Deadlines voor het drukken op de Medbook-knop “Indienen bij titularis” wanneer alle to do’s zijn afgevinkt:

1ste zittijd: 15 mei
2de zittijd: 1 september

Let op:
Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum via oasis.ugent.be

Het vak persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts beoogt om de ASO de flexibiliteit te bieden om competenties te verwerven in specifieke hiaten die de ASO percipieert tijdens zijn/haar opleiding tot arts-specialist. Dit behelst zowel medische en wetenschappelijke competenties, als persoonlijke talentontwikkeling. Er wordt gestreefd naar het beheersen van competenties die de ASO ondersteunen om de complexe taak van ziekenhuisarts optimaal te kunnen vervullen.
De aanvraag tot goedkeuring van specifieke cursussen wordt beoordeeld op basis van het bereiken van de eindcompetenties in de specifieke afstudeerrichting, met name:
1 Opnemen van verantwoordelijkheid voor en sturing geven aan het eigen professioneel ontwikkelingstraject
2 Analyseren van de kwaliteit van het eigen professioneel handelen, leemten ontdekken en daarop aansluitend zichzelf verder ontplooien binnen een vakgebied
3 Ondernemend zijn en engagement tonen om het eigen leerproces breder dan de specifieke afstudeerrichting te optimaliseren.

Vereiste

ASO’s krijgen de vrijheid om dit vak naar eigen behoefte in te vullen (zie suggestielijst). Het doel is om het eigen leerproces breder dan de specifieke afstudeerrichting te optimaliseren. Lessen/cursussen  moeten gevolgd worden aan de universiteit of aan gelijkgestelde instellingen zoals Hogescholen/Vlerick school of aan erkende scholen voor Volwassenenonderwijs.

De cursus/opleiding omvat minstens 48 uur. Ter legimitatie wordt een deelnameattest of een attest van slagen of de aanwezigheidsbewijzen (zie onderstaand aanwezigheidsformulier) opgeladen in Medbook zoals beschreven op https://www.msg.ugent.be/medbook/#1575990009347-03e97af9-61bd.

Indien aan de vereisten om te slagen voldaan is, dient deze info aan de verantwoordelijke lesgever bezorgd te worden via de Medbook-knop “Indienen bij titularis” die te vinden is via Opleidingsplan > Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts.

Twijfel of jouw keuze zal goedgekeurd worden?

Bij twijfel of bepaalde cursussen/vergaderingen worden goedgekeurd als uren voor “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts” mag je rechtstreeks de titularis contacteren (annelies.moerman@ugent.be)

Cave: goedkeuringen worden enkel verleend indien de lessen/cursus gevolgd werden tijdens de ASO-opleiding en indien deze geen deel uitmaken van het MSG-programma van de afstudeerrichting.

Suggestielijst

Alle opleidingsonderdelen zijn te consulteren via de studiegids:
https://studiegids.ugent.be/

 

Keuze uit:

* NIEUW! Operatie Alert (FOD Volksgezondheid): een brede waaier aan gratis opleidingen en tools om geweld te zien en zorgzaam te behandelen: www.operatiealert.be (Opgelet: modules die geaccrediteerd zijn, worden gevaloriseerd onder het vak “Wetenschappelijke verdieping”. Niet-geaccrediteerde activiteiten kunnen gevaloriseerd worden onder het vak “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts”)

*Alle capita selecta-lessen gevolgd bovenop de 25 uur (vanaf AJ 2022-2023 wordt deze keuze niet meer aanvaard)

* Alle taalcursussen gevolgd bij UCT (getuigschrift verplicht). Indien de ASO geslaagd is voor het examen, geldt dit voor het volledige vak

* Opleiding tot LEIFarts (getuigschrift verplicht)

Cursus ALS/NLS/APLS/ETC/ATLS,…. (getuigschrift verplicht). Indien dit een meerdaagse opleiding betreft, geldt dit voor het volledige vak

* Opleiding Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie. Eén module van deze opleiding geldt voor het volledige vak

* EKG-getuigschrift (wordt goedgekeurd voor 12 uur indien behaald tijdens de ASO-opleiding)

* Online modules van de Web of Science Academy (https://webofscienceacademy.clarivate.com/learn/catalog

Een “Mind the gap”-certificaat kan gevaloriseerd worden als 8 uren “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts”. Dit certificaat wordt automatisch bezorgd indien men na het volgen van de 4 modules op https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/451494/viewContent/878705/View een resultaat van 80% of meer behaalt op de test.

Faculty research training program. Ontdek het Faculty Research Training Program hier

* Workshops en BLITS informatiesessies georganiseerd door KCGG (https://www.kcgg.ugent.be/events/)  (deelname-attest verplicht)

* Opleidingsaanbod van de Cel Biostatistiek. De meest recente info over de cursussen kan je steeds terugvinden op de website.

* Een humanitaire missie (van minstens één week) in het kader van internationale hulpverlening tijdens de ASO-opleiding op voorwaarde dat er ook input voor het aanvullend draaiboek voor het land in kwestie geleverd wordt aan de stuurgroep internationalisering via  International.MSG@UGent.be . Het draaiboek dient eveneens opgeladen te worden in Medbook en gekoppeld te worden aan het vak “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts”.

* Actieve deelname als effectief lid aan vergaderingen omtrent opleiding en assistentschap (bv. Medische Raad, Faculteitsraad, OC, CIK, MSG-focusgroep, FOD Volksgezondheid, Vlaamse Assistenten Vereniging, discipline specifieke vereniging,…) (aanwezigheidsattest verplicht)

*Redacteur of lid van de Commissie Nutrivigilantie (FOD Volksgezondheid)

* Volgende doctoral schools-lessen (waarvan na afloop van iedere cursus telkens op eenvoudig verzoek een aanwezigheidsattest kan bekomen worden bij doctoralschools@ugent.be):

* Aantal ideeën uit de studiegids (officiële cursusnamen):

Je kan lessen meevolgen van o.a. volgende vakken zonder dat het vak opgenomen wordt in het curriculum.

Let wel: Bij effectieve opname van een vak van een andere opleiding zal extra studiegeld aangerekend worden zoals beschreven op https://www.ugent.be/student/nl/administratie/studiegeld

Vrijstelling

1) Een specifiek vak van een andere opleiding
Indien de ASO tijdens de ASO-opleiding een specifiek vak (dat geen deel uitmaakt van MSG-programma van die afstudeerrichting) effectief opneemt in het curriculum en slaagt voor het examen (min. 3 studiepunten) kan een vrijstelling aangevraagd voor “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts”.

2) Uitzonderlijke vrijstellingen
Op basis van de reeds behaalde credits voor de “permanente vorming sportgeneeskunde” of “permanente vorming in de radioprotectie” (die niet gevaloriseerd werden als stuk van de opleiding geneeskunde of een andere opleiding) kan een vrijstelling aangevraagd voor “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts”.

Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden ten laatste 1 maart van het jaar waarin het vak is opgenomen in het curriculum. Info over vrijstellingen: 

Vrijstellingen – MSG (ugent.be)

En

Hoe vrijstellingen aanvragen via OASIS ? — Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen — Universiteit Gent (ugent.be)

* De vraag voor opname van een vak van een andere opleiding wordt gesteld aan fsa.ge@ugent.be Let wel: Bij opname van een vak van een andere opleiding zal extra studiegeld aangerekend worden zoals beschreven op https://www.ugent.be/student/nl/administratie/studiegeld