Let op:

Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum.

Als er tijdens verschillende jaren moet deelgenomen worden aan examens, kan men uiteraard wel al deelnemen aan de eerste examens maar men kan pas aan het laatste examen deelnemen als het vak opgenomen is in het curriculum.

Een volledig overzicht van de les- en examendata zijn te raadplegen in de online agenda (waarbij filters kunnen gebruikt worden om de juiste data te verkrijgen) of kunnen opgevraagd worden bij de verantwoordelijke lesgever.

Deel 1

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.

 

Evaluatie

Er is een nationaal examen dat plaatsvindt in het eerste jaar van de opleiding. Dit wordt georganiseerd door de
Collegium Ophthalmologicum Belgicum (COB). Het gaat om een examen met meerkeuzevragen zonder giscorrectie.

Deel 2

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.

 

Evaluatie

De ASO neemt deel aan ofwel het Europees examen van de European Board of Ophthalmology (EBO) dat elk
jaar in mei gehouden wordt in Parijs, ofwel aan het internationaal examen van International Council of Ophthalmology (ICO). Dat laatste examen gaat jaarlijks door in april en wordt georganiseerd in de Dienst Oftalmologie UZ Gent voor gans België en eventuele internationale kandidaten.
Indien geslaagd voor één van deze examens wordt er een pass toegekend voor dit opleidingsonderdeel.
Een tweede kans is mogelijk. Deze evaluatie wordt gedaan door leden van de Erkenningscommissie Oftalmologie. Het examen gaat door in Brussel en wordt enkel ingericht indien nodig.