Let op:

Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum.

Als er tijdens verschillende jaren moet deelgenomen worden aan examens, kan men uiteraard wel al deelnemen aan de eerste examens maar men kan pas aan het laatste examen deelnemen als het vak opgenomen is in het curriculum.

Een volledig overzicht van de les- en examendata zijn te raadplegen in de online agenda (waarbij filters kunnen gebruikt worden om de juiste data te verkrijgen) of kunnen opgevraagd worden bij de verantwoordelijke lesgever.

Deel 1

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Evaluatie

Periodegebonden evaluatie:

Het interuniversitair examen vindt plaats in de tweede helft van het tweede jaar van de opleiding.

ondervragingsvorm:

  • Portfolio
  • Schriftelijk, gesloten boek
  • Computerexamen

Er worden meerkeuzevragen en elektronische beeldinterpretatievragen, voorgelegd zowel over de theorie als uit de klinische praktijk.

Deel 2

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Evaluatie

Niet periodegebonden, permanente evaluatie op de
werkvloer door stagemeester en stafleden radiologie

Periodegebonden evaluatie:

Het examen vindt plaats in het 5e jaar van de opleiding, voor elk subspecialisme van de radiologie afzonderlijk ingericht tijdens het laatste jaar van de opleiding, meestal in aansluiting met de stage voor het betreffende subspecialisme

ondervraginsvormen:

  • Portfolio
  • Schriftelijk, gesloten boek
  • Mondeling, hands-on op de werkvloer – PACS
  • Computerexamen

Er worden meerkeuzevragen en elektronische beeldinterpretatievragen, voorgelegd zowel over de theorie als uit de klinische praktijk.