Let op:

Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum.

Als er tijdens verschillende jaren moet deelgenomen worden aan examens, kan men uiteraard wel al deelnemen aan de eerste examens maar men kan pas aan het laatste examen deelnemen als het vak opgenomen is in het curriculum.

Een volledig overzicht van de les- en examendata zijn te raadplegen in de online agenda (waarbij filters kunnen gebruikt worden om de juiste data te verkrijgen) of kunnen opgevraagd worden bij de verantwoordelijke lesgever.

Deel 1

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.

 

Evaluatie

De ASO dient wekelijks deze lessen te volgen. Lopen het hele jaar door en liggen gepland op donderdagen van 20u45 tot 21u45. Enkel onderbroken door de grote vakantieperiodes.

Op het einde van de tweejaarlijkse cyclus evaluatie door de coördinerende stagemeester en de verantwoordelijke lesgever op basis van participatie en mondelinge evaluatie over de inhoud van de voorbije cyclus.

Deel 2

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.

 

Evaluatie

De ASO dient wekelijks deze lessen te volgen. Lopen het hele jaar door en liggen gepland op donderdagen van 20u45 tot 21u45.

Op het einde van de tweejaarlijkse cyclus evaluatie door de coördinerende stagemeester en de verantwoordelijke lesgever op basis van participatie en mondelinge evaluatie.

De finale evaluatie vindt plaats op het einde van de opleiding.