Let op:

Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum.

Als er tijdens verschillende jaren moet deelgenomen worden aan examens, kan men uiteraard wel al deelnemen aan de eerste examens maar men kan pas aan het laatste examen deelnemen als het vak opgenomen is in het curriculum.

Een volledig overzicht van de les- en examendata zijn te raadplegen in de online agenda (waarbij filters kunnen gebruikt worden om de juiste data te verkrijgen) of kunnen opgevraagd worden bij de verantwoordelijke lesgever.

Deel 1

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.

 

Evaluatie

Actieve participatie aan de interactieve interuniversitaire opleiding Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Voorbereiding van de lessen aan hand van literatuurbronnen doorgegeven door de verschillende docenten en de volgende handboeken:

  • Handboeken kinder- en jeugdpsychiatrie F. Verhulst en co (drie delen)
  • DSM-5 & Zero to Three classificatie
  • Ontwikkelingspsychologie (5 ed.), Robert S. Feldman (uitgegeven bij Pearson Education Benelux, ISBN 978-90-430-2425-9) – kostprijs 58 euro.

Mondeling examen in kader van de interuniversitaire toets

Deel 2

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.

 

Evaluatie

De ASO volgt jaarlijks een selectie van de seminaries, journal clubs en vormingen georganiseerd door de verschillende opleidingscentra die participeren aan het gemeenschappelijke opleidingscurriculum UA-VUB-UGent.

Hij houdt hiervan de aanwezigheden bij in zijn portfolio. Het programma hiervan wordt in het begin van het academiejaar kenbaar gemaakt via Minerva of lokale media van de stageplaats.

De ASO presenteert minstens 1 maal per jaar een wetenschappelijke presentatie op één van de hogervermelde vormingsmomenten, waarvan hij de
presentatie bijhoudt in zijn portfolio.

Aan de hand van de aanwezigheidslijst in zijn portfolio en op basis van de evaluatie van de jaarlijkse eigen bijdrage.

De finale evaluatie vindt plaats op het einde van de opleiding.