Let op:

Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum.

Als er tijdens verschillende jaren moet deelgenomen worden aan examens, kan men uiteraard wel al deelnemen aan de eerste examens maar men kan pas aan het laatste examen deelnemen als het vak opgenomen is in het curriculum.

Een volledig overzicht van de les- en examendata zijn te raadplegen in de online agenda (waarbij filters kunnen gebruikt worden om de juiste data te verkrijgen) of kunnen opgevraagd worden bij de verantwoordelijke lesgever.

Deel 1

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Evaluatie

  1. Verplichte deelname aan het BVRO-examen. Dit examen wordt nationaal georganiseerd. Het schriftelijke gedeelte (MCQ) wordt georganiseerd door de commissie onderwijs van de BVRO en bestaat uit een selectie van vragen (van vroegere examens) aangevuld met een reeks nieuwe vragen volgens het onderwijs dat datzelfde jaar werd georganiseerd. Ook de topics die werden voorgesteld op de lente en herfstmeeting zijn onderwerpen voor dit schriftelijk examen.

    Er wordt ook een mondelinge test afgenomen waarbij de student telkens voor twee jury’s komt te staan. Een jury is typisch samengesteld uit drie (ervaren) radiotherapeuten zowel nederlandstaligen als franstaligen. De jury is gemengd samengesteld over radiotherapeuten uit privaat praktijken en radiotherapeuten uit een universitaire dienst.

    De beoordeling gebeurt op basis van de antwoorden op ‘courante’ actuele gevallen uit de praktijk, waarbij, na een korte voorbereiding, de ASO wordt ondervraagd over zijn kennis. De beoordeling gebeurt op basis van consensus. De score voor het schriftelijk en het mondeling gedeelte wordt gecombineerd en eventueel wordt er gedelibereerd.

  2. Verslag kritische toetsing van actueel toegepaste richtlijnen aan huidige evidentie ovv schriftelijk verslag en powerpoint presentatie

Deel 2

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Evaluatie

In het vierde BVRO opleidingsjaar wordt een nationaal BVRO examen georganiseerd, bestaande uit een MCQ examen en een mondelinge toets.

Deelname hieraan is verplicht.

Dit examen wordt nationaal georganiseerd. Het schriftelijke gedeelte (MCQ) wordt georganiseerd door de commissie onderwijs van de BVRO en bestaat uit een selectie van vragen (van vroegere examens) aangevuld met een reeks nieuwe vragen volgens het onderwijs dat datzelfde jaar werd georganiseerd. Ook de topics die werden voorgesteld op de lente en herfstmeeting zijn onderwerpen voor dit schriftelijk examen.

Er wordt ook een mondelinge test afgenomen waarbij de student telkens voor een jury komt te staan, samengesteld uit Belgische radiotherapeut- oncologen, zowel uit privaat praktijken als uit universitaire diensten.

De beoordeling gebeurt op basis van de antwoorden op ‘courante’ gevallen uit de praktijk, waarbij, na een korte voorbereiding, de ASO wordt ondervraagd over zijn kennis. De beoordeling gebeurt op basis van consensus. De score voor het schriftelijk en het mondeling gedeelte wordt gecombineerd en eventueel wordt er gedelibereerd.

In het vijfde jaar wordt een persoonlijk werk binnen de thoracale oncologie afgeleverd en voorgesteld aan de staf radiotherapie met ruimte tot discussie en kritische reflectie.