ASO’ verwerven een diepere kennis in het specialisme door deelname aan geaccrediteerde wetenschappelijke activiteiten binnen of buiten de universiteit (met inbegrip van nationale en internationale congressen).

Om interdisciplinair onderzoek te stimuleren organiseren de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek en de vakgroepen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen samen ‘Interdisciplinary Medicine & Health Seminars’.

Deze jaarlijkse seminariereeks bestaat uit 10 thematische lezingen met aandacht voor complementariteit tussen verschillende onderzoeksgebieden en hun toepassingen. Zowel state of the art fundamenteel (bio)medisch onderzoek alsook translationeel en klinisch wetenschappelijk onderzoek komen aan bod. De lezingen zijn toegankelijk voor masterthesisstudenten en Honours Programme-studenten.

Deze data zijn verschillend per afstudeerrichting, filter daarom in de centrale MSG Agenda op jouw afstudeerrichting.

Daarnaast zijn er nog geaccrediteerde ‘Interdisciplinary Medicine & Health Seminars’ te vinden op deze link.

Over...

Om te kunnen slagen moeten tijdens ieder jaar van de ASO-opleiding minstens 14 uur geaccrediteerde activiteiten in Medbook gedocumenteerd zijn. Een geaccrediteerde activiteit is een congres, symposium of andere vorming die voor accreditering werd erkend door het RIZIV (voor meer info zie ook http://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/accreditering-webtoepassing.aspx). 

Indien je een geaccrediteerde activiteit hebt bijgewoond én indien de organisator op basis van de aanwezigheidslijst de info heeft ingevoerd op de site van het RIZIV, kan je jouw aanwezigheden vinden op www.riziv.be. Indien een activiteit niet voorkomt in de lijst van geaccrediteerde activiteiten (dit is dikwijls het geval bij internationale congressen), kan je zelf bij het RIZIV aanvragen om deze activiteit te laten accrediteren.

Je kan de info ivm de accreditering als volgt vinden:

• directe link om in te loggen: https://www.inami.fgov.be/webprd/appl/pacc/auth/Login.aspx
• indirecte weg: www.riziv.be -> individuele zorgverleners -> artsen -> accrediteringsdossier online -> inloggen -> individueel dossier

Van de 14 uur geaccrediteerde activiteiten die per jaar moeten gevolgd worden voor “Wetenschappelijke verdieping in …” moet een bewijs opgeladen worden in Medbook. Dit bewijs kan het volgende zijn: een print screen van de bij het RIZIV geregistreerde activiteiten of een ingescand aanwezigheidsattest van de geaccrediteerde activiteit. De bewijzen van de geaccrediteerde activiteiten dienen in Medbook gepost te worden onder “Recente congressen, symposia en studiedagen”, zodat jij en de stagemeester / lesgever gemakkelijk de stand van zaken kunnen volgen.

I@home-activiteiten gelden eveneens voor uren wetenschappelijke verdieping. De aanwezigheid tijdens de I@Home-activiteit (aangetoond aan de hand van bv. onderstaand ingevulde aanwezigheidsattest I@Home) moet uiteraard ook in Medbook gedocumenteerd worden.

Sjabloon