Let op:

Lessen en workshops kunnen gevolgd worden en opdrachten kunnen gemaakt worden zonder dat het vak opgenomen is in het curriculum. Het vak moet uiteraard opgenomen worden in het curriculum om een effectieve score te kunnen krijgen via oasis.

ASO’s worden voorbereid op het werk in een ziekenhuisomgeving door kennis te maken met de ziekenhuisorganisatie. Daarnaast leren ASO’s een actief participerende rol spelen in de kwaliteitsverbetering van de organisatie van de zorg.

'live' lessen

Verplicht intekenen voor de lessen dient te gebeuren één week op voorhand via “sign up“ in de online agenda.

Per academiejaar kan men aan één workshop deelnemen. We willen iedereen de kans geven om zich te kunnen inschrijven. Daarom zullen personen die zich in meerdere workshops inschrijven geschrapt worden voor alle workshops.

Indien je verkeerdelijk intekende, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan MSG.GE@UGent.be.

Om te slagen?

1) 1 theoretische les (real life of online) volgen
2) bewijs van workshop of schriftelijke opdracht opladen en koppelen aan het vak in Medbook

Deadlines volgen online lessen:

1ste zittijd: 15 april
2de zittijd: 15 augustus

Gelieve rekening te houden met deze deadlines, als je wil dat je online deelnames tijdig verwerkt worden!

Deadlines voor het drukken op de Medbook-knop “Indienen bij titularis” wanneer alle to do’s zijn afgevinkt:

1ste zittijd: 15 mei
2de zittijd: 1 september

Let op:
Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum via oasis.ugent.be

Inhoud van dit opleidingsonderdeel

Onderdeel 1: theoretische les

Verplicht 1 les te volgen

Keuze uit:

1) Netwerking en samenwerking in de gezondheidszorg – Kristof Eeckloo (real life les waarvoor wordt ingeschreven via agenda of online via Ufora (zie werkwijze hieronder))

2) Kwaliteitsevaluatie en -controle – Peter Vermeir (real life les waarvoor wordt ingeschreven via agenda)

3) Wetgevend kader van de gezondheidszorg – Tom Goffin (real life les waarvoor wordt ingeschreven via agenda of online via Ufora (zie werkwijze hieronder))

Let op: De lessen staan niet op de afstudeerrichtingsspecifieke Ufora-site maar op de overkoepelende Ufora-site “MSG Management van de gezondheidszorg deel 1 – DX00117” (180 SP programma) of “MSG Organisatie en sturing van zorgprocessen – DX00010” (120 SP programma).
Werkwijze bij de eerste keer inlog op de site:

1) Ga naar ufora.ugent.be

2) Kies op het beginscherm van Ufora in de rechterkolom voor “Inschrijven in cursus”.

3) Zoek naar “MSG Management van de gezondheidszorg deel 1 – DX00117” (180 SP programma) of “MSG Organisatie en sturing van zorgprocessen – DX00010” (120 SP programma).

4) Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

Werkwijze bij de volgende inlog op de site:

1) Ga naar https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/522059 of https://ufora.ugent.be/d2l/home/68495

2) Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

Onderdeel 2: 1 Workshop of schriftelijke opdracht

 

Keuze workshops:

Indien een workshop wordt gevolgd, is het belangrijk dat onmiddellijk na afloop van de workshop een reeds door de ASO zo volledig mogelijk ingevuld aanwezigheidsformulier wordt voorgelegd aan de lesgever, zodat het door de lesgever ondertekende attest vervolgens kan opgeladen worden in Medbook en kan gekoppeld worden aan het vak zoals beschreven op

https://www.msg.ugent.be/medbook/#1575990009347-03e97af9-61bd

 

1. Selfmanagement

Het inbouwen van rustmomenten leidt tot de verhoging van mentale veerkracht en maakt ons weerbaarder tegen de stressvolle uitdagingen van deze tijd. Tijdens deze workshop leer je wat de belangrijkste componenten zijn van draagkracht en stressbestendigheid, de signalen van overbelasting, de gevolgen en het versterken van je eigen veerkracht aan de hand van coping strategieën. De sterkte van de sessie ligt in de bereidheid om onderling ervaringen te willen uitwisselen met peers.

Data: zie online agenda
Lesgever: Carine Poppe

 

2. Timemanagement

Aan de overvloed aan taken kan je vaak weinig veranderen, maar wél aan de manier waarop je ermee omgaat. Deze workshop staat stil bij strategieën om de niet-relevante informatie uit het zicht te laten verdwijnen en op het juiste moment weer op de radar te brengen. Dit met als doel te zorgen voor een opgeruimd hoofd waarbij er rust is om met gerichte aandacht de juiste dingen te doen.

Datum: zie online agenda
Lesgever: Lien Dossche – Vanessa Claeys

 

3. Samenwerken in teams

Teamwerk is niet meer uit organisaties en zeker niet uit de zorg weg te denken. De behoefte aan samenwerking binnen en tussen organisaties, diensten en afdelingen is dagelijks voelbaar aanwezig. In deze workshop behandelen we belangrijke aspecten van samenwerking tussen professionals in de patiëntenzorg. De aangereikte casuistieken geschreven door GSO-ers dienen als startpunt van een leersessie rond deskundigheid, beroepsgrenzen en een betere zorg.

Datum: zie online agenda
Lesgever: Renaat Peleman

 

4. Verzekeringsgeneeskunde

Moderne geneeskunde is zonder verzekering onuitvoerbaar geworden. Als zorgverstrekker worden we dagelijks, rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd met gezondheidsproblemen en de evaluatie ervan. Kennis van de verzekeringsaspecten van deze gezondheidsproblemen is dan ook zeer belangrijk geworden in de medische praktijkvoering. Met deze work-shop beogen we na een kort overzicht omtrent de verschillende medico-legale referentiekaders (Sociale Verzekeringen, Private Verzekeringen, Gemeen Recht, Strafrecht, Arbeidsrecht) aan de hand van concrete casuïstiek in te gaan op de evaluatie en compensatie van gezondheidsschade in het kader van de verschillende medico-legale procedures (eenzijdige evaluaties, minnelijke medische expertises, arbitrages, gerechtelijke expertises) zowel in het kader van de sociale als de private verzekeringen. Er zal eveneens aandacht gaan naar problemen rond medische beroepsaansprakelijkheid, mogelijkheden om Verzekeringsgeneeskunde en Medische Expertise te combineren met een ander specialisme of op te treden als domeindeskundige.

Data: zie online agenda
Lesgever: Xavier Janssens

 

5. (On)juiste attesten

Do’s and Don’t’s bij het voorschijven van attesten

Data: zie online agenda
Lesgever: Jan Van Elsen

6. Drie lessen uit volgend management lesaanbod van het UZ Gent

Onderwerp Spreker Datum en uur
Organisatie van de gezondheidszorg Kristof Eeckloo Woensdag 29 september 2021

12 tot 14 uur

Ziekenhuiswetgeving Kim Cierkens Vrijdag 15 oktober 2021

12 tot 13 uur

BFM Koen Schoonjans Dinsdag 26 oktober 2021

12 tot 14 uur

RIZIV en nomenclatuur Jo De Cock Dinsdag 16 november 2021

12 tot 14 uur

Beleidsmaatregelen in de gezondheidszorg Koen Vandewoude Woensdag 1 december 2021

12 tot 13 uur

Netwerken en samenwerken in de gezondheidszorg Eric Mortier

Kristof Eeckloo

Maandag 20 december 2021

12 tot 13 uur

Ontwikkelingen in de eerstelijn Patricia Fruyt Donderdag 13 januari 2022

12 tot 13 uur

Kwaliteitsbeleid Frank Vermassen

Kristof Eeckloo

Vrijdag 28 januari 2022

12 tot 13 uur

Bedrijfsondersteunende diensten in een universitair ziekenhuis Chantal Haeck Woensdag 9 februari 2022

12u tot 13u

Financieel management van ziekenhuizen Ingrid Steens Dinsdag 22 februari 2022

12 tot 14 uur

Facturatie patiënten Patricia Fruyt Maandag 7 maart 2022

12 tot 13 uur

Aankoopprocedures Fabienne Van Lierde Vrijdag 18 maart 2022

12 tot 13 uur

ICT: elektronisch patiëntendossier, zorgtoepassingen en veiligheidsaspecten Christiaan Polet Woensdag 30 maart 2022

12 tot 13 uur

Facilitaire diensten: een uitgebreid en divers pakket aan dienstverlening Petra Debruyne Dinsdag 19 april 2022

12 tot 13 uur

Van rekrutering tot pensioen: zorg dragen voor ons personeel Valerie Vinck Dinsdag 3 mei 2022

12 tot 13 uur

MIT: infrastructuur en techniek in een ziekenhuis Ellen Clarke Donderdag 19 mei 2022

12 tot 13 uur

Preventie en veiligheidsaspecten Leen Viaene Woensdag 08 juni 2022

12 tot 13 uur

Apotheek: financiële en budgettaire aspecten Sabrina Commeyne Maandag 20 juni 2022

12 tot 13 uur

Data: zie tabel hierboven 
Lesgever: 
zie tabel hierboven
Inschrijven: zie intranetpagina’s van de Medische raad UZ Gent

Na het volgen van minstens 3 lessen uit bovenstaand aanbod moeten minstens 3 aanwezigheidsattesten opgeladen worden op Medbook.

Schriftelijke opdracht

Het persoonlijk werk omvat een kwaliteitsverbeterinitiatief of een dienstgerelateerd onderwerp dat gekozen werd in overleg met de lokale supervisor. Deze rapportering wordt via Medbook doorgestuurd naar de verantwoordelijke lesgever prof. Renaat Peleman en naar medelesgever prof. Peter Vermeir. (Indien in Medbook na het toevoegen van de opdracht aan het vak op “Indienen bij titularis” gedrukt wordt, wordt de opdracht automatisch naar prof. Renaat Peleman en prof. Peter Vermeir gestuurd.)

De invulling van een kwaliteitsverbeterinitiatief is breed:

  • Een korte rapportering (max 3 A4) over de deelname aan een kwaliteitsverbeterinitiatief binnen de dienst
  • Rapportering van een actieve deelname aan een Morbidity & Mortality krans (max 3 A4)
  • Rapportering van een casus besproken met de supervisor (max 3 A4)