Let op:

Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum.

Als er tijdens verschillende jaren moet deelgenomen worden aan examens, kan men uiteraard wel al deelnemen aan de eerste examens maar men kan pas aan het laatste examen deelnemen als het vak opgenomen is in het curriculum.

Een volledig overzicht van de les- en examendata zijn te raadplegen in de online agenda (waarbij filters kunnen gebruikt worden om de juiste data te verkrijgen) of kunnen opgevraagd worden bij de verantwoordelijke lesgever.

Deel 1

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Evaluatie

Het examen wordt lokaal, dan wel interuniversitair geörganiseerd.

  • De ASO moet slagen voor het (interuniversitair) examen (VAUG).
  • De ASO moet slagen voor de cursus ‘Advanced Life Support’ (ALS).
  • De ASO moet slagen voor de cursus ‘Advanced Trauma Life Support’ (ATLS).
  • De ASO moet slagen voor de pre-hospitaal proef (VAUG).

Deel 2

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Evaluatie

De evaluatie vindt plaats op het einde van de opleiding.

  • De ASO moet slagen voor de cursus ‘European pediatric life support’ (EPALS) of ‘Advanced pediatric life support’ (APLS).
  • De ASO moet slagen voor de cursus ‘European Trauma Course’ (ETC).
  • De ASO moet aanwezig zijn op de cursus ‘Rampenmanagement’.
  • De ASO moet slagen voor de cursus ‘basis level POC echo’.
  • De ASO moet slagen voor EBEEM part A of ITA.