ASO’ verwerven een diepere kennis in het specialisme door deelname aan geaccrediteerde wetenschappelijke activiteiten binnen of buiten de universiteit (met inbegrip van nationale en internationale congressen).

Om interdisciplinair onderzoek te stimuleren organiseren de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek en de vakgroepen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen samen ‘Interdisciplinary Medicine & Health Seminars’.

Deze jaarlijkse seminariereeks bestaat uit 10 thematische lezingen met aandacht voor complementariteit tussen verschillende onderzoeksgebieden en hun toepassingen. Zowel state of the art fundamenteel (bio)medisch onderzoek alsook translationeel en klinisch wetenschappelijk onderzoek komen aan bod. De lezingen zijn toegankelijk voor masterthesisstudenten en Honours Programme-studenten.

Deze data zijn verschillend per afstudeerrichting, filter daarom in de centrale MSG Agenda op jouw afstudeerrichting.

Daarnaast zijn er nog geaccrediteerde ‘Interdisciplinary Medicine & Health Seminars’ te vinden op deze link.

Over...

Om te kunnen slagen moeten tijdens ieder jaar van de ASO-opleiding minstens 14 uur geaccrediteerde activiteiten in het portfolio gedocumenteerd zijn. Een geaccrediteerde activiteit is een congres, symposium of andere vorming die voor accreditering werd erkend door het RIZIV (voor meer info zie ook http://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/accreditering-webtoepassing.aspx). 

 

I@home-activiteiten gelden eveneens voor uren wetenschappelijke verdieping. De aanwezigheid tijdens de I@Home-activiteit (aangetoond aan de hand van bv. dit ingevulde aanwezigheidsattest I@Home) moet uiteraard ook in het portfolio gedocumenteerd worden.

Sjabloon