Let op:

Lessen en workshops kunnen gevolgd worden en opdrachten kunnen gemaakt worden zonder dat het vak opgenomen is in het curriculum. Het vak moet uiteraard opgenomen worden in het curriculum om een effectieve score te kunnen krijgen via oasis.

ASO’s worden voorbereid op het werk in een ziekenhuisomgeving door kennis te maken met de ziekenhuisorganisatie. Daarnaast leren ASO’s een actief participerende rol spelen in de kwaliteitsverbetering van de organisatie van de zorg.

Workshops

Verplicht intekenen voor de workshops dient te gebeuren één week op voorhand via “sign up“ in de online agenda.

Per academiejaar kan men aan één workshop deelnemen. We willen iedereen de kans geven om zich te kunnen inschrijven. Daarom zullen personen die zich in meerdere workshops inschrijven geschrapt worden voor alle workshops.

Indien je verkeerdelijk intekende, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan MSG.GE@UGent.be.

Om te slagen?

1) 1 theoretische les (online) volgen
2) bewijs van workshop of schriftelijke opdracht opladen en koppelen aan het vak in Medbook

Deadlines volgen online lessen:

1ste zittijd: 15 april
2de zittijd: 15 augustus

Alle lessen die de ASO (succesvol) volgt, worden door ons aan Medbook bezorgd kort na 15 april en 15 augustus. Gelieve rekening te houden met deze deadlines, als je wil dat je online deelnames tijdig verwerkt worden!

Deadlines voor het drukken op de Medbook-knop “Indienen bij titularis” wanneer alle to do’s zijn afgevinkt:

1ste zittijd: 15 mei
2de zittijd: 1 september

Let op:
Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum via oasis.ugent.be

Inhoud van dit opleidingsonderdeel

Onderdeel 1: theoretische les

Verplicht minstens 1 online les te volgen (via Ufora)

Keuze uit:

1) Netwerking en samenwerking in de gezondheidszorg – Kristof Eeckloo

2) Wetgevend kader van de gezondheidszorg – Tom Goffin

Let op: De lessen staan niet op de afstudeerrichtingsspecifieke Ufora-site maar op de overkoepelende Ufora-site “MSG Management van de gezondheidszorg deel 1 – DX00117” (180 SP programma) of “MSG Organisatie en sturing van zorgprocessen – DX00010” (120 SP programma).

 

Werkwijze bij de eerste keer inlog op de site:

1) Ga naar ufora.ugent.be

2) Kies op het beginscherm van Ufora in de rechterkolom voor “Inschrijven in cursus”.

3) Zoek naar “MSG Management van de gezondheidszorg deel 1 – DX00117” (180 SP programma) of “MSG Organisatie en sturing van zorgprocessen – DX00010” (120 SP programma).

4) Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

 

Werkwijze bij de volgende inlog op de site:

1) Ga naar https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/522059 of https://ufora.ugent.be/d2l/home/68495

2) Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

Onderdeel 2: Workshop of schriftelijke opdracht

LET OP: DE SCHIFTELIJK OPDRACHT IS EEN UITDOVENDE OPDRACHT EN KAN NOG T.E.M.  MAANDAG 15 APRIL 2024 WORDEN INGEDIEND VIA MEDBOOK

 

Keuze workshops:

1. Zelfmanagement: zelfreflectie rond functioneren, stress en veerkracht

Het inbouwen van rustmomenten leidt tot de verhoging van mentale veerkracht en maakt ons weerbaarder tegen de stressvolle uitdagingen van deze tijd. Tijdens deze workshop leer je wat de belangrijkste componenten zijn van draagkracht en stressbestendigheid, de signalen van overbelasting, de gevolgen en het versterken van je eigen veerkracht aan de hand van coping strategieën. De sterkte van de sessie ligt in de bereidheid om onderling ervaringen te willen uitwisselen met peers.

Data: zie online agenda
Lesgever: Carine Poppe

 

2. Timemanagement

Aan de overvloed aan taken kan je vaak weinig veranderen, maar wél aan de manier waarop je ermee omgaat. Deze workshop staat stil bij strategieën om de niet-relevante informatie uit het zicht te laten verdwijnen en op het juiste moment weer op de radar te brengen. Dit met als doel te zorgen voor een opgeruimd hoofd waarbij er rust is om met gerichte aandacht de juiste dingen te doen.

Datum: zie online agenda
Lesgever: Lien Dossche

 

3. Werken in teams

Teamwerk is niet meer uit organisaties en zeker niet uit de zorg weg te denken. De behoefte aan samenwerking binnen en tussen organisaties, diensten en afdelingen is dagelijks voelbaar aanwezig. In deze workshop behandelen we belangrijke aspecten van samenwerking tussen professionals in de patiëntenzorg. De aangereikte casuistieken geschreven door GSO-ers dienen als startpunt van een leersessie rond deskundigheid, beroepsgrenzen en een betere zorg.

Datum: zie online agenda
Lesgever: Renaat Peleman

4. (On)juiste attesten

Do’s and Don’t’s bij het voorschrijven van attesten

Data: zie online agenda
Lesgever: Jan Van Elsen

 

5. Ondernemingsvormen voor de arts

Aan de hand van praktische voorbeelden krijgt de ASO een eerste inzicht in de fiscale en juridische implicaties van de verschillende mogelijke ondernemingsvormen voor de arts.

       Data: zie online agenda
       Lesgever: Thomas De Corte

 

       6. Assertiviteit

In deze 3-delige training leer je assertiever te zijn. Je wordt je bewust van de reden waarom je al dan niet assertief bent. Vervolgens leer je jouw belemmerende gedachten om te zetten in helpende gedachten. Je leert ook respectvol op te komen voor jouw mening en grenzen aan te geven. Er wordt tevens ingezoomd op het belang van de lichaamstaal en hoe je met een weigering kan omgaan. Je wordt met andere woorden ingeleid in hoe je op een respectvolle, effectieve manier communiceert.

OPGELET:  dit is één sessie van een driedelige workshop, waarbij je dus aan alle drie de sessies moet deelnemen.

1 sessie telt voor het vak management van de gezondheidszorg deel 1, de overige 2 sessies tellen voor 6 uur van het vak ‘Persoonlijke ontwikkeling’. Je kan de 3 sessies (9 uur) ook voor persoonlijke ontwikkeling laten tellen (maar dan niet voor het vak management van de gezondheidszorg deel 1).

       Data: zie online agenda
       Lesgever: Vanessa Claeys

Keuze schriftelijke opdracht:

LET OP: DEZE OPDRACHT IS EEN UITDOVENDE OPDRACHT EN KAN NOG T.E.M.  VRIJDAG 22 DECEMBER 2023 WORDEN INGEDIEND VIA MEDBOOK

Het persoonlijk werk omvat een kwaliteitsverbeterinitiatief of een dienstgerelateerd onderwerp dat gekozen werd in overleg met de lokale supervisor. Deze rapportering wordt via Medbook doorgestuurd naar de verantwoordelijke lesgever prof. Renaat Peleman en naar medelesgever prof. Peter Vermeir. (Indien in Medbook na het toevoegen van de opdracht aan het vak op “Indienen bij titularis” gedrukt wordt, wordt de opdracht automatisch naar prof. Renaat Peleman en prof. Peter Vermeir gestuurd.)

De invulling van een kwaliteitsverbeterinitiatief is breed:

  • Een korte rapportering (max 3 A4) over de deelname aan een kwaliteitsverbeterinitiatief binnen de dienst
  • Rapportering van een actieve deelname aan een Morbidity & Mortality krans (max 3 A4)
  • Rapportering van een casus besproken met de supervisor (max 3 A4)