Let op:

Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum.

Als er tijdens verschillende jaren moet deelgenomen worden aan examens, kan men uiteraard wel al deelnemen aan de eerste examens maar men kan pas aan het laatste examen deelnemen als het vak opgenomen is in het curriculum.

Een volledig overzicht van de les- en examendata zijn te raadplegen in de online agenda (waarbij filters kunnen gebruikt worden om de juiste data te verkrijgen) of kunnen opgevraagd worden bij de verantwoordelijke lesgever.

Deel 1

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.

 

Evaluatie

Interuniversitair postgraduaat (certificaat), postgraduaat UZ Gent, andere opleidingsmomenten

PASS bij 60% aanwezigheid (50% mits motivering ASO en stagemeester en voldoende andere
wetenschappelijke activiteiten)

FAIL bij minder dan 50% aanwezigheid

Evaluatie: Vlaams interuniversitair MC examen

Deel 2

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.

 

Evaluatie

Interuniversitair postgraduaat onderwijs aanwezigheid verplicht

PASS bij 60% aanwezigheid (50% mits motivering ASO en stagemeester en voldoende andere wetenschappelijke activiteiten)

FAIL bij minder dan 50% aanwezigheid

Evaluatie: Nationaal eindexamen chirurgie