Universitaire stagemeesters

Afstudeerrichting Stagemeester E-mailadres stagemeester
Anesthesie-reanimatie prof. Patrick Wouters Patrick.Wouters@UGent.be
Cardiologie Prof. Michel De Pauw Michel.DePauw@UGent.be
Dermato-venereologie prof. Evelien Verhaeghe Evelien.Verhaeghe@UZGent.be
Fysische geneeskunde en revalidatie Dr. Thierry Parlevliet Thierry.Parlevliet@UZGent.be
Gastro-enterologie prof. Karen Geboes Karen.Geboes@UZGent.be
Gerechtelijke geneeskunde prof. Werner Jacobs Werner.Jacobs@UZA.be
Geriatrie prof. Mirko Petrovic Mirko.Petrovic@UGent.be
Gynaecologie-verloskunde prof. Steven Weyers Steven.Weyers@UGent.be
Heelkunde prof. Piet Pattyn Piet.Pattyn@UGent.be
Inwendige geneeskunde – algemeen prof. Steven Callens Steven.Callens@UGent.be
Inwendige geneeskunde – endocrinologie prof. Guy T’Sjoen Guy.TSjoen@UGent.be
Inwendige geneeskunde – intensieve zorgen prof. Dominique Benoit Dominique.Benoit@UGent.be
Inwendige geneeskunde – klinische hematologie prof. Fritz Offner Fritz.Offner@UGent.be
Inwendige geneeskunde – klinische infectiologie Dr. Diana Huis in ‘t Veld Diana.HuisInTVeld@UGent.be
Inwendige geneeskunde – nefrologie prof. Wim Van Biesen Wim.VanBiesen@UGent.be
Klinische biologie – algemeen prof. Alain Verstraete Alain.Verstraete@UGent.be
Klinische biologie – medische microbiologie
Klinische genetica prof. Bruce Poppe Bruce.Poppe@UGent.be
Medische oncologie prof. Hannelore Denys Hannelore.Denys@UGent.be
Neurochirurgie Dr. Edward Baert Edward.Baert@UZGent.be
Neurologie prof. Paul Boon Paul.Boon@UGent.be
Nucleaire geneeskunde prof. Ingeborg Goethals Ingeborg.Goethals@UGent.be
Oftalmologie prof. Bart Leroy Bart.Leroy@UGent.be
Orthopedische heelkunde prof. Jan Victor Jan.Victor@UZGent.be
Otorhinolaryngologie prof. Ingeborg Dhooge Ingeborg.Dhooge@UGent.be
Pathologische anatomie prof. Jo Van Dorpe Jo.VanDorpe@UZGent.be
Pediatrie – algemeen prof. Myriam Van Winckel Myriam.VanWinckel@UGent.be
Pediatrie – neonatologie
Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde prof. Phillip Blondeel Phillip.Blondeel@UGent.be
Pneumologie prof. Veerle Surmont Veerle.Surmont@UZGent.be
Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie Dr. Eric Schoentjes Eric.Schoentjes@UGent.be
Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie prof. Gilbert Lemmens Gilbert.Lemmens@UZGent.be
Radiotherapie-oncologie prof. Valérie Fonteyne vhfontey.Fonteyne@UGent.be
Reumatologie prof. Filip Van den Bosch Filip.VandenBosch@UGent.be
Röntgendiagnose prof. Koenraad Verstraete Koenraad.Verstraete@UGent.be
Stomatologie en MKA prof. Constantinus Politis c.politis@village.uunet.be
Urgentiegeneeskunde prof. Peter De Paepe Peter.DePaepe@UGent.be
Urologie prof. Karel Everaert Karel.Everaert@UZGent.be