Let op:

Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum.

Als er tijdens verschillende jaren moet deelgenomen worden aan examens, kan men uiteraard wel al deelnemen aan de eerste examens maar men kan pas aan het laatste examen deelnemen als het vak opgenomen is in het curriculum.

Een volledig overzicht van de les- en examendata zijn te raadplegen in de online agenda (waarbij filters kunnen gebruikt worden om de juiste data te verkrijgen) of kunnen opgevraagd worden bij de verantwoordelijke lesgever.

Deel 1

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Evaluatie

De student slaagt voor het opleidingsonderdeel wanneer hij enerzijds geslaagd is voor de niet-periode gebonden evaluatie en anderzijds geslaagd is voor de periodegebonden evaluatie.

De (interuniversitaire) niet-periodegebonden evaluatie.

De lessenreeks “Theoretische vorming in otorhinolaryngologie, deel 2” bestaat uit 10 lesnamiddagen. Deze lesnamiddagen worden steeds gevolgd door een schriftelijke evaluatie en worden gequoteerd. Op het einde van de lessenreeks wordt het mathematische gemiddelde van deze deelscores berekend.

Ongeldige afwezigheid op een van de lesnamiddagen resulteert in een fail.

De (universitaire) periodegebonden evaluatie.

Dit gebeurt onder de vorm van voortgangstoets en het resultaat wordt ook uitgedrukt in een examencijfer. Het bestaat uit een jaarlijks multiple choice examen dat door alle ASO’s, ongeacht het niveau van de opleiding, wordt afgelegd.

Vanaf jaar drie in de opleiding wordt dit aangevuld door een mondeling examen waarbij aan de hand van casussen uit de praktijk het klinisch redeneren van de ASO wordt getoetst. Ook dit resultaat wordt uitgedrukt in een examencijfer.

De ASO’er moet slagen voor de voortgangstoets én slagen voor het mondeling examen.

Bij geldige afwezigheid van de voortgangstoets en/of het mondeling examen wordt een inhaalexamen georganiseerd.

In jaar vijf van de opleiding wordt het schriftelijk Europees examen afgelegd in plaats van de voortgangstoets. Het mondeling examen (zie vorige paragraaf) blijft van toepassing, en men is geslaagd voor het periodegebonden gedeelte als men geslaagd is voor én het Europees examen én het mondeling examen.

Deel 2

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Evaluatie

De student slaagt voor het opleidingsonderdeel wanneer hij enerzijds geslaagd is voor de niet-periode gebonden evaluatie en anderzijds geslaagd is voor de periodegebonden evaluatie.

De (interuniversitaire) niet-periodegebonden evaluatie.

De lessenreeks “Theoretische vorming in otorhinolaryngologie, deel 2” bestaat uit 10 lesnamiddagen. Deze lesnamiddagen worden steeds gevolgd door een schriftelijke evaluatie en worden gequoteerd. Op het einde van de lessenreeks wordt het mathematische gemiddelde van deze deelscores
berekend.

Ongeldige afwezigheid op een van de lesnamiddagen resulteert in een fail.

De (universitaire) periodegebonden evaluatie.

Dit gebeurt onder de vorm van voortgangstoets en het resultaat wordt ook uitgedrukt in een examencijfer. Het bestaat uit een jaarlijks multiple choice examen dat door alle ASO’s, ongeacht het niveau van de opleiding, wordt afgelegd.

Vanaf jaar drie in de opleiding wordt dit aangevuld door een mondeling examen waarbij aan de hand van casussen uit de praktijk het klinisch redeneren van de ASO wordt getoetst. Ook dit resultaat wordt uitgedrukt in een examencijfer.

De ASO’er moet slagen voor de voortgangstoets én slagen voor het mondeling examen.

Bij geldige afwezigheid van de voortgangstoets en/of het mondeling examen wordt een inhaalexamen georganiseerd.

In jaar vijf van de opleiding wordt het schriftelijk Europees examen afgelegd in plaats van de voortgangstoets. Het mondeling examen (zie vorige paragraaf) blijft van toepassing, en men is geslaagd voor het periodegebonden gedeelte als men geslaagd is voor én het Europees examen én het mondeling examen.