Contact

Klik hier om naar de contactpagina te gaan. Hierop bevinden zich per afstudeerrichting de aanspreekpersonen op de werkvloer.

De verantwoordelijke lesgever is te raadplegen in de studiefiche.

Dit vak is enkel van toepassing voor ASO’s die vanaf AJ 2018-2019 starten aan hun MSG-opleiding.

Let op:
Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum via oasis.ugent.be

Tijdens niveau expert enerzijds niveau expert plus anderzijds moeten minimum 50 uren vaardigheidstraining (gekozen uit de lijsten vermeld in de rechterkolom) gevolgd worden. Ter legitimatie van de bijgewoonde lessen moet onderstaand deelnameformulier worden meegenomen. Als de lesgever zelf geen attest voorziet, laat de ASO het attest door de lesgever ondertekenen. Het deelnameattest wordt vervolgens door de ASO opgeladen in Medbook (bv. bij Portfolio > “Cursussen” of “Lokale onderwijsactiviteiten” (maar niet “Varia” omdat het aantal uur vaardigheden dan niet automatisch wordt opgeteld) en gekoppeld aan het vak zoals beschreven op https://www.msg.ugent.be/medbook/#1575990009347-03e97af9-61bd

Missie vaardighedenonderwijs

Het vaardighedenonderwijs beoogt alle ASO’s de benodigde vaardigheden als toekomstig arts-specialist gestructureerd aan te leren. Er wordt gestreefd naar het beheersen van de kernvaardigheden ter voorbereiding op de verdere toepassing en vervolmaking in de complexe, reële praktijk (cfr. Probleemoplossend vermogen…, deel1/deel2).

 

Definitie vaardighedenonderwijs

Vaardighedenonderwijs omvat het aanleren en oefenen van technische, niet-technische, sociale en multidisciplinaire vaardigheden in een veilige leeromgeving, liefst weg van de patiënt, en waarbij feedback door een ervaren opleider cruciaal is. De kerngedachten in deze definitie zijn patiëntsparend, student-gecentreerd en competentiegericht.

 

Vormen van vaardighedenonderwijs

In het vaardighedenonderwijs staat niet de techniek centraal, maar is er aandacht voor het geheel van vaardigheden in het geheel van het leerproces. Afhankelijk van de discipline-specifieke eindcompetenties is de input vanuit elke afstudeerrichting verschillend. Elke ASO kan de lessen op UFORA volgen als deel van het vaardighedenonderwijs via de cursussite “MSG Vaardigheden – DX000100”

Het Institute for Training and Clinical Innovative Technologies (ITCIT) vormt een overkoepelend platform waar de verschillende vaardigheidstrainingen vanuit bestaande opleidings- en onderzoeksgroepen in kaart gebracht worden.

Afstudeerrichtingen