De ASO worden voorbereid op de toekomstige praktijk met kennis en inzicht inzake beleidsaspecten zowel op dienstniveau als op ziekenhuisniveau. Daarnaast wordt er kennisgemaakt met de rol van specialist binnen de bredere managementssystemen in organisaties, ziekenhuiscommissies en andere representatieve functies binnen de gezondheidszorg.

Om te slagen?

1) 1 theoretische les (online) volgen
2) schriftelijke opdracht opladen en koppelen aan het vak in Medbook

Deadlines volgen online lessen:

1ste zittijd: 15 april
2de zittijd: 15 augustus

Gelieve rekening te houden met deze deadlines, als je wil dat je online deelnames tijdig verwerkt worden!

Deadlines voor het drukken op de Medbook-knop “Indienen bij titularis” wanneer alle to do’s zijn afgevinkt:

1ste zittijd: 15 mei
2de zittijd: 1 september

Let op:
Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum via oasis.ugent.be

Inhoud van dit opleidingsonderdeel

1) Onderdeel 1: theoretische les

Minstens één les online via Ufora. Keuze uit:

 1. Medische structuur – Jan Schots
 2. Ziekenhuisorganisatie in een veranderend ziekenhuisbeleid – Kristof Eeckloo
 3. Inleiding kwaliteit van zorg – Kris Vanhaecht

Let op: De lessen staan niet op de afstudeerrichtingsspecifieke Ufora-site maar op de overkoepelende Ufora-site “MSG Management van de gezondheidszorg deel 2 – DX00119” (180 SP programma) of “MSG Ziekenhuismanagement – DX00009” (120 SP programma).

Werkwijze bij de eerste keer inlog op de site:

1) Ga naar ufora.ugent.be

2) Kies op het beginscherm van Ufora in de rechterkolom voor “Inschrijven in cursus”.

3) Zoek naar “MSG Management van de gezondheidszorg deel 2 – DX00119” (180 SP programma) of “MSG Ziekenhuismanagement – DX00009” (120 SP programma).

4) Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

 

Werkwijze bij de volgende inlog op de site:

1) Ga naar https://ufora.ugent.be/d2l/home/522089 of https://ufora.ugent.be/d2l/home/68494

2) Bekijk het lesmateriaal via “Inhoud” (bovenaan blauwe balk).

2) Onderdeel 2: opdracht. Dit mag een dienstgerelateerd onderwerp zijn (in overleg met de lokale supervisor) of een thema uit onderstaande lijst

Opdracht 1

Opdracht 1: De Nomenclatuur Geneeskundige Verstrekkingen werkt met nummers. Deze nummers zijn specifiek voor een bepaalde  acte. Elk nummer geeft de patiënt recht op een welbepaalde terugbetaling.

 • Vraag aan de stagemeester voor een welbepaalde acte welk nummer gerekend wordt voor een bepaalde prestatie die je zelf vak doet. De terugbetaling van elk nummer kan je vinden op de website van het RIZIV, meer bepaald in Nomensoft.
 • Probeer te becijferen welke kosten er gemaakt worden voor die acte. Enkele suggesties: een personeelslid kost 6000 Euro, Omgeslagen administratie per personeelslid is 16000 Euro. Een vierkante meter kost 250E. Zijn er nog andere inkomstenbronnen voor die act. BFM? Forfait?
 • Concludeer of de vergoeding die overblijft en die netto naar de artsen gaat redelijk is of niet?
 • Er is geen goed of fout antwoord. Een goed onderbouwde en beredeneerde discussie is van groot belang voor de evaluatie van deze proef.

Opdracht 2

Opdracht 2: Het belang van de Medische Raad en andere Comités.

 • Vraag aan de stagemeester een stukje uit het verslag van de Medische Raad en bespreek wat de wettelijke basis, termijn e.d. is van wat er in het verslag staat.
 • We verwachten een synopsis van het uittreksel uit het verslag, de reden waarom je hiervoor kiest, jouw referenties, de wettelijke grondslagen, de bespreking van het uittreksel gerelateerd aan de referenties en jouw conclusie. Er is geen goed of fout antwoord. Een goed onderbouwde en beredeneerde discussie is van groot belang voor de evaluatie van deze proef.
 • Een analoge vraagstelling kan ook gebruikt worden voor een Comité zoals Ziekenhuis hygiëne, Bloed Transfusie, Medisch materiaal, Medisch Farmaceutisch comité, …

Opdracht 3

Opdracht 3: Vraag aan de Hoofdverpleegkundige hoe ze haar uurroosters opmaakt en wat er de moeilijkheden van zijn.

 • Hoe gaat een hoofdverpleegkundige om met plotse afwezigheden door ziekte, door familiale problemen, door burn-out gevoelens bij een medewerker?

Opdracht 4

Opdracht 4: Bekijk 10 verpleegkundige dossiers van patiënten die je gevolgd hebt en maak een overzicht van wat je wel en niet goed vindt.

 • Dit is een zeer heikele opdracht omdat je op het grensvlak zit van medische verantwoordelijkheden en verpleegkundige bevoegdheden. Het is niet aan de arts om te zeggen wat moet/niet moet op verpleegkundig vlak. Je bespreekt de bevindingen vooraf best met de stagemeester/supervisor.
 • Hoe zou je een opleiding structureren die tegemoet komt aan de minder goede dingen.
 • Vraag aan enkele verpleegkundigen welke verbeterpunten ze zich herinneren. Hoe zijn ze er mee omgegaan en is er op een of andere manier ingevolge hun ervaringen iets gedaan aan procedures, regels in het ziekenhuis.

Opdracht 5

Opdracht 5: In Artsenkrant, De Specialist staan er geregeld artikels die verwijzen naar wettelijke en reglementaire wijzigingen in onze werking in de Ziekenhuizen.

 • Kan je via “Justel” de juiste toedracht opgeven? Via Justel kan je immers de correcte wettekst opgeven.
 • Is dit instrument een hulpmiddel om je dagelijkse praktijk mee te sturen. Hoe ga je om met het legistiek taalgebruik.
 • Geef een voorbeeld van een tekst die je begreep bij eerste lezing, van een tekst die je nooit begreep en van een tekst waarvoor je de hulp van een raadsman nodig had.

Opdracht 6

Opdracht 6: Vraag aan een” maatschappij” een contract Arbeidsongeschiktheid op.

 • Geef een samenvatting van voordelen/nadelen voor jezelf in je huidige situatie
 • Geef je prospectie over je situatie na een carrière van 20 jaar
 • Wat denk je van dit contract, eens je enkele jaren verwijderd bent van je pensioen.

Opdracht 7

Opdracht 7: de Orde van Artsen heeft een standpunt over informatieverstrekking aan politie en gerechtelijke diensten.

 • Stel: de politie spreekt op je in om informatie te geven over een patiënt die eventueel in het ziekenhuis is opgenomen.
 • Hoe zal je omgaan met de vraagsteller?
 • Welke bronnen raadpleeg je?

Opdracht 8

Opdracht 8: Er is een nieuwe vennootschapswet. Artsenpraktijken worden beschouwd als handelszaken.

 • Hoe bereid je jezelf hierop voor?
 • Welke bronnen raadpleeg je?
 • Geef een omschrijving van jouw aanpak van je eigen vennootschap

Opdracht 9

Opdracht 9: Patiënten stellen vragen over reizen en verblijven in gevarenzones, in Europa, elders.

 • Welke overheidsinstanties raadpleeg je
 • Welke informatie voldoet (of niet)
 • Wat deel je mee aan de aanvrager
 • Motiveer je beslissingen

Opdracht 10

Opdracht 10: RIZIV conventies in je eigen specialisme. Conventies worden afgesloten bij chronische en complexe zorg waarbij veel zorgverleners betrokken zijn. Multidisciplinaire samenwerking vraagt een goede organisatie met duidelijke taakafspraken, correcte informatiedoorstroming en coaching van de eerste lijn.

 • Welke regelgeving is specifiek op jouw praktijk van toepassing?
 • Hoe ga je in de eigen praktijk deze punten in acht nemen?
 • Hoe ga je waar nodig bij sturen?

Opdracht 11

Opdracht 11: Sinds 1 januari 2019 werd een grondige hervorming in de ziekenhuisfinanciering geïmplementeerd. Sindsdien staat het bedrag van de honoraria dat de zorgverzekering vergoedt vast bij standaardiseerbare weinig complexe zorg, onafhankelijk van het zorgproces voor de individuele patiënt.

 • Welke regelgeving is specifiek op jouw praktijk van toepassing?
 • Hoe ga je in de eigen praktijk deze punten in acht nemen?
 • Heeft deze aanpassing een effect op je visie over praktijkuitoefening?

Opdracht 12

Opdracht 12: Het belang van ziekenhuisnetwerking m.b.t. verschillende zeer gespecialiseerde disciplines is groot.

 • Wat betekent dit voor jouw discipline?
  • Is er een fulltime aanwezigheid in het ziekenhuis waar je werkt?
  • Hoe ga je om met doorverwijzing naar een transplantatiecentrum of centrum met lopende klinische studies.
  • Wat doe je als jouw netwerk geen tertiair centrum omvat?
  • Hoe maak je afspraken rond samenwerking tussen netwerken?

De ASO maakt een paper over een onderwerp waar hij/zij een bijzondere interesse voor heeft. Het moeten korte, krachtige ‘statements’ mbt het onderwerp zijn waarbij het theoretische kader wordt aangegeven en het kader in de praktijk gebracht wordt.

BEOORDELING

De paper wordt via Medbook doorgestuurd naar de verantwoordelijke lesgever prof. Renaat Peleman en naar medelesgever prof. Peter Vermeir. (Indien in Medbook na het toevoegen van de opdracht aan het vak op “Indienen bij titularis” gedrukt wordt, wordt de opdracht automatisch naar prof. Renaat Peleman en prof. Peter Vermeir gestuurd.)

Prof. Peleman en prof. Vermeir beoordelen de ingediende paper en de aanwezigheid tijdens de verplichte les met pass/fail.