Let op:
Deelname aan het examen is maar mogelijk in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum.

Online lessen

Alle online lessen zijn te vinden via Ufora.ugent.be op de cursussite “D002454A – Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek – D00245A_…”.

De onderzoeksvaardigheden die in de basisopleiding werden aangeleerd worden verder ontwikkeld. De ASO verdiept de kennis inzake opzet, uitvoering en interpretatie van klinische studies en leert zo de principes van “good clinical practice”.

Alle data van dit vak vind je terug via de online agenda van MSG. Filter via keyword ‘Verdere inzichten’ of ‘Klinisch wetenschappelijk onderzoek’ en gebruik de ‘List’ view om een overzicht te bekomen.

Ter informatie, we verwijzen graag naar de facultaire e-learning tool die je kan helpen bij het kiezen, uitvoeren en interpreteren van de meest geschikte statistische toets voor het beantwoorden van een studievraag op basis van beschikbare data. Deze tool werd ontwikkeld door de Cel Biostatistiek in samenwerking met de lesgevers statistiek van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en is bereikbaar voor alle medewerkers van de Faculteit via de Ufora cursus “E-Learning Statistiek Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen – Statistics Faculty of Medicine and Health Sciences” (cursuscode DX00115) of rechtstreeks via https://ufora.ugent.be/d2l/home/490205. Voorbeelden bij de verschillende testen werden uitgewerkt in zowel SPSS als R.

Over ...

Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek” bestaat uit 3 partims:

 • Good Clinical Practice (GCP) en RDM     
  • Facultatieve online inleidingsles over RDM en GCP is te vinden op Ufora.ugent.be* > “Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek” > “GCP en RDM” > “Inleiding”.
  • Het GCP-certificaat wordt uitgereikt door HIRUZ als men 85% behaalt  via Ufora.ugent.be* > “Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek” > “GCP en RDM” > “Good Clinical Practice (GCP)”.
 • Belgische wetgeving
  • Facultatieve online les is te vinden op Ufora.ugent.be* > “Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek”.
 • Biostatistiek
  • Eerste en tweede facultatieve online les zijn te vinden op Ufora.ugent.be* > “Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek”.
  • E-Learning Statistiek (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) (zie kader hiernaast)

Volgende voorwaarden gelden om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel:

 • Voor het partim “GCP en RDM”: het bezorgen van een recent GCP-certificaat (maximum 2 jaar oud op datum van het examen) uitgereikt door HIRUZ (zie Ufora-site van het opleidingsonderdeel) via Medbook-knop “indienen bij titularis” uiterlijk op 19 januari 2024 om te kunnen slagen voor de eerste zittijd en uiterlijk op 23 augustus 2024 om te kunnen slagen in tweede zittijd.
 • Voor de partims “Biostatistiek” en “Belgische wetgeving”: deelname en slagen voor het online examen op 23 januari 2024 om 18 uur (eerste zit) of 27 augustus 2024 om 18 uur (tweede zit). Aan dit open-boek examen neem je vanop afstand deel met jouw eigen PC. Meer info over dit online examen volgt via de Ufora-site van het opleidingsonderdeel.

Je bent geslaagd voor het opleidingsonderdeel indien het geldig GCP-certificaat tijdig werd ontvangen en je een score van minstens 10/20 haalt voor het online examen voor de partims “Biostatistiek” en “Belgische wetgeving”.

Je kan enkel kan deelnemen aan het examen als je het opleidingsonderdeel dit jaar in het curriculum hebt opgenomen.

Bij vragen i.v.m. dit vak kan je de verantwoordelijke lesgever contacteren via mail Dirk.DeBacquer@UGent.be.

 

* Werkwijze:

 • Ga naar Ufora.ugent.be
 • Kies op het beginscherm van Ufora in de rechterkolom voor “Inschrijven in cursus” als je het vak niet hebt opgenomen in je curriculum.
 • Zoek naar “D002454A – Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek – D00245A_…”.
 • Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).