBIS tool (evaluatie van meta-analyse)
ROBIS guidance: uitleg over gebruik van ROBIS tool
ROBIS-tool: de tool zelf (pdf) ROBIS-tool: de tool zelf (Word)

Oefening 1 wordt opgevolgd door Dr. Heidi Buysse.

Oefening 2 wordt afstudeerrichtingsspecifiek geïnitieerd en opgevolgd. Neem hiervoor contact op met de verantwoordelijke lesgever of de verantwoordelijke op de werkvloer.

Beide oefeningen moeten opgeladen worden in Medbook én via mail doorgestuurd worden naar de verantwoordelijke titularis uiterlijk op 15 mei (eerste zittijd) of op 1 september (tweede zittijd) (voor de niet-snijdende disciplines: Wim.Vanbiesen@UGent.be en voor de snijdende disciplines: Wim.Ceelen@UGent.be).

De eindevaluatie van de oefening gebeurt door de titularis die een Pass of Fail zal toedienen.

EBM Deel 2

Opgelet: ASO’s Gynaecologie-verloskunde volgen een ander traject, zie studiefiche.

Om te slagen voor “EBM deel 2” maakt de ASO een praktische oefening. Om hiervoor de nodige kennis te vergaren, is het volgen van een aantal online lessen noodzakelijk. De lessen bevinden zich op de overkoepelende Ufora-site “MSG Evidence Based Medicine deel 2 – DX00006”.

Werkwijze bij de eerste keer inlog op de site:

 • Ga naar Ufora.UGent.be
 • Kies op het beginscherm van Ufora in de rechterkolom voor “Inschrijven in cursus”
 • Zoek naar “MSG Evidence Based Medicine deel 2 – DX00006”
 • Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk)

Werkwijze bij de volgende inlog op de site:

In “EBM deel 2” ligt de nadruk op een maatschappelijke, holistische visie op EBM (richtlijnen, behandelprotocollen, socio-economische context). Het wordt aangeraden om de oefening zo mogelijk als multidisciplinair groepswerk uit te voeren. Gezien dit om praktische redenen niet voor alle ASO’s en afstudeerrichtingen mogelijk is, worden ook oefeningen voorzien die de ASO individueel kan uitvoeren.

Voor de oefening kan de ASO kiezen tussen verschillende opties (zie Ufora-les 1 prof. W. Van Biesen):

 1. Bestuderen/vergelijken guidelines over één bepaald onderwerp, en beschrijven waar de eventuele verschillen zitten en waar die vandaan komen, met een kritische analyse. Inhoudelijke/methodologische kwaliteit met gebruik van de AGREE methode (zie Ufora-les 2 prof. W. Van Biesen en Ufora-les 3 prof. W. Van Biesen)
 2. Ontwikkelen van een richtlijn met de Grade Pro methodiek (zie Ufora-les 3 prof. W. Van Biesen)
 3. Exploreren van gekende problematiek Evidence Based Medicine, maar toegepast op eigen vakgebied
  • Nagaan outcome reporting in een bepaalde topic
  • Non-reporting van aangekondigde outcomes/analyses
  • Reporting van niet aangekondigde analyses
  • Oplijsten gerapporteerde outcomes
   • wat wordt gerapporteerd
   • hoe wordt het gemeten
   • hoe wordt het gerapporteerd
   • disparity van outcome rapportering
  • Nagaan external validity van landmark studies rond een topic in het vakgebied
 4. Ontwikkelen van een initiatief rond verbeteren van de kwaliteit van de zorg (zie Ufora-les 7 prof. W. Van Biesen)
 5. Maken van essay over selected topics rond holistische benadering van health care en health policy
  • Vertrekkende van literatuur of bestaand boek schrijft de ASO een essay van 5-10 pagina’s (3000-5000 woorden).
  • Voor keuze van onderwerpen: overleg met de titularis. Mogelijke onderwerpen zijn onder meer:
 6. Maken van essay over klinische studies met devices en invasieve behandelingen (zie Ufora-les 1 prof. W. Ceelen)
  • Problemen met evaluatie van medical devices
  • Nieuwe Medical Device Regulation (EU)
  • Het IDEAL framework
  • Methodologische obstakels bij RCTs die gebruik maken van devices of invasieve behandelingen
  • Alternatieve studie designs
  • Methoden om te corrigeren voor bias en confounding
 7. Maken van essay over kwaliteit van chirurgie en andere invasieve behandelingen (zie Ufora-les 3 prof. W. Ceelen)
  • Definities van kwaliteit
  • Fout versus complicatie
  • Strategieën om kwaliteit te meten
  • Types kwaliteitsindicatoren
  • Strategieën om kwaliteit te verbeteren
 8. Maken van een systematische review en meta-analyse
 9. Maken van een samenvatting van alle online Ufora-lessen en bespreken van deze samenvatting met de afstudeerrichtingsspecifieke titularis

De oefening wordt afstudeerrichtingsspecifiek geïnitieerd en opgevolgd. Neem hiervoor vóór 1 december contact op met de verantwoordelijke lesgever en de verantwoordelijke op de werkvloer.
De oefening moet opgeladen worden in Medbook* én via de Medbook-knop “Indienen bij titularis” doorgestuurd worden van zodra alle to do’s voor het vak zijn afgevinkt (en uiterlijk op 15 mei (eerste zittijd) of op 1 september (tweede zittijd)).

De eindevaluatie van de oefening gebeurt door de afstudeerrichtingsspecifieke titularis die een Pass of Fail zal toedienen.

* ASO’s heelkunde dienen op vraag van prof. Wim Ceelen de opdracht ook via mail te sturen naar Wim.Ceelen@UGent.be